Đề về 72 hôm sau đánh con gì dễ trúng giải nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 72

Bộ số Bộ số Bộ số
65 - 5 Lần 66 - 3 Lần 17 - 3 Lần
19 - 2 Lần 58 - 2 Lần 72 - 2 Lần
89 - 2 Lần 36 - 2 Lần 78 - 2 Lần
87 - 2 Lần 85 - 2 Lần 09 - 1 Lần
95 - 1 Lần 06 - 1 Lần 86 - 1 Lần
93 - 1 Lần 71 - 1 Lần 01 - 1 Lần
45 - 1 Lần 33 - 1 Lần 62 - 1 Lần
25 - 1 Lần 52 - 1 Lần 50 - 1 Lần
26 - 1 Lần 49 - 1 Lần 67 - 1 Lần
02 - 1 Lần 18 - 1 Lần 64 - 1 Lần
61 - 1 Lần 80 - 1 Lần 47 - 1 Lần
34 - 1 Lần 82 - 1 Lần 37 - 1 Lần
56 - 1 Lần 59 - 1 Lần 68 - 1 Lần
99 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 72

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 28 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 3 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 2 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 2 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 10 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 13 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 72

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-08-2023 08672 80766 08-08-2023 14-14-15-19-25-40-43-43-47-54-57-66-66-67-70-71-74-76-77-78-78-80-84-86-87-96-97
23-05-2023 95972 19966 24-05-2023 01-04-16-17-40-41-44-45-52-54-62-63-64-64-66-67-72-73-74-76-80-85-87-87-94-95-96
10-07-2022 17772 02801 11-07-2022 00-00-01-10-12-13-14-16-19-25-33-39-42-44-44-50-54-54-55-58-59-61-68-72-77-79-95
26-03-2022 15972 80965 27-03-2022 06-07-10-13-17-25-27-28-36-42-50-59-61-63-65-68-76-80-80-81-84-85-88-89-91-97-98
13-02-2022 82472 35862 14-02-2022 00-16-21-25-27-28-28-34-36-37-45-48-49-55-56-58-58-62-63-65-72-73-77-78-81-93-98
12-02-2022 85672 82472 13-02-2022 00-00-03-05-18-21-21-25-28-37-38-39-44-52-54-56-58-63-71-72-72-72-76-77-78-85-93
08-11-2021 94772 71952 09-11-2021 02-04-09-10-13-18-19-19-21-23-25-30-32-33-37-44-44-47-52-53-54-56-62-67-76-80-86
18-07-2021 32872 47133 19-07-2021 01-01-11-18-23-27-29-32-32-33-33-37-39-39-42-43-46-46-69-76-77-79-82-87-89-90-90
19-06-2021 03472 64799 20-06-2021 01-03-04-05-14-15-18-23-26-31-33-35-43-48-60-67-68-70-75-75-78-80-82-85-87-90-99
19-05-2021 83572 55967 20-05-2021 04-06-08-10-11-14-22-26-33-37-39-40-41-45-60-63-67-67-71-76-79-80-81-82-83-90-98
05-05-2020 56872 03336 06-05-2020 13-13-15-16-20-25-26-26-29-30-31-35-36-36-41-43-43-45-45-53-68-72-73-74-84-86-94
24-03-2019 86472 25019 25-03-2019 04-11-17-17-19-20-21-23-33-33-40-47-51-51-53-58-63-63-65-76-85-86-91-91-97-98-99
07-03-2019 72672 09702 08-03-2019 01-02-02-11-17-18-20-21-23-29-33-35-38-38-40-42-46-48-49-58-63-74-80-81-84-87-93
30-07-2018 19672 28236 31-07-2018 01-02-03-16-23-26-32-36-37-39-42-44-46-48-51-56-61-66-70-74-76-76-77-83-86-92-93
01-06-2018 99872 79685 02-06-2018 00-01-02-06-08-11-12-18-19-25-35-36-39-47-56-58-60-62-71-73-80-85-85-85-91-93-95
13-12-2017 35272 21487 14-12-2017 01-04-07-13-24-35-41-49-54-54-56-56-58-62-63-68-76-78-80-82-87-88-93-95-96-96-96
14-10-2017 69172 30185 15-10-2017 00-00-03-10-16-16-29-30-31-34-40-49-50-51-51-55-60-61-67-67-68-68-73-74-82-84-85
21-06-2017 35572 98378 22-06-2017 04-07-08-09-18-21-28-34-36-38-49-50-51-59-64-69-70-72-72-78-81-88-88-91-93-93-96
23-01-2017 00872 57089 24-01-2017 00-01-05-08-12-16-23-31-36-37-40-40-43-45-46-51-57-63-67-73-74-78-89-89-92-93-97
10-01-2016 95772 12617 11-01-2016 04-14-14-17-18-20-24-24-26-32-33-33-36-39-44-46-47-68-69-72-76-77-84-87-90-91-98
18-10-2015 60472 83245 19-10-2015 01-10-13-16-21-26-32-37-38-42-45-47-50-50-55-56-58-59-65-69-78-81-91-91-93-97-99
19-04-2015 90672 38066 20-04-2015 00-02-03-05-10-11-12-19-20-26-27-28-39-40-48-55-56-58-66-71-79-79-90-91-94-95-96
20-03-2015 79872 49387 21-03-2015 00-01-13-15-20-20-26-29-30-30-32-35-40-45-61-69-73-73-78-82-83-83-87-95-96-96-99
15-11-2014 73172 83219 16-11-2014 02-04-09-13-19-19-21-22-26-28-31-35-35-37-38-45-46-54-56-62-63-66-72-72-76-81-92
19-10-2014 81372 03601 20-10-2014 01-12-13-14-17-19-20-20-22-24-30-37-38-47-49-52-57-61-63-69-74-77-79-82-84-86-89
21-01-2014 18772 41958 22-01-2014 09-11-12-15-18-21-31-38-39-43-46-47-48-51-56-57-58-64-67-67-69-71-75-78-82-90-91
12-01-2014 66472 06465 13-01-2014 02-02-13-17-18-20-21-23-24-25-25-26-27-29-31-38-38-40-51-52-59-65-67-72-72-84-96
21-11-2013 77572 12080 22-11-2013 18-22-23-24-31-32-34-38-40-43-46-50-57-61-61-62-74-74-75-78-79-80-80-80-90-91-99
03-11-2013 88072 42671 04-11-2013 05-21-24-24-26-29-29-32-33-40-42-42-46-47-53-55-59-59-60-61-71-73-79-85-89-96-99
21-10-2013 18672 49189 22-10-2013 05-06-09-10-11-14-17-24-33-36-38-42-49-56-59-61-62-63-65-65-67-72-78-82-86-88-89
06-10-2013 64372 05393 07-10-2013 00-02-14-17-21-27-30-35-38-43-44-46-52-53-58-61-62-64-66-75-79-83-88-93-93-93-98
08-08-2013 84972 18961 09-08-2013 04-12-14-15-16-27-34-36-43-46-48-48-49-53-53-60-61-65-79-82-89-91-91-92-95-95-97
23-10-2012 11372 25426 24-10-2012 00-00-12-14-15-18-22-26-28-33-33-39-43-44-45-47-59-63-65-67-68-81-82-85-85-86-99
22-10-2012 35772 11372 23-10-2012 01-04-07-08-17-18-19-21-36-37-38-39-47-53-57-69-72-72-74-87-90-93-93-93-95-98-99
13-10-2012 17172 80606 14-10-2012 06-07-11-13-16-16-21-23-29-32-33-40-52-54-55-55-58-63-66-73-75-79-83-88-97-98-99
06-08-2012 80272 91225 07-08-2012 05-12-14-25-27-29-30-31-36-41-44-48-50-53-61-63-66-70-74-74-78-83-91-93-94-96-97
29-04-2012 14572 50886 30-04-2012 03-07-09-13-14-19-24-26-29-31-34-44-48-52-52-60-64-65-74-80-84-86-90-91-92-93-95
22-10-2011 37172 05468 23-10-2011 01-05-05-17-18-22-23-24-27-29-30-37-40-44-48-53-53-53-63-68-77-79-80-86-87-92-98
22-09-2011 67072 27664 23-09-2011 04-16-21-28-34-38-42-44-46-48-52-55-57-58-64-64-68-69-71-82-84-85-88-88-88-93-96
17-09-2011 38972 02959 18-09-2011 07-08-14-17-18-19-21-31-31-34-35-35-38-41-43-46-55-59-59-68-76-79-81-85-87-90-97
10-07-2011 12572 64206 11-07-2011 00-03-03-06-11-12-16-17-23-34-40-54-55-69-72-72-75-79-79-80-83-84-89-98-98-99-99
09-11-2010 76972 50317 10-11-2010 04-17-20-21-21-22-26-35-35-42-44-48-56-57-59-59-65-67-68-78-83-86-88-91-96-97-99
19-09-2010 36272 85865 20-09-2010 10-15-19-27-31-32-33-34-35-39-44-47-52-55-58-59-59-61-65-73-79-83-86-86-97-97-99
13-09-2010 68872 28258 14-09-2010 00-01-01-05-20-24-34-42-49-51-57-58-65-67-70-73-78-81-85-85-85-86-92-95-95-97-98
03-03-2010 68272 99149 04-03-2010 03-05-05-06-12-19-24-25-31-36-38-39-42-49-53-55-57-62-65-71-75-77-80-86-86-87-97
11-02-2010 15172 91818 12-02-2010 00-02-07-14-16-16-18-19-36-38-43-47-51-55-56-56-67-67-77-81-83-84-84-85-85-91-95
13-06-2009 69872 73256 14-06-2009 03-05-09-10-13-18-24-25-27-27-29-30-32-34-35-36-37-41-47-55-56-58-65-68-85-87-95
04-05-2009 37172 54165 05-05-2009 01-04-04-11-12-20-39-40-41-44-47-49-59-60-63-65-65-72-76-78-80-82-83-88-95-96-96
12-04-2009 41172 70695 13-04-2009 00-01-06-09-13-28-28-32-32-48-57-59-66-69-70-76-80-80-88-89-91-92-95-95-96-96-97
01-01-2009 30872 66665 02-01-2009 01-01-01-02-02-08-10-19-28-37-37-37-38-50-53-62-62-62-65-66-76-80-81-81-84-88-88
21-10-2008 36872 56617 22-10-2008 12-14-14-15-17-17-24-28-31-41-42-43-59-60-60-61-66-67-72-75-81-81-82-83-84-92-95
03-04-2008 00272 37702 04-04-2008 00-02-03-08-13-18-19-32-42-43-48-49-49-50-50-66-74-74-82-91-92-92-94-94-95-96-97
06-01-2008 00172 28909 07-01-2008 00-03-07-09-15-29-32-33-36-38-40-41-41-42-44-47-59-61-70-73-77-79-83-94-95-97-98
27-10-2007 05972 37337 28-10-2007 01-03-04-05-11-17-19-20-21-37-37-37-49-49-74-76-76-79-80-80-86-87-88-89-93-96-99
03-04-2007 18372 61778 04-04-2007 00-01-02-14-17-17-18-28-30-34-46-47-52-60-64-64-69-78-80-80-81-88-90-94-94-95-96
30-03-2007 45472 93734 31-03-2007 10-11-12-13-16-18-18-21-22-27-34-41-49-55-56-57-66-69-74-76-77-77-78-78-83-88-95
05-08-2006 38172 84582 06-08-2006 03-06-08-11-14-16-17-22-23-25-26-30-35-41-52-54-56-59-59-67-69-79-82-83-84-87-87
06-01-2006 45172 51647 07-01-2006 01-14-20-28-29-38-38-42-44-47-49-50-51-52-53-53-54-57-58-59-61-67-69-71-78-89-99
31-05-2005 25972 44950 01-06-2005 00-01-01-02-02-07-12-14-20-23-27-32-34-35-50-56-56-60-65-67-69-72-90-94-96-97-97

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 72 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 72 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 72 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 72 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 72 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 72 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 72 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 72 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 72 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 50.
  • Hôm nay đề về 72 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 67.
  • Hôm nay đề về 72 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 13.
  • Hôm nay đề về 72 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 43 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 72 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 72 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 91 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 72 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 76 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 72 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 05.
  • Hôm nay đề về 72 hôm sau đánh con gì? Cặp số 16 – 28 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 72 hôm sau đánh con gì? Những con số 05 – 30 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 72 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 72 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 72 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 72 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 72 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 72

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 72 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 72 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 72 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.