Soi cầu đề về 83 hôm sau đánh con gì mang lại thắng lớn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 83

Bộ số Bộ số Bộ số
10 - 4 Lần 37 - 3 Lần 85 - 3 Lần
58 - 2 Lần 57 - 2 Lần 32 - 2 Lần
70 - 2 Lần 78 - 2 Lần 28 - 2 Lần
21 - 2 Lần 24 - 2 Lần 75 - 2 Lần
63 - 2 Lần 48 - 1 Lần 60 - 1 Lần
66 - 1 Lần 52 - 1 Lần 05 - 1 Lần
88 - 1 Lần 59 - 1 Lần 20 - 1 Lần
92 - 1 Lần 90 - 1 Lần 11 - 1 Lần
12 - 1 Lần 18 - 1 Lần 22 - 1 Lần
73 - 1 Lần 06 - 1 Lần 00 - 1 Lần
07 - 1 Lần 55 - 1 Lần 30 - 1 Lần
27 - 1 Lần 98 - 1 Lần 91 - 1 Lần
62 - 1 Lần 17 - 1 Lần 14 - 1 Lần
33 - 1 Lần 96 - 1 Lần 42 - 1 Lần
82 - 1 Lần 68 - 1 Lần 51 - 1 Lần
79 - 1 Lần 50 - 1 Lần 97 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 83

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 1 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 11 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 2 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 83

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
04-07-2023 06883 29397 05-07-2023 01-03-05-08-08-18-25-29-32-35-36-40-43-44-47-49-49-54-62-67-73-73-87-88-91-97-98
25-04-2023 85483 89675 26-04-2023 00-03-06-11-11-17-17-22-26-30-41-41-42-45-45-48-48-55-56-60-68-75-87-89-90-95-97
23-03-2023 45483 48657 24-03-2023 01-02-04-04-06-35-40-41-44-46-49-49-52-52-54-56-56-57-59-69-72-79-83-85-85-95-96
05-10-2022 80983 26450 06-10-2022 17-25-26-28-29-31-33-34-46-47-50-59-65-66-67-70-70-72-75-78-78-80-81-83-89-92-96
23-01-2022 28383 97132 24-01-2022 00-02-02-05-08-10-13-25-25-32-46-52-53-58-59-60-62-63-67-77-78-93-94-97-97-98-99
21-12-2021 38683 09078 22-12-2021 02-03-03-08-11-11-13-17-22-23-25-28-28-33-42-44-44-46-49-52-62-64-68-73-78-78-81
21-09-2021 16083 53873 22-09-2021 01-03-07-09-12-13-18-25-30-31-31-42-43-56-59-68-69-69-69-71-73-73-80-81-86-93-99
15-06-2021 27483 34622 16-06-2021 03-04-10-11-12-15-22-22-22-22-33-41-47-49-49-55-56-71-84-86-88-90-91-95-98-99-99
12-06-2021 02283 35879 13-06-2021 00-02-06-08-15-23-24-27-36-41-43-45-46-48-49-50-53-54-57-59-63-69-75-76-77-79-88
24-01-2021 45883 00157 25-01-2021 05-14-14-16-19-28-33-36-38-39-55-57-64-66-72-75-79-79-79-81-81-83-83-87-88-96-98
30-10-2020 57483 92610 31-10-2020 06-10-13-15-16-31-32-33-35-35-42-45-48-49-49-52-53-60-60-61-62-74-74-87-88-88-94
30-08-2020 73783 56358 31-08-2020 00-03-04-06-11-17-18-19-21-24-25-34-47-57-58-60-67-69-70-71-73-74-84-86-88-91-92
08-07-2020 83783 78091 09-07-2020 10-13-14-16-17-20-20-21-23-33-41-42-47-47-53-70-71-74-75-77-80-88-89-90-91-94-97
09-09-2019 52783 82811 10-09-2019 06-11-12-15-16-17-23-24-25-27-32-36-42-43-47-47-51-58-68-70-71-73-74-75-82-87-98
08-07-2019 01783 68490 09-07-2019 07-07-09-18-26-30-30-32-33-38-39-40-52-54-55-56-62-65-67-68-73-79-79-82-84-89-90
23-05-2019 98583 71563 24-05-2019 02-10-10-18-18-26-27-32-33-35-38-42-44-48-51-52-63-65-66-66-70-71-71-75-76-93-98
29-06-2018 66983 02442 30-06-2018 05-06-16-24-25-26-30-33-33-42-43-52-53-54-74-75-75-76-80-80-88-92-93-95-98-99-99
25-06-2018 01883 53992 26-06-2018 04-04-05-09-16-19-22-32-35-41-46-48-55-56-60-63-65-71-71-77-82-82-83-85-92-92-93
22-06-2018 03183 50296 23-06-2018 00-00-03-22-22-30-31-32-37-39-42-44-53-60-62-64-67-67-74-75-76-80-86-89-92-96-96
04-06-2018 68083 08485 05-06-2018 00-04-16-19-23-27-28-31-32-32-35-43-44-46-47-54-56-64-74-76-80-80-85-90-93-93-97
07-03-2018 85983 00998 08-03-2018 00-05-06-14-14-14-15-18-19-23-24-29-29-34-34-37-41-52-57-58-58-70-75-75-83-85-98
27-01-2018 31583 98451 28-01-2018 08-10-18-21-22-25-27-29-34-42-43-45-49-50-51-72-76-85-86-87-88-90-94-94-95-96-98
08-11-2017 03183 04327 09-11-2017 00-04-05-14-21-25-27-32-42-47-52-52-54-54-57-62-63-64-64-65-69-75-77-79-94-98-98
05-08-2017 52783 51663 06-08-2017 05-17-23-23-26-27-39-44-46-47-49-54-56-58-60-63-65-66-69-83-86-86-88-90-92-95-99
07-12-2016 72383 83121 08-12-2016 00-00-00-05-06-13-14-21-24-33-37-46-48-48-49-51-53-54-58-65-72-75-82-84-84-91-92
19-10-2016 42683 39821 20-10-2016 01-01-05-10-14-21-26-27-29-32-32-37-37-43-45-53-54-58-70-75-83-83-84-86-87-88-94
29-06-2016 32883 08930 30-06-2016 14-17-17-17-24-27-28-29-30-34-35-39-43-44-50-61-64-64-65-68-69-78-84-86-87-95-97
05-02-2016 97783 90033 06-02-2016 04-09-25-27-29-29-32-33-38-38-38-46-49-50-50-56-56-59-60-64-64-65-74-84-92-94-97
04-05-2015 56983 44820 05-05-2015 02-05-05-12-14-15-18-18-19-20-27-35-38-38-41-44-51-51-58-59-64-71-76-89-93-94-97
10-02-2015 71083 27518 11-02-2015 01-04-08-10-12-14-18-27-31-34-35-47-47-50-54-62-67-68-68-69-76-79-81-84-85-90-95
15-10-2014 28583 89055 16-10-2014 03-03-04-21-24-25-29-30-39-41-45-47-49-50-55-60-61-63-63-67-68-71-75-86-88-89-90
09-01-2014 60483 18714 10-01-2014 12-14-15-17-22-32-35-42-42-44-52-53-55-62-65-72-74-77-78-78-86-93-94-95-97-98-98
23-11-2013 63183 69378 24-11-2013 00-01-15-15-20-23-31-34-34-37-49-58-58-69-74-76-78-80-82-85-85-87-88-92-92-99-99
27-10-2013 27183 49752 28-10-2013 03-06-08-08-10-11-17-17-19-22-36-36-44-46-52-64-70-73-73-76-78-82-83-85-89-96-98
22-02-2013 85283 67437 23-02-2013 05-09-13-19-19-24-33-34-37-39-42-50-51-58-59-62-62-67-68-70-73-79-80-90-93-98-98
14-11-2012 63783 68228 15-11-2012 00-02-06-07-13-15-24-27-28-28-29-30-35-38-52-58-60-62-71-75-75-80-88-90-92-97-99
22-04-2012 64083 47166 23-04-2012 01-02-06-08-10-15-20-20-24-32-32-33-35-37-42-46-57-66-70-71-74-78-84-86-92-95-95
03-03-2012 72483 96968 04-03-2012 04-08-13-13-15-24-28-29-34-35-35-37-41-46-48-54-56-57-61-68-85-86-86-86-88-95-96
30-04-2011 86883 64082 01-05-2011 10-11-12-22-24-29-39-41-44-51-51-52-57-60-61-72-75-82-82-82-83-84-85-90-91-92-93
18-02-2011 71683 90670 19-02-2011 00-04-16-17-22-23-24-28-28-29-35-36-40-46-47-53-55-59-68-68-70-72-75-80-88-89-92
05-11-2010 97183 95510 06-11-2010 00-07-09-10-11-11-19-23-23-25-32-43-45-51-52-52-53-55-58-58-73-87-90-91-97-99-99
18-10-2010 28683 57037 19-10-2010 11-12-14-16-32-35-36-37-37-45-46-48-50-58-59-65-68-68-68-69-72-75-76-86-94-98-99
23-08-2010 11083 11410 24-08-2010 09-10-12-22-22-22-35-35-38-47-51-52-59-59-59-61-64-66-69-69-70-75-76-78-84-85-92
19-08-2010 84383 96332 20-08-2010 06-16-18-21-22-30-32-33-37-38-45-46-50-51-56-59-63-68-73-77-77-78-90-92-93-94-97
05-08-2010 63583 48817 06-08-2010 02-04-08-17-21-22-31-35-37-40-41-42-47-51-59-72-76-78-79-80-81-87-89-90-91-95-97
26-07-2010 99883 77759 27-07-2010 02-09-19-19-19-24-26-31-33-34-36-38-42-46-46-48-50-52-57-59-61-66-68-78-80-90-94
15-08-2009 72483 93924 16-08-2009 05-06-12-12-16-17-20-24-33-35-39-41-45-47-47-51-52-59-68-69-69-76-77-79-83-84-99
25-06-2009 88683 76162 26-06-2009 02-03-09-19-24-26-30-31-35-36-37-44-45-51-52-62-64-64-65-65-67-72-74-80-80-89-99
25-02-2009 32583 90207 26-02-2009 07-07-10-18-21-26-29-30-32-33-35-47-51-56-58-59-62-66-69-79-79-83-88-89-92-92-99
23-02-2009 22483 35910 24-02-2009 05-10-14-15-20-23-25-25-33-34-36-43-47-51-52-59-63-65-70-76-77-82-82-82-92-93-94
31-08-2008 50483 26860 01-09-2008 02-03-07-16-19-20-22-27-27-29-31-43-43-55-55-56-60-62-63-66-68-69-74-83-88-88-99
16-07-2008 04583 87328 17-07-2008 02-05-13-16-17-28-28-29-30-34-39-42-44-45-46-46-53-62-62-67-70-72-80-84-87-91-93
07-04-2008 18983 99688 08-04-2008 00-01-01-02-05-06-14-17-27-29-36-41-41-42-47-52-55-63-79-80-81-81-88-89-90-91-95
27-12-2007 56983 46375 28-12-2007 05-06-13-13-28-29-30-33-36-39-43-48-49-51-56-56-58-63-63-75-76-83-84-85-97-98-98
22-11-2007 04583 36524 23-11-2007 02-03-06-06-06-09-15-22-24-25-28-29-36-50-52-52-52-53-57-57-58-70-76-81-88-93-95
29-12-2006 72183 02207 30-12-2006 02-02-05-06-07-15-21-31-37-41-43-49-50-51-54-55-57-57-67-73-75-79-85-85-85-86-99
11-12-2006 85883 51970 12-12-2006 09-11-20-21-23-25-27-36-37-37-43-46-46-63-65-65-65-65-70-73-74-78-82-83-89-96-97
31-05-2006 73083 96500 01-06-2006 00-02-06-07-15-17-21-28-29-32-38-39-43-57-62-62-66-74-75-76-81-83-89-94-94-97-97
29-05-2006 40283 15905 30-05-2006 05-10-14-15-20-21-23-27-28-30-34-35-35-38-47-55-60-68-72-73-74-85-88-90-98-99-99
02-05-2006 75683 85112 03-05-2006 03-06-08-09-12-21-33-37-38-39-39-40-42-43-48-51-59-62-65-70-72-74-78-82-88-90-93
06-04-2006 08483 17185 07-04-2006 03-06-08-20-21-27-31-31-43-44-52-53-58-61-66-70-71-72-82-82-85-90-91-94-96-97-98
29-10-2005 27483 78585 30-10-2005 01-05-05-05-10-10-16-18-19-21-28-40-43-52-57-62-64-64-69-74-74-77-85-91-92-92-95
08-09-2005 67483 57658 09-09-2005 01-04-09-09-09-13-17-31-34-34-36-38-40-58-59-60-68-69-71-73-75-85-86-90-91-95-96
12-06-2005 20283 91448 13-06-2005 01-04-11-19-21-23-26-31-35-37-44-48-48-48-53-58-61-63-68-71-86-90-90-92-93-95-97
16-02-2005 53583 23506 17-02-2005 06-14-30-33-38-42-44-46-47-48-55-60-62-63-65-66-70-73-73-80-81-81-88-90-91-94-98
24-01-2005 61083 34437 25-01-2005 05-13-22-24-29-32-34-37-37-37-42-52-57-59-59-60-62-65-65-66-67-70-79-83-88-91-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 83 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 83 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 83 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 83 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 83 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 83 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 83 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 83 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 83 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 82.
  • Hôm nay đề về 83 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 52.
  • Hôm nay đề về 83 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 02.
  • Hôm nay đề về 83 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 43 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 83 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  83.
  • Hôm nay đề về 83 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 79 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 83 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 37 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 83 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 72.
  • Hôm nay đề về 83 hôm sau đánh con gì? Cặp số 16 – 25 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 83 hôm sau đánh con gì? Những con số 19 – 08 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 83 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 83 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 83 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 83 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 83 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 83

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 83 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 83 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 83 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.