Kinh nghiệm đề về 73 hôm sau đánh con gì từ cao thủ lâu năm

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 73

Bộ số Bộ số Bộ số
49 - 5 Lần 34 - 3 Lần 95 - 3 Lần
14 - 2 Lần 30 - 2 Lần 91 - 2 Lần
65 - 2 Lần 86 - 2 Lần 43 - 2 Lần
57 - 2 Lần 82 - 2 Lần 56 - 2 Lần
79 - 1 Lần 68 - 1 Lần 44 - 1 Lần
74 - 1 Lần 51 - 1 Lần 71 - 1 Lần
06 - 1 Lần 31 - 1 Lần 07 - 1 Lần
81 - 1 Lần 76 - 1 Lần 24 - 1 Lần
25 - 1 Lần 69 - 1 Lần 54 - 1 Lần
97 - 1 Lần 01 - 1 Lần 04 - 1 Lần
70 - 1 Lần 35 - 1 Lần 29 - 1 Lần
98 - 1 Lần 12 - 1 Lần 40 - 1 Lần
48 - 1 Lần 66 - 1 Lần 00 - 1 Lần
60 - 1 Lần 92 - 1 Lần 61 - 1 Lần
73 - 1 Lần 75 - 1 Lần 11 - 1 Lần
59 - 1 Lần 08 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 73

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 8 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 73

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
12-04-2024 12073 90649 13-04-2024 03-10-12-15-20-20-20-28-30-35-41-49-52-56-58-61-64-67-75-78-80-83-89-90-90-92-96
26-11-2023 11873 84757 27-11-2023 00-00-03-03-10-17-18-27-36-37-37-46-47-54-57-59-59-59-70-72-77-78-79-81-86-91-92
02-10-2023 80973 34556 03-10-2023 00-00-05-05-15-18-19-23-25-28-30-32-39-39-46-47-53-55-56-56-57-57-63-72-73-73-99
24-08-2023 57973 82843 25-08-2023 03-08-09-10-11-11-20-22-23-30-37-43-48-49-51-52-60-72-74-80-82-84-84-85-87-94-96
25-03-2023 32273 57765 26-03-2023 02-09-10-13-17-22-23-30-34-44-46-52-60-60-63-63-64-65-66-66-70-71-73-78-88-89-95
06-08-2022 74873 80395 07-08-2022 02-04-08-08-09-09-15-34-44-55-55-57-59-62-64-66-70-73-76-83-85-89-93-93-95-98-99
19-12-2021 07173 74271 20-12-2021 03-17-20-23-24-27-27-31-37-39-42-47-48-52-53-61-70-71-71-75-79-79-90-90-93-99-99
22-09-2021 53873 11534 23-09-2021 00-05-07-10-19-19-34-36-39-42-43-49-50-56-56-58-61-63-67-72-73-77-83-85-91-91-96
09-03-2020 95973 83549 10-03-2020 01-05-06-07-14-14-17-19-29-42-49-51-51-55-63-64-64-65-71-79-81-90-90-96-97-97-99
07-02-2020 14973 22191 08-02-2020 00-02-12-15-16-20-25-30-31-39-40-41-42-51-52-54-56-59-64-65-71-78-81-88-91-91-97
29-08-2019 89773 52766 30-08-2019 08-19-25-25-27-32-40-52-63-63-64-66-66-66-72-73-76-78-79-83-85-88-90-90-92-93-99
28-06-2019 98073 97734 29-06-2019 00-01-08-10-11-26-29-34-35-36-37-38-41-48-62-64-65-68-82-85-86-86-92-92-93-97-99
07-06-2019 43073 81575 08-06-2019 00-01-02-02-06-07-13-20-28-38-38-39-39-43-58-60-65-65-66-70-75-75-77-78-78-89-96
03-06-2019 31873 90686 04-06-2019 00-04-06-09-16-20-23-37-42-46-51-51-52-53-56-59-61-62-67-68-79-86-89-91-95-96-97
19-03-2019 39473 20824 20-03-2019 01-03-19-24-24-27-27-34-39-40-41-49-50-51-54-56-57-59-67-83-85-86-93-93-95-95-97
22-08-2018 57873 48935 23-08-2018 02-05-07-12-14-15-20-24-30-31-32-35-35-36-37-40-46-56-70-77-82-83-86-87-87-89-91
26-05-2018 70873 63408 27-05-2018 08-09-12-15-17-18-21-23-25-30-31-34-40-49-54-65-68-69-70-73-75-77-79-80-85-85-91
04-03-2018 16873 98565 05-03-2018 01-11-19-26-26-27-47-48-50-52-56-57-58-60-60-65-66-70-72-75-79-79-89-96-96-96-98
02-02-2018 61573 37601 03-02-2018 01-03-04-06-08-10-14-15-15-23-27-34-40-49-57-63-64-67-75-76-77-79-79-83-84-85-98
30-12-2017 61773 73459 31-12-2017 01-08-11-21-21-22-24-26-29-36-40-42-44-47-48-51-59-61-64-72-78-81-85-88-88-97-99
29-12-2017 53773 61773 30-12-2017 00-11-12-20-21-24-29-30-31-31-33-33-39-43-46-51-56-58-58-60-68-71-73-81-89-95-96
20-09-2017 07873 89470 21-09-2017 09-12-15-18-22-25-28-28-40-43-46-49-52-54-57-66-68-70-71-73-86-86-89-91-92-92-96
10-11-2016 61973 72030 11-11-2016 01-07-15-16-17-17-21-25-26-26-30-38-41-47-54-54-59-62-68-71-74-81-85-88-88-89-91
31-10-2016 45373 64581 01-11-2016 00-08-19-25-26-29-33-41-45-47-49-63-71-73-75-77-77-79-81-81-82-82-86-86-90-92-98
28-10-2016 33073 00161 29-10-2016 00-07-12-15-16-17-20-25-25-26-26-36-46-50-61-66-70-71-72-73-76-76-87-88-88-93-93
23-07-2016 26473 69111 24-07-2016 01-03-10-11-13-14-18-20-22-23-27-27-29-34-37-48-52-54-60-68-69-71-73-80-81-86-88
09-05-2016 43873 09857 10-05-2016 21-22-27-28-31-34-38-40-45-48-49-56-56-57-59-61-64-64-75-83-87-90-90-92-94-97-97
02-04-2016 79373 27895 03-04-2016 04-12-13-14-14-16-16-17-37-41-42-53-56-58-68-71-72-73-80-82-86-89-90-95-95-95-96
12-10-2015 56873 73607 13-10-2015 02-05-07-07-17-20-28-37-40-42-43-46-46-52-55-57-65-66-66-66-72-73-79-84-91-95-97
21-08-2015 20073 43249 22-08-2015 00-00-05-06-14-16-20-28-29-44-47-48-49-58-62-67-68-74-75-77-79-80-81-87-87-88-96
06-08-2015 68373 61782 07-08-2015 00-10-11-12-13-14-14-17-20-29-32-37-40-43-49-53-55-60-63-65-69-77-78-79-82-88-90
16-04-2015 38673 34848 17-04-2015 01-07-13-14-16-27-37-41-44-44-46-47-48-48-48-53-53-60-67-70-74-83-88-89-93-95-96
23-11-2014 70173 72851 24-11-2014 04-11-13-15-19-21-26-26-30-33-37-38-45-48-50-50-51-58-61-64-67-73-74-82-85-86-97
14-04-2014 96573 86743 15-04-2014 11-19-20-21-21-24-28-30-36-39-40-41-43-45-45-46-53-54-64-65-69-70-72-74-85-85-88
17-12-2013 07673 53676 18-12-2013 01-02-04-07-08-09-11-22-24-25-26-30-45-53-65-65-67-67-71-74-76-86-86-87-91-94-94
16-06-2013 99073 02974 17-06-2013 02-03-13-19-29-31-31-36-37-44-57-61-67-72-73-74-79-79-81-82-86-87-88-94-97-98-99
10-06-2013 06373 77186 11-06-2013 19-23-36-37-38-38-39-39-39-42-43-53-58-59-60-69-69-70-70-71-84-86-87-92-94-97-99
23-09-2012 23673 89544 24-09-2012 04-16-18-18-19-24-35-40-40-42-44-46-55-61-65-66-74-75-81-83-83-84-88-95-96-97-99
20-06-2012 85173 81382 21-06-2012 00-03-07-07-10-21-24-26-27-33-36-38-46-47-77-78-82-86-86-86-88-90-91-91-92-94-97
15-04-2012 54473 41591 16-04-2012 00-00-00-04-05-07-18-23-30-31-32-32-34-40-41-42-43-50-52-61-61-61-62-74-76-89-91
12-01-2012 16273 01940 13-01-2012 04-19-22-30-40-41-45-47-51-54-57-58-58-59-60-63-64-64-71-79-81-85-90-91-91-94-99
21-08-2011 86173 15034 22-08-2011 14-16-18-27-31-31-33-34-37-39-40-45-50-55-56-62-62-71-72-73-76-81-83-84-94-98-99
18-08-2011 51373 65912 19-08-2011 09-12-12-17-18-20-21-24-27-35-39-40-41-42-46-46-50-51-51-55-59-63-80-83-90-91-96
27-06-2011 05473 51231 28-06-2011 00-01-01-03-07-18-20-26-28-31-37-40-42-47-55-56-64-65-66-68-75-76-79-80-93-96-97
30-03-2011 82073 16749 31-03-2011 02-03-08-09-11-14-14-18-27-31-35-36-37-41-44-46-47-47-49-52-53-60-64-77-84-89-91
21-11-2010 22173 88368 22-11-2010 01-04-09-11-12-12-17-20-28-37-38-40-47-49-51-65-66-66-68-71-73-74-79-81-84-89-96
09-09-2010 84973 38807 10-09-2010 00-00-06-07-08-14-15-17-18-20-28-32-39-40-47-48-56-66-67-70-74-83-83-84-85-92-93
15-07-2010 70673 92395 16-07-2010 08-15-17-18-22-24-30-34-37-40-51-54-59-60-63-65-66-74-83-85-87-89-92-93-94-95-98
07-05-2010 29573 44892 08-05-2010 01-10-19-22-31-34-38-39-40-42-48-49-50-56-60-60-62-73-79-82-82-83-85-86-92-93-93
23-10-2009 54473 11660 24-10-2009 03-06-06-08-15-27-29-30-30-36-40-46-48-50-51-52-56-59-60-61-68-73-82-86-94-97-97
30-09-2009 13173 75304 01-10-2009 01-01-04-09-10-11-11-12-16-27-32-42-44-46-49-55-62-62-64-66-85-89-90-92-95-96-98
29-12-2008 98173 31214 30-12-2008 00-03-03-06-07-14-22-25-25-32-45-46-47-49-50-53-53-54-58-58-59-62-67-81-88-93-96
25-09-2008 92073 50798  26-09-2008 01-13-15-16-16-20-29-30-31-33-34-35-37-40-44-53-55-58-59-67-77-81-86-98-99- - 
15-02-2008 11173 19300 16-02-2008 00-03-04-13-14-17-18-19-21-21-22-30-39-42-42-43-47-48-48-51-53-54-59-60-68-76-76
08-10-2007 43773 72306 09-10-2007 06-06-08-14-15-16-25-25-27-30-30-39-58-61-64-69-71-71-75-75-77-78-79-80-85-87-90
22-04-2007 25373 54330 23-04-2007 05-11-16-17-22-23-26-28-28-30-35-35-46-48-48-52-53-63-67-69-70-72-79-81-84-90-94
25-11-2006 21173 67156 26-11-2006 00-02-19-25-29-32-33-34-35-35-37-40-43-45-53-55-56-57-63-69-80-82-86-87-91-93-95
12-11-2006 37573 23679 13-11-2006 07-12-13-19-27-28-34-39-41-47-48-49-51-52-52-55-57-57-58-65-66-68-70-74-79-87-93
25-10-2006 59673 40501 26-10-2006 00-01-06-16-16-18-28-30-33-33-35-35-37-38-43-52-59-62-74-79-87-88-94-94-98-99-99
20-09-2006 00173 62197 21-09-2006 01-06-09-13-23-26-30-37-42-43-50-52-55-56-59-61-61-62-76-77-80-90-93-93-96-96-97
19-07-2006 83073 96754 20-07-2006 08-09-15-17-21-27-30-34-45-50-54-56-56-57-63-70-71-76-77-77-80-80-82-85-89-91-96
22-06-2006 33873 85429 23-06-2006 01-01-03-06-12-14-22-26-26-29-32-41-45-52-52-59-64-77-77-78-83-84-84-90-90-96-98
26-04-2006 73273 22169 27-04-2006 00-01-11-13-29-33-33-33-34-36-36-49-56-61-63-65-69-71-73-73-75-80-80-81-85-96-99
24-08-2005 69773 15025 25-08-2005 08-11-23-25-26-31-33-34-40-41-45-46-51-54-54-54-65-66-69-69-69-72-83-83-84-89-91
21-08-2005 42373 69114 22-08-2005 04-08-10-10-13-14-18-21-26-28-45-45-52-54-55-55-56-76-76-81-82-88-95-97-98-99-99
09-07-2005 31073 63349 10-07-2005 01-02-03-03-18-22-25-32-37-41-49-49-50-50-55-64-70-70-72-73-74-74-81-84-85-87-88

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 73 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 73 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 73 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 73 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 73 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 73 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 73 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 73 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 73 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 73.
  • Hôm nay đề về 73 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 21.
  • Hôm nay đề về 73 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 13.
  • Hôm nay đề về 73 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 43 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 73 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 73 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 91 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 73 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 08 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 73 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 05.
  • Hôm nay đề về 73 hôm sau đánh con gì? Cặp số 16 – 28 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 73 hôm sau đánh con gì? Những con số 19 – 30 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 73 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 73 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 73 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 73 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 73 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 73

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 73 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 73 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 73 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.