Đề về 79 hôm sau đánh con gì rước tài lộc về nhà

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 79

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 3 Lần 36 - 3 Lần 22 - 2 Lần
93 - 2 Lần 21 - 2 Lần 91 - 2 Lần
61 - 2 Lần 86 - 2 Lần 65 - 2 Lần
74 - 2 Lần 59 - 2 Lần 69 - 2 Lần
85 - 2 Lần 49 - 2 Lần 35 - 2 Lần
80 - 2 Lần 19 - 1 Lần 12 - 1 Lần
20 - 1 Lần 58 - 1 Lần 60 - 1 Lần
11 - 1 Lần 46 - 1 Lần 84 - 1 Lần
55 - 1 Lần 43 - 1 Lần 07 - 1 Lần
70 - 1 Lần 50 - 1 Lần 17 - 1 Lần
44 - 1 Lần 56 - 1 Lần 54 - 1 Lần
03 - 1 Lần 04 - 1 Lần 37 - 1 Lần
02 - 1 Lần 06 - 1 Lần 25 - 1 Lần
48 - 1 Lần 72 - 1 Lần 79 - 1 Lần
15 - 1 Lần 24 - 1 Lần 05 - 1 Lần
57 - 1 Lần 34 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 79

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 10 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 11 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 2 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 79

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
20-04-2024 29379 19980 21-04-2024 03-09-11-15-22-25-26-30-32-36-39-43-59-59-62-70-71-75-77-80-80-84-86-91-91-92-92
28-03-2024 49879 37869 29-03-2024 00-05-11-17-18-27-29-31-41-41-47-49-52-53-54-62-63-67-67-69-79-79-86-87-89-90-96
27-01-2024 61579 68274 28-01-2024 00-02-03-10-11-16-16-21-26-28-38-41-43-45-49-51-53-65-74-78-78-79-84-86-87-89-96
25-09-2023 68779 45236 26-09-2023 00-01-03-03-03-05-09-16-32-32-34-35-36-48-48-50-52-63-74-77-80-81-83-84-94-95-99
01-09-2023 61379 06380 02-09-2023 00-07-09-14-16-24-25-33-35-36-42-48-54-76-79-80-85-86-86-88-91-91-92-95-96-97-97
22-08-2023 60279 63734 23-08-2023 00-00-14-17-18-21-24-30-31-34-37-49-50-53-57-58-62-63-68-69-71-71-72-79-80-87-94
06-06-2023 83079 40357 07-06-2023 14-16-17-18-22-23-24-26-34-38-46-49-52-56-56-57-58-63-66-69-72-77-81-82-82-88-95
23-04-2023 71679 42105 24-04-2023 02-03-05-09-10-11-15-21-26-29-30-46-47-48-51-53-63-70-73-74-75-79-81-81-83-86-86
14-03-2023 67879 67724 15-03-2023 00-03-10-12-21-24-26-26-28-35-38-41-44-46-49-49-50-54-58-58-63-74-75-83-85-86-92
24-02-2023 16979 30415 25-02-2023 04-05-14-15-15-21-23-24-27-40-40-44-60-63-64-64-67-68-70-70-74-75-77-90-91-94-94
30-01-2023 16179 30061 31-01-2023 01-07-08-09-15-15-16-20-21-22-23-36-40-41-49-55-57-59-61-61-68-71-75-77-81-84-90
29-01-2023 76479 16179 30-01-2023 01-03-10-12-19-20-24-24-25-29-37-40-46-57-58-64-65-70-72-78-79-89-91-95-96-98-99
07-12-2022 85979 38522 08-12-2022 01-02-12-12-22-27-30-44-47-52-53-54-61-64-65-67-76-80-83-85-89-89-92-92-94-95-95
23-11-2022 47779 75996 24-11-2022 02-07-13-14-18-29-33-36-43-48-53-58-61-62-65-70-73-77-77-78-80-81-87-87-91-96-97
19-10-2022 68879 27465 20-10-2022 04-09-12-14-16-16-18-19-24-25-32-48-55-58-65-67-68-70-75-76-77-78-85-89-91-94-97
05-06-2022 05479 11584 06-06-2022 02-03-04-07-08-10-12-16-16-19-20-32-35-35-36-51-58-60-64-64-69-74-84-85-90-90-94
02-05-2022 94479 48243 03-05-2022 08-09-10-15-21-28-28-34-38-39-41-43-44-55-56-57-70-71-72-72-79-80-84-91-96-97-99
07-03-2022 74079 62593 08-03-2022 00-08-12-23-25-29-31-36-38-41-46-56-59-59-60-63-65-70-75-82-83-86-88-88-89-93-93
21-11-2021 47579 36593 22-11-2021 01-01-08-26-26-28-31-33-36-38-39-47-61-62-66-68-69-80-82-84-91-92-93-93-93-96-98
17-07-2021 05779 32872 18-07-2021 02-03-03-03-07-08-11-12-21-25-29-30-42-44-44-44-56-64-67-68-72-73-75-80-83-88-93
24-06-2021 17879 25985 25-06-2021 03-03-05-15-15-19-22-25-29-33-35-35-38-49-52-56-60-64-71-74-75-81-85-85-90-94-96
13-06-2021 35879 18146 14-06-2021 06-13-21-21-23-25-32-34-36-40-44-45-46-46-48-51-54-55-70-75-75-76-77-80-86-89-90
10-06-2021 92979 15348 11-06-2021 02-03-05-08-09-11-14-18-20-25-26-27-30-35-41-43-45-45-48-61-65-71-77-82-84-89-92
26-01-2021 33079 45756 27-01-2021 06-07-08-11-11-12-12-14-18-29-47-50-53-53-54-55-56-64-65-70-71-75-76-80-83-88-92
22-10-2020 48879 06125 23-10-2020 00-02-05-05-08-22-24-24-25-26-28-31-32-40-44-54-61-63-64-65-70-71-79-79-92-95-98
24-05-2020 81779 67211 25-05-2020 00-10-11-11-11-12-14-17-20-24-24-31-39-41-43-47-47-53-53-60-64-75-78-85-85-87-99
29-01-2019 56579 10344 30-01-2019 00-03-04-07-08-10-10-10-15-15-19-19-20-23-24-40-44-46-58-59-60-61-75-91-93-94-95
26-01-2019 62279 58549 27-01-2019 03-05-05-06-07-08-09-10-15-22-23-24-29-33-34-36-49-57-58-67-69-72-78-81-84-84-89
09-01-2019 89379 30559 10-01-2019 00-01-03-04-07-08-13-15-21-34-35-40-49-53-55-56-59-59-64-71-76-77-78-80-87-88-88
08-11-2018 33079 45669 09-11-2018 06-09-11-12-17-28-30-31-31-35-36-37-39-45-48-56-58-58-63-69-70-76-81-82-90-91-99
02-05-2018 03379 74902 03-05-2018 00-02-02-04-16-16-22-25-30-31-37-41-42-46-48-60-60-64-66-67-74-78-79-84-88-89-89
04-10-2017 09379 20996 05-10-2017 01-01-07-15-20-21-26-27-29-33-45-46-62-63-67-76-77-84-86-91-92-93-94-95-96-96-98
18-08-2017 22279 78649 19-08-2017 05-10-10-14-14-15-15-27-30-33-35-46-49-59-59-59-66-66-68-75-78-80-83-84-84-84-97
12-12-2016 94479 66965 13-12-2016 00-02-03-09-21-23-29-33-33-35-41-45-45-48-50-55-64-65-69-70-83-84-86-89-93-96-97
16-11-2016 20979 52091 17-11-2016 04-07-08-11-14-20-25-38-48-49-49-52-64-65-72-76-79-83-84-90-91-93-93-97-97-99-99
07-11-2016 91479 55986 08-11-2016 00-03-05-05-07-08-10-13-17-19-22-29-41-43-47-48-50-52-52-62-62-62-67-70-71-72-86
16-12-2015 82079 08386 17-12-2015 01-03-06-14-16-17-27-33-34-36-37-38-43-44-51-57-59-61-62-75-77-77-78-86-86-93-97
28-07-2015 75879 07059 29-07-2015 04-04-10-23-27-32-32-37-38-41-42-45-56-59-62-63-63-64-65-66-72-76-78-84-85-90-96
11-08-2014 12979 95361 12-08-2014 06-07-07-08-17-18-28-29-29-30-30-31-34-41-42-43-52-57-61-62-70-77-85-90-96-99-99
08-06-2014 20179 94160 09-06-2014 03-11-15-15-16-16-23-28-28-29-30-35-46-47-50-55-58-60-60-70-70-72-75-87-91-93-96
03-03-2014 66679 45436 04-03-2014 04-06-12-15-20-26-30-31-36-37-41-45-47-49-54-55-56-61-64-67-69-72-76-78-84-90-99
14-02-2014 11279 99536 15-02-2014 05-09-09-09-15-19-32-36-41-43-50-50-51-52-62-62-66-67-67-68-73-77-80-83-85-95-96
17-10-2013 56279 74506 18-10-2013 01-06-10-10-27-28-29-29-30-37-38-40-44-45-53-55-56-66-68-77-77-89-90-95-95-96-96
10-09-2013 09079 04474 11-09-2013 05-09-10-10-12-17-17-18-20-21-27-30-36-38-39-40-42-46-52-57-60-62-74-77-79-79-81
30-07-2013 45579 66317 31-07-2013 08-10-11-17-18-21-27-31-31-32-45-53-58-58-59-60-61-64-67-74-76-76-78-78-79-80-96
08-06-2013 49579 99535 09-06-2013 02-03-09-18-20-24-24-25-35-36-37-40-50-55-59-59-61-65-66-67-69-71-74-80-82-89-89
25-06-2011 60579 00135 26-06-2011 01-09-11-20-28-30-32-35-37-46-46-50-52-56-58-61-61-62-71-76-76-77-81-83-84-90-99
09-10-2010 55079 50321 10-10-2010 02-06-06-09-14-16-18-18-18-21-24-40-45-45-53-54-55-57-60-65-76-78-81-86-88-92-92
06-10-2010 82779 91737 07-10-2010 14-15-15-17-18-22-27-30-35-37-45-50-55-57-66-69-72-74-76-78-84-84-88-92-94-94-96
24-02-2010 81579 43504 25-02-2010 01-02-03-04-05-10-17-17-17-19-29-30-34-34-35-36-41-41-48-59-60-62-68-69-85-85-99
07-10-2009 90579 66803 08-10-2009 03-03-08-13-19-26-27-28-31-33-36-36-41-42-48-51-51-66-72-78-79-80-81-89-92-95-98
20-07-2009 54179 07396 21-07-2009 03-06-14-18-23-37-37-40-41-47-47-48-49-63-65-66-68-70-73-73-75-79-79-88-95-96-97
17-02-2009 25079 40250 18-02-2009 00-03-13-16-23-35-38-43-45-46-49-50-51-58-63-64-67-75-77-79-91-92-94-94-97-98-99
10-03-2008 89079 43191 11-03-2008 04-10-10-14-14-18-20-25-36-39-41-42-42-44-45-45-57-60-63-65-74-75-81-89-89-91-98
03-02-2008 89979 40558 04-02-2008 00-00-01-11-16-17-20-29-30-31-35-36-53-58-60-61-63-64-64-64-71-73-80-81-87-94-97
05-09-2007 54379 57954 06-09-2007 00-01-03-19-26-27-36-39-48-51-52-53-54-55-56-57-58-63-64-66-70-71-75-77-77-95-95
09-06-2007 99879 51785 10-06-2007 04-10-12-14-20-20-23-33-33-35-38-39-42-43-47-52-59-76-78-79-79-80-81-83-85-93-97
04-12-2006 17279 35755 05-12-2006 04-11-14-17-17-19-21-27-28-41-43-45-49-52-55-55-55-56-58-66-74-75-79-84-86-98-98
13-11-2006 23679 16421 14-11-2006 03-10-12-14-21-23-29-35-36-37-37-50-54-57-58-64-66-67-71-79-81-85-86-87-93-95-99
03-10-2006 65679 79270 04-10-2006 01-05-08-10-20-20-24-25-27-30-30-32-33-40-43-47-50-60-65-66-67-70-70-83-85-86-92
03-09-2006 48979 72620 04-09-2006 00-00-17-18-19-20-29-30-30-31-36-43-44-51-58-61-63-64-68-73-73-75-76-83-90-94-97
26-02-2006 61779 66912 27-02-2006 00-03-12-13-13-14-15-21-35-38-43-46-46-47-48-53-54-59-62-65-73-82-83-83-87-95-95
08-01-2006 30779 25322 09-01-2006 01-05-07-08-09-16-18-22-22-31-37-37-38-40-47-47-51-52-64-67-76-81-90-94-94-95-99
13-11-2005 28979 83519 14-11-2005 08-10-11-13-13-19-21-23-28-28-32-36-37-40-43-43-44-48-49-67-72-73-74-75-83-83-88
27-09-2005 47279 71607 28-09-2005 02-07-19-21-22-25-29-30-31-34-35-36-39-40-55-62-64-64-67-68-69-81-90-92-95-96-98

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 79 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 79 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 79 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 79 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 79 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 79 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 79 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 79 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 79 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 24.
  • Hôm nay đề về 79 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 81.
  • Hôm nay đề về 79 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 02.
  • Hôm nay đề về 79 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 43 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 79 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  79.
  • Hôm nay đề về 79 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 87 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 79 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 08 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 79 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 04.
  • Hôm nay đề về 79 hôm sau đánh con gì? Cặp số 09 – 06 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 79 hôm sau đánh con gì? Những con số 37 – 42 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 79 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 79 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 79 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 79 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 79 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 79

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 79 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 79 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 79 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.