Đề về 78 hôm sau đánh con gì chính xác nhất – Soicausochuan

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 78

Bộ số Bộ số Bộ số
52 - 3 Lần 32 - 3 Lần 60 - 2 Lần
25 - 2 Lần 51 - 2 Lần 96 - 2 Lần
16 - 2 Lần 36 - 2 Lần 27 - 2 Lần
54 - 2 Lần 76 - 2 Lần 03 - 1 Lần
77 - 1 Lần 75 - 1 Lần 83 - 1 Lần
02 - 1 Lần 29 - 1 Lần 00 - 1 Lần
12 - 1 Lần 91 - 1 Lần 19 - 1 Lần
04 - 1 Lần 40 - 1 Lần 88 - 1 Lần
39 - 1 Lần 06 - 1 Lần 11 - 1 Lần
80 - 1 Lần 24 - 1 Lần 56 - 1 Lần
08 - 1 Lần 01 - 1 Lần 84 - 1 Lần
23 - 1 Lần 13 - 1 Lần 59 - 1 Lần
95 - 1 Lần 49 - 1 Lần 38 - 1 Lần
47 - 1 Lần 82 - 1 Lần 21 - 1 Lần
99 - 1 Lần 98 - 1 Lần 92 - 1 Lần
62 - 1 Lần 74 - 1 Lần 15 - 1 Lần
79 - 1 Lần 85 - 1 Lần 66 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 78

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 11 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 11 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 78

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-05-2024 14478 05966 20-05-2024 08-10-20-22-22-24-25-45-49-50-52-52-52-53-61-66-67-69-72-75-81-86-89-90-91-95-98
20-12-2023 64978 88485 21-12-2023 00-03-09-17-21-23-26-41-46-49-61-66-75-79-80-81-83-83-85-86-87-87-90-90-90-93-97
06-12-2023 93178 35627 07-12-2023 13-14-17-17-24-25-27-29-37-40-41-44-46-47-48-51-58-60-61-68-69-73-73-78-91-96-99
24-09-2023 62778 68779 25-09-2023 03-05-05-05-07-14-16-16-21-22-27-27-48-51-56-61-65-65-68-70-71-75-77-79-83-93-97
29-08-2023 49278 76551 30-08-2023 00-02-03-09-11-15-24-26-27-28-37-39-41-51-52-56-56-68-71-71-72-74-82-84-93-96-97
10-12-2022 82978 20815 11-12-2022 00-06-10-13-13-15-20-24-25-26-30-34-36-54-61-66-70-72-78-80-82-84-85-85-92-93-94
16-11-2022 50578 05776 17-11-2022 00-00-07-08-10-15-16-19-24-26-31-48-49-50-51-55-60-66-75-76-79-81-95-95-97-98-99
22-12-2021 09078 78708 23-12-2021 00-05-05-08-11-14-17-21-21-24-34-58-61-63-68-71-73-77-77-79-80-80-80-85-87-98-99
24-09-2021 51678 92408 25-09-2021 06-08-11-23-34-35-41-43-45-48-52-62-63-67-71-73-74-75-77-83-87-92-92-94-95-97-97
26-08-2021 88678 69159 27-08-2021 00-06-09-12-13-26-27-40-45-45-54-54-58-59-59-65-65-76-79-79-80-84-86-87-90-95-99
02-05-2021 76578 51925 03-05-2021 03-12-16-16-17-25-28-29-36-37-40-41-47-49-56-60-61-66-68-72-72-74-81-83-87-88-91
25-04-2021 73278 16252 26-04-2021 02-10-12-12-14-16-19-23-36-52-55-58-64-65-68-75-75-78-78-80-81-83-84-86-86-94-96
04-04-2021 16278 06800 05-04-2021 00-06-08-11-12-15-25-26-42-43-48-51-56-57-59-60-61-67-68-74-81-82-86-87-91-95-96
04-06-2020 76278 79913 05-06-2020 00-01-02-03-08-13-13-20-22-23-26-26-30-31-36-38-38-42-42-47-47-47-53-66-76-80-99
24-03-2020 31578 54296 25-03-2020 00-11-13-17-18-19-21-33-37-40-43-45-48-55-57-64-66-68-68-73-73-82-82-84-84-88-96
22-11-2019 75178 89736 23-11-2019 01-05-08-12-12-23-25-36-42-47-47-50-52-61-61-62-68-68-74-77-80-84-87-89-91-96-97
27-09-2019 98278 59416 28-09-2019 06-08-09-12-12-14-16-20-23-27-29-37-38-39-41-43-46-54-57-59-60-60-68-72-76-84-93
21-09-2019 71778 03074 22-09-2019 01-02-04-05-05-07-08-10-12-18-38-43-68-69-70-70-72-74-78-79-83-86-86-88-92-92-94
02-07-2019 85978 07188 03-07-2019 03-07-10-15-19-26-28-31-46-48-50-56-57-58-64-65-66-66-76-85-87-88-90-96-97-98-98
22-09-2018 29578 12662 23-09-2018 03-10-16-17-20-21-23-28-31-35-38-44-46-48-49-56-61-62-65-65-69-71-75-76-79-87-91
10-12-2017 99478 39260 11-12-2017 01-01-03-09-11-16-19-19-21-35-38-42-46-51-52-55-60-62-66-71-74-75-80-87-88-88-93
22-06-2017 98378 86523 23-06-2017 00-05-12-13-21-23-26-29-30-43-45-49-52-54-59-59-60-65-73-74-74-81-81-83-84-88-91
15-12-2016 51178 32101 16-12-2016 00-01-06-11-13-13-22-30-30-31-32-34-46-48-50-56-58-58-64-69-73-73-76-83-96-98-98
21-10-2016 49878 57699 22-10-2016 03-09-10-21-33-37-43-49-54-55-57-62-67-70-71-75-77-78-78-79-80-86-90-92-96-99-99
16-07-2016 57878 91503 17-07-2016 03-08-09-09-13-16-20-21-27-29-35-52-53-56-56-65-66-67-67-71-77-78-80-81-82-87-91
15-06-2016 13478 23096 16-06-2016 01-10-12-18-18-23-27-30-33-33-40-41-42-45-47-49-50-53-64-73-85-85-90-92-94-96-98
04-06-2016 25678 51092 05-06-2016 03-09-16-17-24-28-30-47-47-54-57-59-59-60-62-66-73-83-89-92-93-93-95-96-97-98-98
25-04-2016 47878 83725 26-04-2016 01-03-11-12-13-18-19-19-24-25-28-39-40-45-47-48-50-54-54-55-66-69-75-78-88-96-97
31-03-2016 44978 92332 01-04-2016 03-06-09-11-19-21-26-27-28-28-30-31-32-34-40-44-46-47-47-56-59-60-72-82-88-90-90
30-12-2015 59778 89356 31-12-2015 00-06-06-08-09-12-13-15-15-23-27-36-36-40-40-42-47-56-58-69-76-84-85-87-88-94-94
01-12-2015 83078 90340 02-12-2015 02-02-14-15-17-19-21-22-23-24-28-30-37-38-40-40-47-52-54-55-56-62-63-68-73-85-97
04-11-2015 26978 73424 05-11-2015 05-08-09-10-11-13-18-23-24-33-34-35-37-43-58-64-65-65-71-71-80-85-89-90-91-91-93
04-06-2015 41878 23184 05-06-2015 16-18-21-30-31-32-33-38-39-42-50-58-58-64-68-68-69-74-75-76-81-84-86-88-93-97-97
01-06-2015 02178 17132 02-06-2015 03-03-04-05-15-23-26-31-31-32-35-39-46-47-48-56-65-67-73-78-80-83-85-87-87-89-93
24-04-2015 95378 38176 25-04-2015 01-03-07-16-24-24-25-27-30-30-39-41-44-49-52-53-55-67-68-69-70-74-75-76-86-88-92
21-07-2014 27778 36991 22-07-2014 00-06-13-14-16-17-18-20-24-24-25-35-36-44-48-52-52-70-71-72-79-83-85-86-90-91-92
28-04-2014 94678 75251 29-04-2014 02-08-23-26-28-31-33-35-39-39-44-45-47-47-51-59-60-64-66-66-68-75-75-86-89-96-99
20-12-2013 19578 59421 21-12-2013 00-01-02-21-21-25-25-31-34-37-38-39-41-44-49-50-52-67-68-74-76-78-83-85-88-94-97
24-11-2013 69378 97429 25-11-2013 07-17-18-18-25-29-29-33-37-42-47-50-51-54-57-63-64-64-65-70-70-72-76-78-95-95-98
22-09-2013 63978 82802 23-09-2013 02-07-08-12-18-19-24-29-34-35-35-46-52-64-65-66-67-72-74-76-81-83-87-90-92-96-97
08-02-2013 55678 09-02-2013
01-01-2013 04278 10604 02-01-2013 02-03-04-08-10-12-30-36-41-42-43-43-46-53-57-62-63-70-70-72-75-75-77-84-89-90-97
21-03-2012 30078 46180 22-03-2012 01-02-04-06-16-20-22-22-23-29-36-41-44-50-62-64-64-68-70-76-79-80-84-85-87-90-95
18-01-2012 34978 19-01-2012
31-12-2011 94078 41998 01-01-2012 01-03-08-17-22-30-32-33-34-41-51-55-59-65-68-69-69-72-73-77-80-83-85-91-92-98-98
29-06-2011 05378 55127 30-06-2011 01-05-10-11-13-13-16-18-21-25-27-27-31-36-42-42-43-50-54-57-67-72-75-79-88-89-96
15-12-2010 75178 03711 16-12-2010 00-02-10-11-13-17-19-27-34-34-37-42-46-51-51-54-67-71-74-82-83-84-85-85-87-87-89
12-10-2010 99178 52552 13-10-2010 00-03-11-14-19-21-22-25-26-34-36-38-45-50-52-52-54-61-63-66-75-79-85-85-88-92-99
22-08-2010 02378 11083 23-08-2010 06-06-11-15-15-17-36-40-46-47-55-59-64-68-68-70-72-72-73-76-79-80-83-85-89-92-95
13-02-2009 10978 26482 14-02-2009 00-01-01-10-11-14-16-18-19-21-23-26-26-45-46-46-51-53-57-73-78-82-83-86-89-91-99
19-12-2008 85678 78747 20-12-2008 03-10-15-15-20-23-24-27-33-37-38-42-47-48-51-59-62-68-72-73-75-79-84-91-96-97-99
30-11-2008 40178 52375 01-12-2008 01-11-11-12-15-18-20-22-30-40-45-48-50-57-57-60-61-64-64-66-73-75-80-84-85-87-90
18-09-2008 34978 63554 19-09-2008 03-09-10-11-15-18-27-27-27-28-37-39-45-46-50-54-68-71-74-75-78-80-81-85-85-91- 
05-09-2008 32978 24438 06-09-2008 10-11-14-18-19-20-20-21-27-33-38-43-48-49-56-63-69-70-75-75-80-81-82-88-89-91-99
05-08-2008 54478 01219 06-08-2008 05-05-10-13-14-15-17-19-27-33-43-46-50-55-56-60-60-61-69-76-82-82-86-88-89-90-95
17-04-2008 84878 72101 18-04-2008 01-06-06-07-09-14-17-24-29-32-40-40-44-51-53-55-58-62-64-64-68-71-83-86-89-89-93
01-02-2008 13478 01549 02-02-2008 12-15-17-20-29-31-33-39-40-42-43-45-49-49-54-57-63-64-71-75-77-80-85-86-88-92-95
29-10-2007 95878 97652 30-10-2007 02-08-13-15-15-18-18-20-28-33-39-42-45-46-47-52-55-56-61-74-74-84-91-93-94-99-99
30-09-2007 90678 74360 01-10-2007 04-06-06-08-12-15-20-26-27-29-31-33-44-47-58-58-59-60-60-61-62-71-72-79-83-86-91
04-04-2007 61778 37206 05-04-2007 06-08-10-13-17-20-30-30-32-36-44-47-49-49-51-56-58-62-64-64-71-76-79-85-90-92-95
19-03-2007 37378 76612 20-03-2007 00-11-12-12-16-16-18-20-25-26-27-31-33-39-55-56-63-72-74-79-88-90-96-97-97-98-99
07-02-2007 33278 18836 08-02-2007 02-02-05-14-15-16-18-27-36-38-39-41-41-45-50-53-61-67-70-71-75-79-82-84-86-94-97
21-01-2007 14478 82377 22-01-2007 02-09-14-18-19-20-22-26-28-34-35-38-44-50-53-56-61-62-64-66-68-68-73-77-84-97-98
03-01-2007 85678 37839 04-01-2007 01-04-06-06-10-11-19-22-30-31-32-38-39-40-44-54-57-67-68-76-85-85-86-91-93-94-98
17-06-2006 10978 36654 18-06-2006 03-10-14-20-26-27-29-38-38-40-41-45-51-54-56-61-67-75-77-77-78-78-79-80-86-87-97
12-02-2006 78278 13103 13-02-2006 02-03-12-12-13-17-19-23-25-26-26-29-30-45-47-50-52-63-67-75-75-83-95-96-96-97-98
27-12-2005 09778 64632 28-12-2005 01-05-06-15-16-24-28-30-32-36-38-39-39-42-46-57-68-70-71-77-79-81-83-90-91-93-96
02-11-2005 47678 46216 03-11-2005 06-09-16-17-19-31-31-32-38-43-48-48-50-51-51-52-55-63-69-72-75-80-80-88-90-92-96
12-08-2005 08878 59595 13-08-2005 00-01-01-03-08-09-20-22-25-30-38-44-55-61-61-70-70-76-79-81-84-84-85-90-91-95-96

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 78 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 78 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 78 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 78 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 78 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 78 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 78 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 78 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 78 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 18.
  • Hôm nay đề về 78 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 65.
  • Hôm nay đề về 78 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 02.
  • Hôm nay đề về 78 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 43 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 78 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  78.
  • Hôm nay đề về 78 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 14 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 78 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 08 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 78 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 04.
  • Hôm nay đề về 78 hôm sau đánh con gì? Cặp số 87 – 06 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 78 hôm sau đánh con gì? Những con số 37 – 30 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 78 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 78 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 78 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 78 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 78 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 78

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 78 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 78 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 78 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.