Tuyệt chiêu đề về 75 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 75

Bộ số Bộ số Bộ số
10 - 4 Lần 50 - 3 Lần 49 - 3 Lần
99 - 2 Lần 35 - 2 Lần 15 - 2 Lần
27 - 2 Lần 55 - 2 Lần 39 - 2 Lần
16 - 2 Lần 81 - 2 Lần 53 - 2 Lần
09 - 1 Lần 00 - 1 Lần 91 - 1 Lần
57 - 1 Lần 46 - 1 Lần 24 - 1 Lần
18 - 1 Lần 76 - 1 Lần 78 - 1 Lần
44 - 1 Lần 21 - 1 Lần 75 - 1 Lần
30 - 1 Lần 80 - 1 Lần 48 - 1 Lần
82 - 1 Lần 02 - 1 Lần 04 - 1 Lần
31 - 1 Lần 23 - 1 Lần 25 - 1 Lần
73 - 1 Lần 14 - 1 Lần 40 - 1 Lần
65 - 1 Lần 26 - 1 Lần 88 - 1 Lần
03 - 1 Lần 41 - 1 Lần 90 - 1 Lần
38 - 1 Lần 70 - 1 Lần 79 - 1 Lần
20 - 1 Lần 12 - 1 Lần 47 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 75

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 48 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 11 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 0 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 1 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 75

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-01-2024 77375 20347 26-01-2024 06-07-11-18-18-20-23-33-38-42-44-47-47-47-48-52-56-58-59-60-68-79-88-91-96-97-99
12-11-2023 98375 19412 13-11-2023 03-05-06-10-11-12-19-19-30-31-35-43-44-46-48-49-64-67-68-72-76-78-90-93-94-95-99
12-10-2023 50875 40620 13-10-2023 08-09-17-19-20-24-35-35-35-42-44-47-55-59-68-72-76-79-79-83-83-84-86-93-94-95-97
26-04-2023 89675 80755 27-04-2023 02-16-24-27-32-38-41-43-45-50-55-57-64-65-68-70-70-73-73-74-74-79-84-86-90-93-95
13-03-2023 17375 67879 14-03-2023 05-09-10-11-20-22-26-33-33-35-38-39-40-41-44-49-58-60-61-63-74-76-77-78-79-85-90
20-02-2023 32775 90781 21-02-2023 08-08-10-10-10-16-17-17-32-34-35-43-47-57-60-62-62-67-74-75-81-82-82-86-86-89-92
14-05-2022 30775 93649 15-05-2022 05-08-10-12-13-16-25-25-29-32-42-43-49-49-52-54-56-63-65-66-73-76-84-85-91-94-94
28-02-2022 89075 24876 01-03-2022 01-02-06-09-13-28-29-33-35-37-45-49-51-52-53-54-60-64-66-72-76-76-77-79-91-93-93
01-07-2021 01275 87781 02-07-2021 01-16-17-20-22-28-28-32-36-40-40-53-59-62-75-78-80-80-81-86-86-87-88-90-91-95-99
20-04-2021 05475 84355 21-04-2021 01-01-14-18-18-21-32-34-35-36-37-41-41-41-43-47-50-51-53-55-69-73-77-90-96-97-99
07-04-2021 97675 63904 08-04-2021 03-04-07-07-10-11-18-22-22-31-33-36-37-40-40-42-47-53-67-78-79-79-84-84-86-90-94
06-08-2020 25375 43614 07-08-2020 07-13-14-14-21-30-30-35-38-38-39-45-50-53-63-65-71-74-79-81-81-82-83-84-89-90-97
04-07-2020 77775 11070 05-07-2020 00-01-11-11-16-16-24-25-41-41-43-44-50-52-55-56-56-58-59-67-70-77-81-90-94-98-98
06-02-2020 26275 14973 07-02-2020 02-06-07-12-18-18-19-21-26-28-39-40-43-43-48-49-53-59-71-72-73-74-79-82-90-95-96
23-01-2020 16875 24-01-2020
06-10-2019 24275 94200 07-10-2019 00-03-06-14-16-17-24-29-35-43-47-47-54-57-64-64-65-74-75-80-83-85-88-89-93-95-99
08-06-2019 81575 53338 09-06-2019 00-01-02-04-08-16-18-24-28-33-35-38-39-49-52-54-55-57-57-62-77-78-80-83-83-94-96
29-12-2018 56675 65753 30-12-2018 01-05-13-14-15-22-24-29-30-31-32-46-50-53-53-60-61-63-68-73-74-79-83-84-85-88-96
19-12-2018 29775 41302 20-12-2018 02-04-05-07-07-08-16-21-22-25-26-35-42-44-45-48-51-54-59-66-70-70-81-85-88-96-96
06-06-2018 66175 45882 07-06-2018 02-03-12-14-18-21-25-29-30-38-40-49-52-59-64-65-66-70-74-77-78-82-84-88-89-89-95
08-02-2018 68975 18625 09-02-2018 01-02-12-20-25-35-39-42-50-50-53-54-54-56-66-68-68-68-77-77-80-81-93-94-94-95-97
18-12-2017 64375 25818 19-12-2017 01-04-11-12-12-14-15-18-20-23-25-32-46-46-48-49-53-59-60-60-65-71-75-85-87-89-92
29-11-2017 95375 51750 30-11-2017 00-00-01-05-05-14-15-18-19-28-31-41-44-45-45-50-51-51-59-68-80-81-81-82-83-87-97
22-03-2017 70175 06750 23-03-2017 11-15-15-22-25-26-28-31-35-35-43-49-50-54-60-65-66-67-68-70-72-73-74-76-78-80-81
30-11-2016 97475 04448 01-12-2016 01-07-08-11-16-18-20-32-32-34-38-46-48-52-54-61-69-73-75-76-82-83-84-85-89-91-94
01-08-2016 14575 99399 02-08-2016 08-12-16-21-22-24-26-33-34-36-37-56-56-58-58-62-63-65-71-74-76-79-80-84-85-91-99
27-06-2016 83475 07224 28-06-2016 04-10-11-14-14-16-22-23-24-26-30-46-53-54-55-57-64-69-72-75-75-79-83-86-87-90-99
11-05-2016 83775 99739 12-05-2016 04-05-06-07-10-11-12-19-20-28-31-33-33-37-37-39-42-50-53-54-60-64-64-69-84-92-95
20-04-2016 20075 31780 21-04-2016 01-05-06-09-13-14-16-17-23-28-29-30-32-42-47-49-55-62-69-73-76-78-80-80-80-85-89
03-02-2016 84175 04-02-2016
26-07-2015 79675 14709 27-07-2015 00-01-08-09-09-10-15-29-29-30-33-34-37-41-42-44-56-65-69-69-70-70-73-81-90-92-92
12-05-2015 68375 20310 13-05-2015 00-04-04-04-08-10-10-10-13-17-18-30-34-35-38-44-47-50-51-52-56-66-73-81-88-92-97
06-05-2015 84075 64210 07-05-2015 01-04-06-07-10-12-16-20-25-29-29-33-38-41-43-45-45-46-48-53-54-71-74-83-83-86-95
09-04-2015 49175 35615 10-04-2015 00-00-04-04-06-09-11-13-15-25-27-31-34-43-44-45-52-62-63-64-68-72-74-74-76-87-89
18-07-2014 87375 15841 19-07-2014 02-13-14-19-26-33-34-35-35-36-36-37-41-42-50-59-60-61-63-74-77-80-87-87-88-98-98
11-12-2013 49375 22230 12-12-2013 04-06-10-10-15-17-24-24-30-32-34-41-58-61-63-64-65-68-72-78-78-86-86-88-89-95-99
18-11-2013 38275 85746 19-11-2013 05-06-11-17-36-43-44-46-46-48-54-59-61-61-62-62-63-67-68-69-74-78-86-86-86-91-98
20-06-2013 67475 61123 21-06-2013 07-13-16-18-21-22-23-24-32-34-37-38-40-41-46-47-47-51-53-55-56-64-66-69-85-86-87
06-12-2012 69975 59039 07-12-2012 07-07-07-08-15-19-31-33-33-37-39-43-43-44-44-45-54-59-66-71-77-83-84-90-91-93-96
05-12-2012 61775 69975 06-12-2012 00-01-11-11-12-17-18-23-30-30-31-32-33-35-36-38-41-41-72-75-75-81-81-86-94-98-99
18-09-2012 57675 43850 19-09-2012 04-09-10-10-16-17-22-30-30-32-34-36-37-40-42-50-50-53-57-68-69-72-73-77-77-85-96
10-03-2012 69675 98049 11-03-2012 11-14-26-33-37-38-39-39-40-42-44-46-47-48-49-49-50-51-58-83-88-91-92-93-97-97-99
26-02-2012 90875 88299 27-02-2012 00-04-06-15-16-17-18-20-24-28-30-33-36-45-45-47-54-59-65-80-82-83-84-92-98-98-99
18-02-2012 18175 23590 19-02-2012 01-09-17-20-21-23-34-39-40-43-54-54-54-57-58-58-66-69-69-76-79-87-88-89-90-91-99
16-02-2012 08375 61931 17-02-2012 01-04-14-15-21-24-24-25-25-31-34-40-40-43-45-49-56-58-60-65-67-75-80-87-93-96-97
14-10-2011 00175 88803 15-10-2011 01-02-03-06-06-11-23-27-29-29-31-38-39-50-56-57-59-61-63-65-76-77-81-82-87-97-99
17-05-2011 21975 29621 18-05-2011 11-13-13-15-21-21-23-29-31-31-34-38-39-39-50-56-58-62-65-67-70-73-86-87-88-94-96
12-07-2010 14975 00127 13-07-2010 00-05-06-06-12-12-16-20-21-26-27-32-36-47-49-50-58-64-65-68-68-70-81-84-85-87-97
25-05-2010 10875 38344 26-05-2010 06-07-07-15-17-20-21-25-28-28-29-30-33-35-37-38-43-44-44-45-60-76-78-81-82-96-99
17-04-2010 81175 05253 18-04-2010 01-02-04-09-14-24-25-31-33-48-49-53-54-55-56-61-64-66-69-79-82-84-90-93-95-96-99
02-10-2009 80975 80188 03-10-2009 02-02-06-12-20-21-26-28-32-35-40-48-49-52-56-61-68-72-74-77-82-86-88-90-94-95-99
05-08-2009 03875 08709 06-08-2009 00-02-02-04-05-09-10-21-26-33-34-39-40-51-53-56-62-75-76-77-79-80-83-83-90-94-94
27-02-2009 28575 41626 28-02-2009 05-10-12-17-17-20-21-26-28-31-40-42-48-49-54-59-63-64-65-67-68-80-82-82-90-96-96
25-12-2008 48175 32027 26-12-2008 01-04-06-11-22-23-26-26-27-29-35-45-45-50-61-61-62-63-66-69-73-76-82-84-87-94-99
01-12-2008 52375 08757 02-12-2008 00-06-07-08-11-13-25-37-39-42-44-45-46-49-57-58-58-59-59-63-65-66-74-75-79-79-95
25-08-2008 55175 39515 26-08-2008 05-15-19-21-22-23-23-24-28-38-40-53-55-58-66-69-69-70-73-77-79-85-87-88-90-93-94
12-04-2008 14275 23216 13-04-2008 00-05-05-06-10-13-15-15-16-19-20-29-39-43-45-56-61-73-76-82-83-83-88-93-97-98-99
14-01-2008 69275 31710 15-01-2008 00-03-08-10-18-18-20-21-26-27-33-36-42-63-63-69-69-70-73-74-85-86-87-87-95-96-97
28-12-2007 46375 32565 29-12-2007 05-07-08-12-19-24-28-29-35-42-43-53-63-63-64-65-73-73-75-76-86-89-90-91-92-94-95
11-12-2007 63675 57910 12-12-2007 01-07-10-11-15-19-19-21-25-30-34-34-37-38-44-46-47-55-60-64-72-73-82-88-91-95-99
19-07-2007 61475 14516 20-07-2007 00-05-07-16-23-27-33-35-36-39-47-48-49-56-56-57-64-66-70-72-73-76-79-82-83-87-95
09-05-2007 97775 77635 10-05-2007 09-10-10-11-11-14-14-16-18-22-25-25-28-31-33-35-37-44-45-46-63-71-74-88-89-99-99
06-02-2007 44875 33278 07-02-2007 07-11-13-14-30-31-34-34-36-37-38-40-40-42-44-56-57-59-78-78-81-85-87-88-91-94-96
15-11-2006 34175 16549 16-11-2006 03-05-10-12-13-15-23-23-25-26-33-38-41-43-48-49-53-57-60-62-64-76-83-88-97-98-98
30-10-2006 48575 11291 31-10-2006 02-03-11-18-20-23-23-25-27-30-36-37-43-56-69-70-72-76-77-77-77-78-82-82-83-91-94
06-05-2005 70375 38340 07-05-2005 06-10-13-15-15-20-20-34-40-42-44-45-50-51-52-57-61-65-67-68-75-77-81-83-86-92-95
21-03-2005 40375 06635 22-03-2005 01-03-08-12-14-14-19-24-25-29-32-32-35-44-47-50-52-58-62-71-73-82-85-85-88-92-97

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 75 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 75 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 75 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 75 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 75 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 75 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 75 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 75 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 75 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 17.
  • Hôm nay đề về 75 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 21.
  • Hôm nay đề về 75 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 02.
  • Hôm nay đề về 75 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 43 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 75 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 75 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 58 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 75 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 08 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 75 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 05.
  • Hôm nay đề về 75 hôm sau đánh con gì? Cặp số 29 – 07 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 75 hôm sau đánh con gì? Những con số 37 – 30 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 75 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 75 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 75 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 75 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 75 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 75

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 75 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 75 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 75 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.