Đề về 80 hôm sau đánh con gì dễ trúng số nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 80

Bộ số Bộ số Bộ số
86 - 3 Lần 44 - 2 Lần 54 - 2 Lần
91 - 2 Lần 63 - 2 Lần 66 - 2 Lần
56 - 2 Lần 52 - 2 Lần 25 - 2 Lần
42 - 2 Lần 80 - 2 Lần 61 - 2 Lần
26 - 2 Lần 88 - 2 Lần 78 - 1 Lần
89 - 1 Lần 29 - 1 Lần 70 - 1 Lần
82 - 1 Lần 98 - 1 Lần 43 - 1 Lần
10 - 1 Lần 15 - 1 Lần 08 - 1 Lần
79 - 1 Lần 19 - 1 Lần 97 - 1 Lần
73 - 1 Lần 13 - 1 Lần 04 - 1 Lần
60 - 1 Lần 41 - 1 Lần 55 - 1 Lần
01 - 1 Lần 07 - 1 Lần 09 - 1 Lần
59 - 1 Lần 83 - 1 Lần 87 - 1 Lần
31 - 1 Lần 85 - 1 Lần 03 - 1 Lần
47 - 1 Lần 00 - 1 Lần 12 - 1 Lần
39 - 1 Lần 58 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 80

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 2 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 12 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 80

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-05-2024 16880 06926 15-05-2024 09-10-12-12-16-17-21-25-26-29-30-31-33-36-40-52-52-53-64-70-72-88-88-89-90-94-98
21-04-2024 19980 15525 22-04-2024 00-06-08-14-21-22-23-25-31-36-37-43-51-53-56-62-63-69-69-79-82-84-85-93-93-95-95
30-12-2023 59380 73758 31-12-2023 00-02-05-09-17-31-36-36-38-42-43-43-48-52-58-65-65-67-68-77-82-86-86-89-89-92-95
25-10-2023 61380 26788 26-10-2023 00-00-06-06-10-11-19-23-27-33-38-43-49-52-54-68-72-72-76-76-79-81-82-84-88-94-95
02-09-2023 06380 31186 03-09-2023 00-07-08-10-10-11-13-20-20-21-21-28-32-33-34-36-43-50-58-63-64-65-74-82-86-92-97
18-07-2023 20080 15339 19-07-2023 01-02-03-05-15-16-18-22-30-39-43-45-48-53-56-59-60-61-62-66-68-75-84-85-90-93-98
12-12-2022 65180 96688 13-12-2022 02-07-08-09-10-15-17-21-35-41-51-55-56-59-60-61-64-70-71-71-84-88-88-89-89-91-98
29-11-2022 25380 98112 30-11-2022 12-13-35-36-41-44-51-52-57-58-59-60-61-66-67-69-72-74-79-79-81-82-89-90-93-94-99
09-08-2022 00180 42119 10-08-2022 00-05-14-15-15-19-21-22-23-27-28-31-33-35-36-40-43-50-60-67-75-80-81-81-89-91-99
24-02-2022 16480 09401 25-02-2022 01-04-05-12-15-15-19-24-24-26-26-26-26-28-34-42-47-59-59-68-73-83-91-92-94-97-98
23-11-2021 24880 85856 24-11-2021 03-06-11-15-20-23-30-32-40-45-47-52-55-56-61-69-70-70-71-74-79-83-85-87-88-92-94
25-07-2021 82380 40891 26-07-2021 03-08-12-14-15-21-24-30-31-33-36-39-54-60-63-64-67-76-77-78-80-84-87-88-90-91-96
04-05-2021 09580 83866 05-05-2021 02-15-17-22-29-31-33-36-36-40-43-44-44-46-53-56-61-63-66-69-72-75-76-79-88-89-90
17-04-2021 10780 89500 18-04-2021 00-06-06-08-08-11-15-16-16-20-27-30-35-47-49-52-52-54-56-62-70-70-71-75-77-79-89
20-11-2020 92780 20561 21-11-2020 07-17-17-19-33-34-39-41-45-47-48-48-53-61-62-67-68-79-80-82-84-85-87-87-90-91-97
12-09-2020 51880 28463 13-09-2020 01-01-04-08-15-23-24-29-35-39-40-41-44-48-50-61-63-64-65-78-80-84-92-92-94-99-99
04-09-2020 15580 52085 05-09-2020 00-02-03-13-14-19-23-24-25-27-30-31-34-41-42-44-57-61-61-66-70-70-73-74-85-92-99
03-09-2020 80180 15580 04-09-2020 00-01-07-10-11-12-25-34-34-42-42-49-52-52-61-64-65-75-79-80-80-81-83-83-84-86-91
20-08-2020 30880 57454 21-08-2020 05-06-13-22-22-34-36-36-39-39-41-48-48-50-53-54-55-64-66-72-74-76-76-88-90-94-99
15-08-2020 57980 82147 16-08-2020 00-04-12-14-14-18-18-21-22-25-27-27-28-38-41-43-47-47-51-52-53-62-72-84-95-96-98
17-05-2020 76380 44554 18-05-2020 03-10-11-11-15-16-16-34-35-42-42-42-46-49-49-52-54-63-67-68-74-76-79-83-84-90-96
12-01-2020 90880 41244 13-01-2020 03-04-06-07-07-11-14-15-20-28-37-37-42-43-44-46-49-51-56-57-59-64-67-71-74-84-92
16-02-2019 57480 54486 17-02-2019 02-04-06-11-12-13-20-32-35-36-39-47-49-52-59-65-66-67-70-71-86-86-87-89-97-97-99
08-01-2019 62880 89379 09-01-2019 05-06-09-10-13-16-16-17-39-47-59-59-60-60-61-70-76-77-78-79-80-82-86-90-93-95-97
19-04-2018 34580 23061 20-04-2018 02-06-08-10-10-12-13-18-21-22-23-28-30-37-38-38-40-41-43-44-44-56-61-68-77-94-97
02-03-2018 05180 90586 03-03-2018 09-19-19-19-22-22-29-31-38-39-49-52-52-56-56-56-58-59-64-71-72-74-82-82-84-85-86
25-11-2017 72680 55409 26-11-2017 08-09-19-20-20-25-27-28-29-40-41-42-43-44-51-52-54-55-57-64-70-75-79-80-86-93-95
02-08-2017 60280 54613 03-08-2017 09-10-13-19-21-23-31-31-31-38-41-42-43-44-47-48-54-58-60-67-68-69-77-83-89-94-96
16-06-2017 05480 18644 17-06-2017 00-00-02-04-11-18-22-25-31-36-44-45-46-52-60-63-64-65-72-73-76-87-88-89-93-97-98
19-05-2017 34080 43031 20-05-2017 00-03-05-07-10-13-14-26-31-33-43-45-50-52-57-64-69-71-72-75-80-80-84-85-89-90-90
22-04-2016 06580 97066 23-04-2016 01-07-09-15-15-18-23-24-27-39-47-47-51-52-59-61-63-66-78-82-85-87-87-89-94-95-97
21-04-2016 31780 06580 22-04-2016 04-14-16-16-18-19-24-24-30-31-33-36-37-38-48-64-65-69-76-76-80-80-87-93-93-96-98
06-10-2015 89780 35208 07-10-2015 01-03-08-12-17-20-22-24-28-29-46-48-49-52-57-60-61-65-66-68-80-89-92-92-94-96-99
07-09-2015 20180 47743 08-09-2015 01-02-05-06-12-12-14-21-22-23-24-25-25-26-38-40-43-46-63-63-64-65-68-70-90-94-95
23-08-2015 52880 34970 24-08-2015 04-04-15-16-16-18-29-32-36-37-38-40-41-50-60-61-62-67-70-70-71-74-79-83-88-90-96
05-12-2014 29380 02187 06-12-2014 01-02-07-08-19-22-23-23-26-31-32-35-40-41-48-48-52-55-68-70-72-79-79-85-87-93-96
22-11-2013 12080 63183 23-11-2013 00-02-12-16-24-29-32-35-37-38-39-43-43-45-54-58-62-66-78-79-79-83-84-88-94-97-97
08-11-2013 75180 56559 09-11-2013 00-18-27-27-36-42-46-48-52-56-58-59-60-66-69-70-71-76-80-80-80-83-85-86-93-94-99
24-08-2013 78680 62303 25-08-2013 00-01-03-04-08-14-25-30-32-33-38-40-41-42-43-44-48-50-57-70-76-76-76-91-92-95-96
09-07-2013 84480 04315 10-07-2013 03-04-06-15-17-19-25-36-39-47-52-54-55-56-58-58-61-63-67-74-74-76-83-85-85-90-92
24-01-2013 55380 98856 25-01-2013 02-02-02-05-12-13-27-33-36-36-47-49-51-52-52-56-57-59-60-64-65-75-77-87-94-96-99
23-12-2012 49780 27429 24-12-2012 00-04-05-06-08-11-11-12-14-20-22-24-29-35-36-47-55-55-56-56-58-67-70-74-76-94-99
10-06-2012 00580 04089 11-06-2012 12-13-13-15-26-31-32-34-34-45-56-57-64-66-69-70-73-74-77-77-78-78-79-88-89-94-95
22-03-2012 46180 47455 23-03-2012 00-01-02-03-05-11-18-18-21-21-30-39-43-44-46-51-55-61-69-69-70-73-81-86-94-94-99
26-01-2012 18780 98241 27-01-2012 01-07-09-15-23-23-24-25-27-30-32-35-41-43-50-54-58-64-71-76-81-88-91-93-96-97-98
11-01-2012 32980 16273 12-01-2012 03-12-17-18-21-26-33-36-39-41-49-51-52-54-56-59-61-62-68-70-73-75-76-77-87-96-97
25-11-2011 65880 12409 26-11-2011 00-06-09-11-11-11-14-19-25-27-28-33-40-45-47-54-58-59-59-61-72-77-79-79-86-88-95
04-08-2011 07580 85608 05-08-2011 01-04-05-06-08-11-17-18-19-30-33-40-42-43-47-51-52-54-73-75-76-77-86-93-95-96-98
23-05-2011 52980 29698 24-05-2011 00-01-07-17-21-26-33-34-38-41-47-55-58-58-61-64-64-65-65-68-79-82-83-86-91-92-98
14-04-2011 82680 29442 15-04-2011 08-10-17-19-20-23-25-30-32-41-41-42-45-49-52-56-61-63-66-79-79-80-86-88-90-91-98
19-11-2010 38480 43352 20-11-2010 03-03-05-11-18-27-39-44-47-48-52-53-54-62-66-68-70-73-74-78-78-79-82-82-83-87-93
03-08-2010 01080 64110 04-08-2010 09-10-15-15-16-19-21-24-27-29-31-36-37-38-41-41-42-42-51-54-62-65-69-70-77-83-85
19-03-2008 02180 13697 20-03-2008 09-15-19-24-26-30-31-35-36-55-58-61-64-70-72-72-73-74-83-87-91-92-93-97-97-97-97
08-03-2008 66280 72691 09-03-2008 01-01-08-19-28-30-31-38-39-39-39-39-42-45-46-50-57-58-62-70-79-80-84-90-90-91-99
10-04-2007 11780 03463 11-04-2007 01-07-08-14-17-18-20-29-30-33-34-39-43-44-49-49-63-63-75-82-83-84-89-89-94-96-97
18-03-2007 76180 37378 19-03-2007 01-02-06-16-18-22-38-44-49-54-55-61-62-63-69-72-78-83-85-85-86-90-91-91-94-94-97
23-11-2006 08080 14425 24-11-2006 00-01-02-05-09-10-10-12-14-18-23-23-25-30-43-47-48-49-50-61-72-74-74-92-94-95-96
12-10-2006 73180 27652 13-10-2006 03-04-10-10-11-18-21-31-31-31-34-36-37-44-49-50-52-53-59-59-59-63-66-69-75-79-97
13-07-2006 63680 93760 14-07-2006 00-14-15-17-19-19-26-26-28-31-37-41-42-47-52-53-60-63-64-67-71-78-84-91-94-95-98
02-06-2006 22580 23542 03-06-2006 03-03-04-04-05-08-11-11-11-16-27-29-33-33-42-49-61-65-72-76-80-89-91-94-94-96-99
07-10-2005 95380 45626 08-10-2005 07-07-09-21-24-26-26-35-37-38-40-43-54-57-65-67-69-70-76-76-76-77-85-86-86-87-99
11-04-2005 98780 55882 12-04-2005 01-05-07-31-32-35-41-43-46-49-55-58-60-62-64-69-70-70-74-76-79-82-82-84-85-93-98
11-03-2005 14880 75307 12-03-2005 05-07-11-13-19-24-26-31-33-34-35-39-42-43-43-47-57-58-59-63-68-72-75-84-94-94-95
13-01-2005 99780 74604 14-01-2005 04-04-05-09-09-17-20-27-29-32-43-48-58-61-62-65-72-79-81-82-82-85-87-87-92-94-98

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 80 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 80 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 80 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 80 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 80 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 80 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 80 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 80 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 80 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 24.
  • Hôm nay đề về 80 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 52.
  • Hôm nay đề về 80 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 02.
  • Hôm nay đề về 80 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 43 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 80 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  80.
  • Hôm nay đề về 80 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 49 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 80 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 08 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 80 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 04.
  • Hôm nay đề về 80 hôm sau đánh con gì? Cặp số 16 – 53 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 80 hôm sau đánh con gì? Những con số 37 – 42 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 80 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 80 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 80 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 80 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 80 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 80

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 80 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 80 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 80 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.