Đề về 77 hôm sau đánh con gì – Bí thuật soi cầu đề về kép

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 77

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 3 Lần 63 - 2 Lần 27 - 2 Lần
53 - 2 Lần 64 - 2 Lần 32 - 2 Lần
10 - 2 Lần 11 - 2 Lần 81 - 2 Lần
60 - 2 Lần 58 - 2 Lần 61 - 2 Lần
56 - 2 Lần 87 - 2 Lần 78 - 2 Lần
00 - 1 Lần 02 - 1 Lần 03 - 1 Lần
52 - 1 Lần 49 - 1 Lần 74 - 1 Lần
01 - 1 Lần 77 - 1 Lần 07 - 1 Lần
41 - 1 Lần 65 - 1 Lần 62 - 1 Lần
70 - 1 Lần 18 - 1 Lần 23 - 1 Lần
90 - 1 Lần 45 - 1 Lần 75 - 1 Lần
25 - 1 Lần 84 - 1 Lần 33 - 1 Lần
66 - 1 Lần 97 - 1 Lần 36 - 1 Lần
44 - 1 Lần 50 - 1 Lần 22 - 1 Lần
05 - 1 Lần 68 - 1 Lần 21 - 1 Lần
09 - 1 Lần 29 - 1 Lần 55 - 1 Lần
19 - 1 Lần 24 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 77

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 8 Lần
Đầu 6 về 12 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 77

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
29-04-2024 15877 44624 30-04-2024 00-02-10-11-11-12-19-23-24-28-35-42-47-52-53-54-54-59-64-65-66-81-82-83-86-87-92
09-01-2024 48877 73732 10-01-2024 01-05-07-09-14-18-27-32-32-33-37-40-43-53-54-55-59-64-64-67-79-82-83-84-90-91-95
19-12-2023 14577 64978 20-12-2023 10-10-13-19-21-23-30-35-36-41-47-50-55-63-76-77-78-79-82-87-89-90-90-93-95-95-99
04-08-2023 56177 45710 05-08-2023 03-03-07-10-10-25-29-32-32-33-35-43-43-47-48-51-52-55-58-60-67-75-83-89-94-94-97
07-03-2023 75877 73787 08-03-2023 00-02-05-11-12-13-14-24-24-26-28-35-56-59-59-61-62-67-73-81-81-81-87-89-90-94-96
02-03-2023 47577 37856 03-03-2023 05-07-22-35-39-39-48-48-52-52-53-53-56-57-57-58-63-66-68-73-76-77-86-92-92-97-97
17-10-2022 15677 07253 18-10-2022 24-24-26-29-34-38-47-52-53-54-56-58-59-59-72-72-74-76-84-86-86-89-91-92-92-96-96
22-09-2022 76777 79436 23-09-2022 00-01-02-05-08-11-21-24-26-36-46-48-49-53-53-56-60-67-68-70-70-72-74-76-92-95-96
24-06-2022 49677 36768 25-06-2022 08-18-25-33-36-39-39-43-43-45-51-51-52-54-54-54-66-68-77-78-78-82-84-85-90-94-99
08-06-2022 28977 08181 09-06-2022 00-00-00-04-08-10-21-23-27-28-29-30-38-43-45-49-51-56-58-60-60-61-73-81-91-92-96
29-12-2021 13977 62033 30-12-2021 01-02-02-15-26-33-33-35-35-44-45-50-54-57-58-60-67-69-70-74-76-78-78-87-91-93-97
02-10-2021 37377 20681 03-10-2021 04-04-04-16-27-28-28-30-33-35-35-37-42-52-56-57-60-60-63-64-72-76-79-81-83-90-93
29-09-2021 76477 45811 30-09-2021 01-03-05-05-11-12-13-13-15-26-26-28-30-37-43-62-72-73-74-75-75-78-81-90-90-92-98
04-07-2021 96477 91701 05-07-2021 01-04-12-15-16-18-24-26-28-28-39-39-42-45-47-52-57-68-68-70-81-84-88-89-90-95-97
24-04-2021 21177 73278 25-04-2021 01-04-06-07-07-12-21-23-28-32-36-40-41-44-45-50-52-57-62-64-78-82-88-91-91-93-99
01-03-2021 91577 87462 02-03-2021 06-11-15-20-30-33-44-44-50-52-53-53-54-54-62-65-68-68-69-71-76-77-82-88-91-95-97
17-02-2021 05177 81910 18-02-2021 06-08-08-09-10-23-24-25-26-29-33-34-34-46-47-47-60-63-69-70-75-77-80-81-82-89-99
19-01-2021 23677 60545 20-01-2021 00-02-05-11-15-28-33-36-37-38-40-41-45-48-55-61-61-67-68-70-70-75-80-81-81-91-99
27-12-2019 04477 95201 28-12-2019 00-01-05-07-10-10-11-21-22-23-27-35-36-42-54-62-65-76-80-84-85-86-87-88-89-96-98
16-06-2019 02777 74374 17-06-2019 00-08-09-11-13-17-19-20-23-28-33-35-41-48-51-54-54-58-63-65-74-78-81-94-95-97-99
22-03-2019 97477 40005 23-03-2019 02-05-08-11-14-15-22-26-26-30-30-34-42-43-44-46-47-50-52-67-68-77-83-85-90-98-99
04-01-2019 03677 90522 05-01-2019 09-10-13-15-18-22-24-24-26-38-38-43-48-53-55-55-58-58-61-66-68-68-73-73-76-83-93
19-09-2018 96177 03096 20-09-2018 26-28-29-31-32-36-36-36-39-41-55-62-63-68-74-75-77-78-81-82-82-88-89-90-96-99-99
15-09-2018 59077 32963 16-09-2018 07-15-18-20-22-23-25-26-27-29-31-33-38-42-45-58-61-63-63-72-75-77-82-83-87-88-99
18-08-2018 00177 11219 19-08-2018 01-03-04-07-19-19-19-21-34-37-39-46-51-52-53-59-63-65-65-66-71-84-91-91-93-98-99
12-08-2018 46677 62149 13-08-2018 00-01-01-02-02-06-12-16-24-25-26-29-37-38-42-47-49-54-65-67-81-83-84-84-86-95-96
12-03-2018 17577 58507 13-03-2018 04-07-08-09-25-26-27-28-41-44-46-46-51-57-59-60-62-63-69-73-75-80-92-92-95-98-98
12-01-2018 77077 04264 13-01-2018 07-11-12-13-16-17-19-34-37-38-40-50-51-52-56-56-59-61-62-63-63-64-68-72-73-84-94
05-12-2017 82177 02564 06-12-2017 08-09-13-17-21-25-25-30-35-36-36-41-48-51-53-57-64-69-75-75-80-80-84-85-87-92-99
27-09-2017 62777 78296 28-09-2017 02-10-11-17-19-21-22-24-28-31-35-46-48-59-66-71-74-77-77-82-84-86-86-87-90-93-96
21-05-2017 99377 82752 22-05-2017 02-15-16-18-19-25-27-28-29-30-31-33-38-44-45-46-46-52-54-58-62-62-63-66-78-80-96
21-12-2016 32777 94684 22-12-2016 01-09-09-13-15-18-25-26-28-30-34-35-40-43-51-56-58-63-64-67-75-82-84-89-95-95-96
25-08-2016 53577 13061 26-08-2016 07-10-13-16-25-26-28-30-38-39-40-41-41-42-51-51-55-58-59-60-61-61-66-73-76-78-87
15-01-2016 30777 40987 16-01-2016 03-06-08-10-15-23-28-35-35-36-36-40-46-47-57-64-72-74-75-78-78-79-79-80-87-89-96
08-12-2015 49977 32853 09-12-2015 05-07-09-10-12-13-15-23-26-27-28-30-31-36-36-37-41-43-53-54-60-62-64-68-76-87-91
07-12-2014 16777 00396 08-12-2014 01-09-11-15-16-22-23-23-24-25-25-27-28-29-35-45-47-51-53-75-77-77-78-85-96-97-98
05-11-2014 38477 04225 06-11-2014 03-07-08-10-20-25-27-27-29-31-32-32-54-55-55-56-57-58-63-64-65-66-73-79-81-89-99
01-11-2014 81477 23411 02-11-2014 00-08-11-14-21-21-24-28-35-36-37-40-42-44-44-46-46-50-54-55-56-60-62-78-81-88-98
09-09-2014 24077 75090 10-09-2014 04-06-19-19-22-22-27-31-32-35-40-43-47-50-52-61-62-62-64-65-70-73-73-86-87-90-98
11-05-2014 03377 84703 12-05-2014 03-05-07-15-18-20-25-26-27-29-38-39-40-47-48-58-62-65-65-72-72-73-75-78-85-93-96
25-04-2014 36977 02561 26-04-2014 00-02-07-08-11-16-17-28-30-31-39-40-42-45-47-49-52-52-59-61-61-61-62-73-75-84-85
13-12-2013 65877 13456 14-12-2013 01-04-08-09-11-13-16-16-16-17-24-29-31-33-38-40-50-54-56-61-69-71-75-77-88-94-98
18-08-2013 81577 07902 19-08-2013 02-05-06-09-10-20-25-26-30-36-37-41-44-46-48-50-53-55-59-65-77-77-79-79-88-90-92
19-06-2013 54077 67475 20-06-2013 03-09-12-18-18-24-25-38-41-41-42-45-51-61-68-69-72-73-73-74-75-83-85-88-89-89-97
09-05-2013 28777 15497 10-05-2013 00-04-04-07-15-18-25-26-29-29-35-36-36-45-50-52-54-63-63-65-73-75-83-86-92-96-97
21-03-2013 75377 93958 22-03-2013 08-09-09-10-24-27-37-37-43-48-49-53-53-53-58-60-62-64-67-69-74-78-79-83-84-87-95
01-10-2012 41277 70927 02-10-2012 02-12-12-22-24-24-25-27-36-41-42-43-48-54-55-56-59-63-70-75-77-84-87-87-90-94-98
24-08-2012 38877 72850 25-08-2012 00-02-02-03-11-12-16-16-19-19-32-34-35-41-42-47-48-49-50-63-75-80-82-89-90-93-98
14-05-2012 08377 80265 15-05-2012 01-04-06-14-15-19-20-21-26-28-33-34-35-36-36-37-46-49-57-59-65-65-70-70-70-71-85
16-03-2012 22477 18844 17-03-2012 03-04-05-07-10-10-16-22-22-33-34-44-64-67-67-72-73-75-75-80-82-84-86-93-93-93-94
28-01-2012 68877 32455 29-01-2012 00-05-08-10-13-22-28-33-38-40-41-50-55-58-68-69-73-73-73-75-77-78-81-91-93-96-97
23-12-2011 29377 18527 24-12-2011 03-07-07-09-15-24-27-30-31-31-35-39-40-41-42-43-48-56-62-67-72-76-85-92-95-95-99
16-07-2011 83777 73429 17-07-2011 04-08-15-20-29-34-41-41-43-43-43-49-57-57-61-67-68-70-72-73-79-83-84-89-93-93-97
07-03-2011 43977 15941 08-03-2011 05-08-09-26-28-28-32-33-33-34-34-36-38-39-41-45-46-51-57-61-61-64-67-74-87-90-99
15-11-2009 79977 71200 16-11-2009 00-09-13-14-22-23-26-30-41-45-46-48-51-56-62-64-69-70-75-75-76-78-84-88-90-94-99
03-11-2009 12177 51323 04-11-2009 00-06-13-22-23-25-26-30-37-40-45-45-45-52-53-57-64-75-78-79-79-87-90-91-92-93-93
20-08-2009 69577 02566 21-08-2009 06-11-13-17-31-37-38-38-38-41-41-42-45-47-51-53-59-62-64-66-69-73-77-81-84-85-94
27-10-2008 46577 76007 28-10-2008 00-04-05-06-07-15-16-26-26-29-29-29-33-38-38-39-41-41-43-52-55-57-60-71-75-92-97
17-10-2008 06177 75458 18-10-2008 02-02-03-05-06-16-21-22-22-24-24-29-29-31-50-57-58-67-70-77-81-81-84-88-93-94-94
17-06-2008 49277 28318 18-06-2008 13-15-18-24-25-33-36-40-43-44-46-47-50-50-54-59-71-75-75-79-83-84-85-86-90-91-96
10-05-2008 40177 93509 11-05-2008 00-05-06-09-10-15-21-27-27-29-30-31-37-48-57-58-62-64-66-66-67-73-78-79-84-94-97
10-04-2008 31677 54560 11-04-2008 01-19-30-31-33-33-34-35-37-46-49-50-56-59-60-62-64-67-69-72-77-89-89-90-93-96-97
22-01-2007 82377 49963 23-01-2007 08-11-12-12-16-19-20-21-22-23-31-35-46-47-50-59-60-63-74-83-84-84-85-86-86-86-89
02-11-2006 14977 05060 03-11-2006 01-05-06-07-10-13-13-14-16-20-21-23-28-49-60-61-61-73-75-75-75-83-87-88-91-95-99
14-06-2006 14877 83932 15-06-2006 05-05-08-17-22-31-32-34-38-39-40-43-46-56-57-57-58-59-61-63-63-64-69-75-87-91-94
20-05-2006 04877 20802 21-05-2006 02-04-10-10-14-15-31-36-37-37-46-47-49-52-53-61-63-65-67-69-71-77-81-82-87-89-95
11-04-2006 89477 47370 12-04-2006 00-10-13-14-19-22-24-24-27-30-38-40-42-46-47-62-64-70-72-75-75-80-80-89-94-95-98
10-04-2006 96977 89477 11-04-2006 09-10-10-11-26-27-29-30-44-48-51-51-52-53-56-63-65-67-70-73-77-90-94-95-95-97-98
19-02-2006 61777 67700 20-02-2006 00-01-07-12-21-27-28-34-40-41-44-51-53-55-63-66-68-69-70-73-81-92-92-92-95-97-99
17-09-2005 12477 07621 18-09-2005 00-01-04-06-07-14-15-21-21-25-25-29-29-30-36-38-46-47-56-65-71-75-79-80-82-92-93

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 77 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 77 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 77 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 77 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 77 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 77 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 77 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 77 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 77 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 84.
  • Hôm nay đề về 77 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 65.
  • Hôm nay đề về 77 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 02.
  • Hôm nay đề về 77 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 43 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 77 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  77.
  • Hôm nay đề về 77 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 14 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 77 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 08 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 77 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 05.
  • Hôm nay đề về 77 hôm sau đánh con gì? Cặp số 29 – 06 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 77 hôm sau đánh con gì? Những con số 37 – 30 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 77 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 77 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 77 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 77 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 77 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 77

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 77 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 77 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

77 hay còn có tên gọi khác là lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 77 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.