Chia sẻ bí kíp đề về 74 hôm sau đánh con gì đỉnh cao

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 74

Bộ số Bộ số Bộ số
84 - 4 Lần 98 - 3 Lần 42 - 3 Lần
93 - 2 Lần 29 - 2 Lần 46 - 2 Lần
74 - 2 Lần 43 - 2 Lần 79 - 1 Lần
52 - 1 Lần 31 - 1 Lần 00 - 1 Lần
86 - 1 Lần 05 - 1 Lần 40 - 1 Lần
18 - 1 Lần 37 - 1 Lần 07 - 1 Lần
57 - 1 Lần 70 - 1 Lần 61 - 1 Lần
97 - 1 Lần 99 - 1 Lần 80 - 1 Lần
77 - 1 Lần 04 - 1 Lần 24 - 1 Lần
88 - 1 Lần 35 - 1 Lần 33 - 1 Lần
34 - 1 Lần 96 - 1 Lần 36 - 1 Lần
09 - 1 Lần 91 - 1 Lần 21 - 1 Lần
22 - 1 Lần 90 - 1 Lần 75 - 1 Lần
11 - 1 Lần 08 - 1 Lần 38 - 1 Lần
89 - 1 Lần 47 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 74

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 32 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 0 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 2 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 1 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 10 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 74

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-04-2024 93374 30147 08-04-2024 04-05-07-13-15-15-16-20-22-32-32-47-47-50-55-59-60-61-61-63-67-73-79-83-90-94-98
24-03-2024 88274 16342 25-03-2024 02-11-13-14-19-21-22-25-35-37-38-39-40-42-42-42-46-49-54-60-61-70-77-92-92-96-99
02-02-2024 28174 33389 03-02-2024 12-14-16-18-19-21-22-33-35-35-36-41-41-42-42-58-62-65-65-69-80-84-88-89-92-93-97
28-01-2024 68274 75346 29-01-2024 09-09-11-12-12-14-14-32-35-38-41-43-46-50-52-54-56-65-71-71-74-81-83-85-89-89-99
14-10-2022 57974 79638 15-10-2022 00-01-12-14-15-20-23-24-30-31-38-52-57-58-60-65-66-67-73-76-84-84-88-91-95-96-97
17-06-2022 68274 87190 18-06-2022 03-04-10-12-12-13-18-21-25-28-32-33-44-50-64-65-69-72-74-75-76-80-88-90-90-95-96
23-03-2022 38074 71400 24-03-2022 00-08-12-19-23-27-28-29-32-33-37-39-43-48-51-57-62-62-66-67-69-75-76-78-83-87-98
10-11-2020 37874 56842 11-11-2020 02-03-04-11-14-17-26-29-30-37-40-40-41-42-42-45-47-49-49-53-56-63-64-66-71-91-95
14-06-2020 36374 75952 15-06-2020 00-03-04-17-20-24-27-30-37-38-41-42-48-49-51-51-52-53-55-64-64-72-72-79-79-87-98
19-03-2020 85074 85736 20-03-2020 01-06-14-16-21-31-31-36-41-42-46-55-56-62-64-68-68-71-73-74-74-75-78-89-91-91-94
09-01-2020 91574 26396 10-01-2020 08-14-20-22-30-31-32-38-41-48-49-50-58-58-60-61-64-73-80-86-86-88-91-94-96-96-99
24-10-2019 65074 88584 25-10-2019 00-02-03-07-11-13-21-21-22-26-33-35-43-45-48-49-57-62-63-63-76-77-79-80-82-84-87
21-10-2019 72174 17237 22-10-2019 02-04-05-14-21-21-24-29-33-34-35-37-41-49-57-63-66-68-69-69-69-73-76-78-86-87-95
22-09-2019 03074 92329 23-09-2019 05-11-13-18-18-20-26-27-29-31-41-42-43-53-53-59-60-62-75-77-81-83-83-85-86-88-88
16-08-2019 65374 84598 17-08-2019 01-05-20-20-27-28-30-33-40-43-44-45-52-53-58-60-67-68-77-81-82-85-90-93-98-98-99
15-08-2019 17474 65374 16-08-2019 03-03-06-11-11-12-13-19-23-30-34-35-38-40-47-51-62-64-68-70-71-74-83-88-91-93-93
23-07-2019 75074 54161 24-07-2019 00-00-01-05-05-08-17-19-21-22-29-33-35-42-47-49-49-59-61-63-64-82-85-88-92-92-99
17-06-2019 74374 86598 18-06-2019 00-07-19-20-23-27-28-39-40-46-47-53-57-60-62-65-74-78-79-81-83-87-88-94-95-98-99
28-03-2019 27974 21642 29-03-2019 00-01-02-03-05-12-16-20-24-26-28-30-31-39-42-46-49-57-62-63-71-77-81-82-84-92-99
29-10-2018 23974 42318 30-10-2018 07-11-12-16-18-22-24-32-32-32-34-34-36-42-58-59-65-68-69-69-73-75-81-83-83-92-93
04-01-2018 62274 18105 05-01-2018 05-06-08-10-10-14-16-22-23-37-42-47-51-57-62-63-66-67-68-70-71-73-83-91-93-96-99
04-05-2017 18574 95129 05-05-2017 04-07-11-12-14-15-20-21-29-30-32-33-35-44-46-58-63-63-65-66-69-76-79-80-83-92-93
13-03-2017 51674 81040 14-03-2017 04-07-17-23-23-29-33-34-40-43-46-47-53-55-56-57-58-68-68-70-84-85-87-88-94-95-98
12-01-2017 69974 96334 13-01-2017 06-15-23-23-26-34-34-40-41-42-44-45-45-51-59-65-69-69-70-73-79-80-86-88-93-95-95
20-11-2016 66074 39593 21-11-2016 04-05-08-10-27-28-38-39-55-58-68-69-69-70-75-75-76-78-79-81-85-87-87-91-93-98-99
06-11-2016 47674 91479 07-11-2016 09-15-20-24-31-35-40-47-47-48-48-52-53-55-60-60-64-67-71-74-75-79-81-82-85-91-92
31-07-2015 21574 66443 01-08-2015 04-05-06-10-26-30-32-38-39-42-43-43-52-57-65-67-71-71-72-79-81-86-88-88-90-95-98
12-07-2015 65874 16984 13-07-2015 03-05-10-10-13-21-24-30-31-32-36-38-39-41-41-42-60-61-65-70-78-82-84-84-95-96-97
19-04-2014 84874 92108 20-04-2014 05-08-09-09-11-12-21-26-38-40-44-52-54-63-65-67-68-83-84-84-86-88-88-97-98-99-99
10-04-2014 74674 95633 11-04-2014 03-04-07-07-09-09-11-13-15-17-21-29-32-33-37-50-63-71-74-74-80-82-87-93-94-95-98
30-03-2014 50174 53984 31-03-2014 00-03-10-10-14-17-17-18-20-21-27-28-39-42-54-54-63-67-72-74-74-74-74-84-92-94-96
14-01-2014 63674 14570 15-01-2014 01-06-09-15-16-16-19-20-21-28-35-45-47-48-54-58-61-69-70-74-75-77-78-85-92-94-95
27-12-2013 40974 18822 28-12-2013 01-02-03-08-11-16-20-22-22-24-37-43-44-46-49-50-54-55-58-62-65-68-78-84-86-88-95
11-09-2013 04474 87404 12-09-2013 04-07-07-12-18-25-27-28-29-30-30-31-40-44-45-58-58-65-67-69-74-76-77-81-85-89-91
17-06-2013 02974 03805 18-06-2013 02-03-05-11-13-14-19-22-23-31-31-41-46-47-49-50-58-61-66-66-66-72-79-84-87-92-98
20-03-2013 93974 75377 21-03-2013 03-04-07-14-19-20-21-24-28-28-36-37-37-39-43-51-60-62-68-69-70-73-77-79-91-93-96
19-01-2013 85374 00611 20-01-2013 11-11-13-16-19-23-32-41-44-49-51-53-53-56-69-73-74-75-78-82-86-90-93-94-95-95-96
21-09-2012 88774 47921 22-09-2012 00-02-04-04-06-07-08-09-12-12-21-23-26-28-30-35-42-47-49-60-68-69-73-76-78-83-86
03-05-2012 87274 90435 04-05-2012 00-01-05-06-12-15-16-18-33-35-42-52-52-52-69-72-77-77-85-86-87-89-91-91-92-94-96
25-02-2012 41674 90875 26-02-2012 03-06-18-20-21-24-25-30-33-42-44-52-53-57-63-64-65-66-71-75-76-90-90-91-91-93-96
29-11-2011 93574 01057 30-11-2011 04-05-08-12-15-28-30-30-44-46-48-57-59-64-64-68-73-75-76-81-82-82-85-86-94-99-99
26-09-2011 76474 59586 27-09-2011 00-02-02-09-14-19-29-33-33-51-53-58-59-59-59-66-68-69-70-73-81-86-86-86-87-96-98
25-08-2011 56074 78588 26-08-2011 04-04-05-06-08-11-11-16-22-29-34-37-46-48-54-55-63-63-63-68-74-81-85-86-87-88-90
03-08-2011 45174 07580 04-08-2011 07-09-18-22-22-23-24-26-35-39-42-43-50-58-58-60-69-70-72-72-73-77-79-79-80-87-93
28-06-2010 60474 45246 29-06-2010 04-05-10-13-20-22-23-24-24-28-30-31-36-38-45-46-48-51-58-60-63-69-70-72-76-87-98
08-03-2010 44974 69900 09-03-2010 00-04-05-07-11-20-22-24-26-27-30-31-37-41-42-57-64-68-71-74-82-87-90-93-94-96-98
25-12-2009 36074 50891 26-12-2009 04-06-15-18-18-25-25-27-36-41-41-41-42-45-46-49-50-56-56-58-60-77-77-87-91-93-94
29-11-2009 29874 81793 30-11-2009 04-05-06-13-15-24-24-31-40-50-54-56-59-60-63-68-69-70-85-85-88-90-91-93-93-98-99
10-09-2009 69074 93124 11-09-2009 02-07-11-16-18-24-26-29-35-40-43-49-51-52-58-60-61-62-63-68-72-76-80-82-82-96-99
17-08-2009 95574 61131 18-08-2009 01-02-13-17-18-21-31-31-34-35-36-40-41-44-57-58-58-61-65-66-67-70-71-76-79-81-87
14-07-2009 22474 81098 15-07-2009 03-10-18-18-22-26-35-49-52-54-55-56-58-63-65-70-71-72-76-77-77-91-92-93-97-98-99
07-04-2009 38074 45800 08-04-2009 00-04-05-13-14-17-33-33-40-41-56-57-57-64-68-72-76-80-80-82-83-90-90-92-94-95-95
12-08-2008 73274 09107 13-08-2008 01-07-17-25-29-33-34-40-41-46-47-48-48-52-52-56-57-58-61-68-77-78-87-88-89-93-94
30-01-2008 36074 48499 31-01-2008 02-05-07-09-16-17-20-21-30-33-34-38-46-52-54-56-59-66-67-77-77-83-88-91-95-99-99
24-11-2007 77074 80843 25-11-2007 03-04-08-18-22-34-36-43-44-46-48-48-49-64-66-67-68-72-77-82-83-83-89-90-90-92-95
05-08-2007 96374 80484 06-08-2007 03-07-17-19-26-30-31-32-33-34-38-42-56-58-66-66-71-76-77-81-84-85-90-91-91-96-98
18-04-2007 00474 38997 19-04-2007 06-13-20-22-25-27-29-31-33-39-40-42-45-46-48-58-59-59-59-63-66-67-78-84-88-91-97
18-01-2006 54174 96100 19-01-2006 00-02-04-05-08-20-25-47-59-65-67-69-71-73-76-81-82-82-83-85-85-85-86-88-90-95-95
22-07-2005 52174 88609 23-07-2005 01-03-04-08-09-12-17-23-26-30-36-42-44-45-47-52-56-56-63-64-68-72-88-89-91-97-98
21-07-2005 94274 52174 22-07-2005 00-15-19-21-27-29-36-41-41-44-49-56-58-62-69-69-71-71-72-74-78-79-80-82-90-96-98
07-02-2005 96574 08-02-2005

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 74 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 74 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 74 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 74 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 74 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 74 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 74 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 74 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 74 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 60.
  • Hôm nay đề về 74 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 21.
  • Hôm nay đề về 74 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 13.
  • Hôm nay đề về 74 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 43 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 74 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 74 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 34 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 74 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 08 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 74 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 05.
  • Hôm nay đề về 74 hôm sau đánh con gì? Cặp số 29 – 07 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 74 hôm sau đánh con gì? Những con số 19 – 30 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 74 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 74 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 74 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 74 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 74 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 74

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 74 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 74 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 74 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.