XSMB đề về 76 hôm sau đánh con gì dễ ẵm giải nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 76

Bộ số Bộ số Bộ số
93 - 4 Lần 42 - 3 Lần 81 - 3 Lần
18 - 3 Lần 70 - 2 Lần 59 - 2 Lần
92 - 2 Lần 46 - 2 Lần 90 - 2 Lần
43 - 2 Lần 34 - 2 Lần 36 - 2 Lần
52 - 2 Lần 94 - 2 Lần 77 - 1 Lần
03 - 1 Lần 65 - 1 Lần 24 - 1 Lần
17 - 1 Lần 30 - 1 Lần 44 - 1 Lần
76 - 1 Lần 91 - 1 Lần 08 - 1 Lần
40 - 1 Lần 89 - 1 Lần 33 - 1 Lần
06 - 1 Lần 85 - 1 Lần 62 - 1 Lần
60 - 1 Lần 02 - 1 Lần 47 - 1 Lần
09 - 1 Lần 83 - 1 Lần 01 - 1 Lần
25 - 1 Lần 56 - 1 Lần 73 - 1 Lần
29 - 1 Lần 78 - 1 Lần 87 - 1 Lần
16 - 1 Lần 32 - 1 Lần 28 - 1 Lần
95 - 1 Lần 61 - 1 Lần 15 - 1 Lần
00 - 1 Lần 67 - 1 Lần 05 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 76

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 8 Lần Đuôi 0 về 48 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 12 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 76

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
11-05-2024 98076 54105 12-05-2024 05-06-08-19-20-21-30-33-38-40-47-51-52-57-59-62-63-65-75-76-80-82-88-89-90-91-97
05-02-2024 69876 91267 06-02-2024 05-06-09-10-11-12-15-17-20-36-41-46-52-57-59-61-67-67-73-81-83-84-86-90-92-95-96
17-10-2023 70876 28600 18-10-2023 00-00-04-08-09-17-22-27-28-29-35-39-42-44-48-49-49-52-56-72-73-74-77-78-88-91-98
08-09-2023 13676 35252 09-09-2023 08-10-11-13-14-26-28-29-40-46-49-51-51-51-52-69-69-69-73-78-79-81-88-91-93-95-99
07-07-2023 93076 98215 08-07-2023 02-04-07-08-15-19-21-23-23-26-28-30-33-37-46-47-53-53-56-57-58-67-72-80-89-92-93
03-05-2023 85576 81918 04-05-2023 00-00-06-10-11-18-22-24-28-35-36-42-42-49-49-53-60-61-61-67-68-77-77-83-87-96-97
17-04-2023 65576 71661 18-04-2023 01-02-15-16-17-18-25-27-30-32-33-34-40-40-44-44-53-58-59-61-63-69-74-75-80-81-86
11-03-2023 47076 56695 12-03-2023 03-08-08-08-19-20-33-39-45-46-46-47-60-64-66-68-72-77-85-85-90-93-95-96-97-98-99
03-12-2022 10576 05028 04-12-2022 01-07-10-17-20-20-21-26-28-28-36-39-41-51-57-61-64-67-77-81-82-83-83-85-86-88-96
17-11-2022 05776 32592 18-11-2022 07-07-12-16-20-22-23-31-39-40-43-50-51-53-57-58-58-70-70-76-79-80-81-84-84-87-92
01-11-2022 99876 67246 02-11-2022 00-02-08-11-12-14-14-20-26-33-34-36-38-40-42-43-46-47-58-67-69-78-78-90-92-98-99
13-09-2022 21776 66581 14-09-2022 00-02-03-03-05-08-10-13-14-24-25-40-49-51-53-54-55-55-65-65-67-74-81-84-92-93-99
01-03-2022 24876 09390 02-03-2022 02-08-09-12-12-13-24-24-29-34-40-43-45-47-49-54-56-57-58-63-68-74-78-83-90-90-96
01-01-2022 10676 93494 02-01-2022 00-00-07-09-16-21-24-29-32-40-41-41-42-44-48-51-55-57-69-71-76-86-87-88-89-92-94
28-05-2021 07076 81687 29-05-2021 00-13-13-14-14-15-32-40-41-44-46-50-56-64-71-72-73-75-75-87-87-87-88-92-95-96-99
05-01-2021 19376 90402 06-01-2021 02-08-10-11-12-19-19-21-27-29-29-32-40-43-45-46-47-49-53-67-71-77-80-81-89-96-97
14-12-2020 45776 61681 15-12-2020 01-02-07-11-17-20-25-31-34-38-39-41-41-44-49-53-59-67-72-75-76-81-81-82-90-97-97
25-02-2020 37376 23146 26-02-2020 03-05-10-12-14-14-16-19-19-30-34-46-47-51-53-62-63-64-70-80-82-82-83-87-91-96-98
16-02-2020 00776 99817 17-02-2020 04-04-09-10-12-17-21-23-35-41-42-49-50-53-56-57-65-68-70-70-70-77-77-78-89-90-92
13-12-2019 30476 46694 14-12-2019 02-02-02-05-06-21-24-26-29-40-40-45-46-58-70-75-78-79-82-83-84-86-89-91-92-93-94
09-12-2019 55076 99233 10-12-2019 00-09-16-16-19-21-22-23-24-32-33-36-44-48-49-54-60-62-64-66-72-80-81-87-87-94-96
20-09-2019 02376 71778 21-09-2019 03-05-09-14-20-21-22-37-37-37-38-40-47-56-59-60-62-67-74-75-78-84-86-87-92-92-93
11-08-2019 86376 69859 12-08-2019 01-05-10-12-23-29-33-34-36-41-41-47-52-53-53-58-59-59-62-64-68-76-78-82-88-93-96
27-06-2019 51776 98073 28-06-2019 02-09-10-12-13-20-30-37-38-41-51-54-54-55-59-59-63-70-73-80-81-83-93-93-94-97-99
31-12-2018 45276 93689 01-01-2019 00-04-07-12-31-33-37-40-41-42-44-49-54-56-62-66-68-72-74-76-76-83-85-88-89-93-97
24-05-2018 42876 89936 25-05-2018 05-11-21-21-29-35-36-37-39-44-44-44-45-48-48-52-55-56-59-70-72-75-79-84-94-95-96
08-05-2018 35876 55560 09-05-2018 00-01-01-02-06-07-11-12-12-14-19-38-41-49-52-60-64-67-69-69-74-81-87-89-96-98-98
18-06-2017 15276 83224 19-06-2017 02-03-04-10-12-15-16-19-21-24-28-39-48-51-56-62-66-66-68-73-78-80-83-83-85-86-88
09-05-2017 97276 56062 10-05-2017 01-01-05-08-12-14-14-18-21-23-32-52-53-57-59-61-62-62-63-67-70-75-82-83-86-87-92
30-04-2017 13176 61365 01-05-2017 03-06-07-08-28-30-34-36-37-38-38-38-38-40-46-48-50-57-57-60-63-65-69-76-76-83-96
18-02-2017 64476 13332 19-02-2017 00-00-06-06-07-08-09-14-20-26-28-32-32-37-40-46-54-54-60-60-64-74-78-82-94-97-99
09-01-2017 68976 42040 10-01-2017 04-06-07-10-14-22-26-27-29-31-32-32-40-40-42-46-49-56-57-63-68-69-72-75-78-80-85
22-11-2016 89476 61570 23-11-2016 00-03-04-11-19-24-27-27-28-40-41-43-45-45-46-54-58-60-67-68-69-70-84-84-85-89-97
24-02-2016 48676 15452 25-02-2016 03-13-20-23-26-26-30-31-36-37-50-52-55-55-55-60-63-65-66-69-75-79-81-82-85-89-95
01-11-2015 93476 52970 02-11-2015 03-06-07-14-17-18-22-29-29-31-32-33-36-39-42-60-61-65-67-69-70-73-76-83-92-98-98
10-08-2015 04976 64908 11-08-2015 00-02-05-05-08-08-12-17-22-22-35-39-43-44-48-49-54-57-66-70-73-78-79-84-86-86-93
09-07-2015 10176 81556 10-07-2015 01-02-03-04-13-13-13-15-16-17-18-19-21-27-29-29-38-39-39-44-56-62-77-81-84-84-85
25-04-2015 38176 14493 26-04-2015 02-03-12-13-13-18-22-30-39-46-49-50-52-57-61-61-65-68-73-76-81-82-82-89-93-97-99
12-01-2015 02476 89091 13-01-2015 05-11-16-21-22-24-25-30-39-39-41-41-47-49-52-58-60-62-63-63-65-68-73-76-91-92-92
01-01-2015 56276 84125 02-01-2015 02-02-04-14-18-22-22-25-29-32-35-39-47-47-54-55-59-59-61-67-68-81-83-93-94-96-99
03-04-2014 69276 17893 04-04-2014 01-02-05-11-14-21-25-31-39-40-40-43-44-48-54-80-84-86-87-88-89-91-92-93-95-96-99
03-01-2014 42976 53329 04-01-2014 02-03-04-09-10-17-20-23-27-29-29-31-33-40-41-45-53-55-59-62-66-71-76-81-92-95-99
18-12-2013 53676 80942 19-12-2013 02-02-11-15-16-18-18-18-29-34-35-37-39-41-42-46-47-49-50-52-59-62-71-78-81-84-95
03-12-2013 90676 90085 04-12-2013 00-09-10-15-22-25-30-31-37-41-50-51-53-54-54-56-58-64-65-67-72-72-78-79-85-96-98
02-12-2013 71176 90676 03-12-2013 04-06-07-20-20-30-31-33-33-43-49-51-53-60-62-64-64-64-65-67-76-78-78-83-84-94-99
16-05-2013 98376 17701 17-05-2013 01-03-08-16-16-22-28-34-43-44-58-59-63-65-70-73-74-78-78-80-82-84-84-87-92-95-99
28-09-2012 45576 81518 29-09-2012 00-05-14-16-18-19-25-26-29-32-33-38-40-40-47-49-56-64-71-72-73-73-79-91-93-97-99
26-09-2012 83176 56836 27-09-2012 06-06-09-13-13-19-21-21-24-26-27-29-36-42-43-43-45-51-61-61-69-73-76-82-87-90-97
29-07-2012 67776 03203 30-07-2012 03-08-09-13-17-18-20-20-23-25-29-32-39-47-59-64-67-67-74-79-82-83-93-94-97-99-99
24-07-2012 09676 37818 25-07-2012 05-05-10-13-15-16-18-19-24-24-29-30-45-45-51-52-53-57-58-66-66-68-71-77-81-83-95
12-05-2012 33176 71190 13-05-2012 04-07-10-14-16-17-21-25-29-31-35-37-41-52-53-56-58-59-63-69-72-75-82-86-90-97-99
05-04-2012 98976 28993 06-04-2012 03-07-09-11-18-19-20-34-35-36-40-42-44-54-57-63-68-69-72-74-76-79-81-84-93-97-99
27-03-2012 02476 45306 28-03-2012 00-01-04-06-07-10-14-17-17-35-37-37-43-50-50-52-52-55-59-60-63-63-64-65-67-76-98
17-02-2011 16076 71683 18-02-2011 01-04-06-07-18-30-31-32-33-37-43-44-44-45-47-59-71-73-77-83-86-88-89-90-91-92-96
28-04-2010 73376 55509 29-04-2010 04-06-07-09-09-09-13-19-34-37-39-39-40-48-49-51-57-63-63-70-80-83-84-85-88-95-97
07-12-2009 58376 42844 08-12-2009 09-10-11-17-19-25-36-38-41-41-44-44-51-54-58-67-71-72-73-76-76-77-79-82-83-84-98
10-08-2009 25076 12692 11-08-2009 02-06-09-10-10-14-14-15-20-23-23-30-38-39-49-56-64-65-68-82-85-89-92-95-95-96-97
20-05-2009 09276 39547 21-05-2009 00-02-06-08-08-09-18-20-21-39-40-43-43-43-45-47-47-53-57-65-66-70-72-76-79-81-91
21-11-2008 13876 28434 22-11-2008 00-01-02-06-12-13-13-15-17-19-34-34-39-46-57-59-62-62-65-77-77-78-81-85-88-96-99
26-10-2008 64076 46577 27-10-2008 02-06-06-07-11-15-18-20-29-33-41-44-45-49-50-52-55-67-70-71-72-74-77-82-86-89-95
14-11-2007 69576 89934 15-11-2007 06-07-13-18-22-22-24-32-32-34-38-39-48-49-52-53-56-59-61-64-67-72-76-84-84-86-97
28-04-2007 24776 06993 29-04-2007 01-01-15-17-20-20-23-27-44-44-52-53-54-55-57-60-66-69-71-73-86-89-92-93-95-95-96
06-01-2007 46576 61516 07-01-2007 08-10-12-14-16-19-21-23-27-35-42-54-59-59-60-62-66-69-75-75-82-85-87-88-88-90-95
01-01-2007 78376 83859 02-01-2007 01-03-04-08-09-20-28-31-35-44-46-54-55-58-59-62-65-73-74-77-79-79-82-84-87-95-96
26-09-2006 81476 80442 27-09-2006 03-04-18-18-21-25-37-40-41-42-45-47-51-51-52-54-59-61-65-69-71-71-77-78-81-82-88
18-09-2006 81576 64130 19-09-2006 00-02-02-05-11-12-15-17-25-29-30-32-41-41-52-59-60-62-64-65-67-74-79-80-81-86-94
06-03-2006 71676 64242 07-03-2006 00-00-02-02-10-10-12-20-22-23-24-26-28-29-30-38-39-42-51-56-56-71-81-84-90-93-95
25-05-2005 66676 33943 26-05-2005 04-09-12-15-22-22-24-24-25-30-31-33-34-36-37-43-49-52-54-54-57-67-68-84-92-93-98
09-03-2005 84376 29043 10-03-2005 03-04-09-10-12-17-27-29-31-39-42-43-46-46-49-49-50-50-59-59-76-80-80-81-85-96-97
11-02-2005 53776 42481 12-02-2005 08-18-24-32-41-43-45-45-47-48-49-50-54-56-68-69-73-73-81-84-86-88-90-91-91-92-96

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 76 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 76 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 76 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 76 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 76 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 76 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 76 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 76 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 76 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 17.
  • Hôm nay đề về 76 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 21.
  • Hôm nay đề về 76 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 02.
  • Hôm nay đề về 76 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 43 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 76 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  76.
  • Hôm nay đề về 76 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 58 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 76 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 08 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 76 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 05.
  • Hôm nay đề về 76 hôm sau đánh con gì? Cặp số 29 – 07 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 76 hôm sau đánh con gì? Những con số 37 – 30 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 76 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 76 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 76 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 76 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 76 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 76

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 76 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 76 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 76 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.