Bật mí đề về 84 hôm sau đánh con gì dễ trúng độc đắc nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 84

Bộ số Bộ số Bộ số
45 - 3 Lần 49 - 3 Lần 20 - 3 Lần
58 - 3 Lần 74 - 2 Lần 82 - 2 Lần
72 - 2 Lần 78 - 2 Lần 68 - 2 Lần
54 - 2 Lần 27 - 2 Lần 46 - 2 Lần
12 - 2 Lần 84 - 2 Lần 83 - 1 Lần
63 - 1 Lần 99 - 1 Lần 01 - 1 Lần
21 - 1 Lần 38 - 1 Lần 41 - 1 Lần
00 - 1 Lần 42 - 1 Lần 31 - 1 Lần
25 - 1 Lần 69 - 1 Lần 76 - 1 Lần
88 - 1 Lần 86 - 1 Lần 92 - 1 Lần
30 - 1 Lần 32 - 1 Lần 55 - 1 Lần
65 - 1 Lần 36 - 1 Lần 51 - 1 Lần
77 - 1 Lần 53 - 1 Lần 98 - 1 Lần
15 - 1 Lần 44 - 1 Lần 09 - 1 Lần
48 - 1 Lần 79 - 1 Lần 71 - 1 Lần
67 - 1 Lần 52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 84

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 9 Lần
Đầu 4 về 12 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 11 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 84

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-02-2024 67384 85852 08-02-2024 03-04-04-08-15-21-23-27-31-39-39-42-45-51-52-56-61-70-73-73-76-88-88-88-88-90-97
06-11-2023 91484 10949 07-11-2023 03-04-05-10-13-13-18-24-24-26-27-28-42-43-45-48-49-58-70-71-72-73-77-87-90-93-96
05-11-2023 13484 91484 06-11-2023 01-05-07-12-14-14-19-22-30-38-38-41-44-46-48-52-59-66-69-82-84-88-91-94-95-96-99
30-10-2023 34684 39267 31-10-2023 06-07-08-09-11-12-13-14-22-25-36-40-41-53-54-63-65-67-70-72-72-76-82-94-97-98-99
06-06-2022 11584 87525 07-06-2022 00-05-05-08-10-12-17-19-23-25-30-35-41-46-51-58-59-60-63-70-74-84-90-94-95-95-99
05-02-2022 23184 76101 06-02-2022 01-01-02-04-06-10-11-16-26-27-28-29-31-32-33-40-48-52-54-60-61-64-64-65-85-88-97
18-01-2022 46384 76930 19-01-2022 03-06-08-25-30-33-35-38-41-43-46-53-54-58-58-60-61-68-78-78-84-86-90-91-93-96-97
06-12-2021 71784 63631 07-12-2021 00-00-11-12-15-23-23-31-33-37-39-40-41-42-54-54-59-59-61-62-62-64-74-76-78-81-93
20-12-2019 76684 24148 21-12-2019 03-05-05-06-10-12-23-24-26-28-36-38-46-47-48-49-50-59-60-75-84-85-88-90-91-91-96
18-11-2019 93484 19942 19-11-2019 04-09-18-27-31-33-39-40-40-42-44-47-51-58-58-63-64-66-69-80-81-83-84-86-98-98-99
25-10-2019 88584 63309 26-10-2019 01-05-05-09-11-13-19-28-34-42-42-52-59-59-68-68-68-70-71-76-80-85-87-90-93-94-97
09-10-2019 65084 44946 10-10-2019 02-04-05-09-17-20-21-24-28-29-30-34-40-42-46-53-59-60-69-72-74-81-83-83-86-87-92
04-09-2019 41784 30051 05-09-2019 00-03-03-03-03-10-12-16-37-40-41-50-51-53-55-57-58-70-71-78-85-89-90-94-94-96-99
14-08-2019 10584 17474 15-08-2019 03-11-21-21-22-25-35-36-38-39-47-48-49-52-52-53-55-55-56-57-61-74-76-77-80-83-91
01-07-2019 31284 85978 02-07-2019 00-01-04-07-15-16-19-24-24-30-31-33-38-50-55-56-58-67-72-74-75-77-78-79-84-88-95
24-06-2019 82084 53768 25-06-2019 04-11-12-18-19-20-22-25-28-30-31-34-35-44-52-52-56-59-63-65-67-68-73-86-89-90-92
10-04-2019 05284 52236 11-04-2019 01-01-02-04-05-07-08-10-12-12-13-18-20-20-24-34-36-45-48-56-59-62-72-73-85-87-93
04-04-2019 70084 91458 05-04-2019 05-05-12-14-22-23-24-27-27-29-37-38-42-48-58-58-63-66-68-73-75-80-83-90-91-94-95
10-11-2018 04284 65771 11-11-2018 03-10-17-17-18-18-20-20-24-27-27-31-32-38-41-52-53-57-60-64-68-71-81-84-84-89-91
24-04-2017 80384 57149 25-04-2017 07-08-10-11-12-13-30-30-32-36-39-45-45-49-53-55-56-57-61-62-64-67-73-73-79-82-95
22-12-2016 94684 10998 23-12-2016 01-07-08-09-15-15-22-23-33-39-43-49-49-52-54-59-59-59-60-62-68-73-80-80-86-93-98
15-08-2016 85984 63712 16-08-2016 01-01-09-12-16-22-24-27-29-45-49-53-54-54-55-58-61-68-70-73-74-74-86-87-88-89-90
29-03-2016 40184 61692 30-03-2016 00-01-06-09-17-18-20-21-24-26-32-37-38-43-44-46-48-49-49-51-62-63-68-92-96-97-98
09-01-2016 57584 95772 10-01-2016 00-07-15-17-22-29-35-36-44-54-56-62-62-66-66-66-72-77-77-80-81-84-84-91-93-94-95
13-07-2015 16984 05900 14-07-2015 00-01-02-06-10-13-14-21-30-33-35-38-41-43-47-48-51-57-64-64-65-66-73-76-80-82-89
06-07-2015 20484 07746 07-07-2015 21-31-38-39-40-40-40-42-43-45-46-46-49-53-54-59-62-67-68-68-71-73-78-86-86-88-96
08-06-2015 86884 62027 09-06-2015 01-05-06-07-10-13-20-26-27-35-40-44-47-52-53-67-69-70-79-82-83-87-88-88-97-99-99
05-06-2015 23184 08420 06-06-2015 00-00-16-17-20-21-23-25-28-31-32-38-39-42-44-50-54-64-65-70-76-79-81-86-90-93-99
31-01-2015 11084 76945 01-02-2015 00-04-07-14-16-22-24-27-28-29-36-45-47-50-53-55-64-68-71-71-80-81-83-86-89-95-99
27-10-2014 92384 99954 28-10-2014 01-06-07-14-21-24-36-41-46-48-51-53-54-54-55-56-59-61-68-70-72-78-78-80-83-87-92
31-03-2014 53984 71541 01-04-2014 03-04-05-05-16-24-25-30-34-35-38-40-41-42-43-53-58-64-78-78-87-91-93-96-97-98-99
20-03-2014 65184 75253 21-03-2014 01-06-06-06-10-13-14-16-31-31-33-35-35-36-40-41-45-53-55-57-63-67-72-80-86-90-97
25-01-2014 19584 77158 26-01-2014 02-11-13-16-17-19-24-43-45-50-51-57-58-59-62-62-63-66-72-73-75-75-80-82-84-86-89
20-10-2013 91284 18672 21-10-2013 01-03-05-10-10-20-21-23-25-25-34-39-39-41-48-54-54-55-59-72-75-86-87-95-95-98-99
14-10-2013 45484 20538 15-10-2013 00-05-29-35-38-42-43-45-46-51-54-54-61-62-62-64-64-66-69-73-75-78-80-80-85-89-93
12-08-2013 81484 85368 13-08-2013 03-23-25-27-29-33-34-37-41-49-51-53-58-61-64-67-68-69-71-72-76-82-83-83-87-92-97
23-08-2012 56584 38877 24-08-2012 07-08-12-14-15-20-25-30-32-40-44-44-44-47-53-56-56-59-59-64-70-72-77-77-84-95-97
14-02-2012 41384 67286 15-02-2012 02-10-12-20-22-26-26-29-29-33-44-45-48-49-53-55-62-65-67-68-71-78-83-86-87-92-99
05-02-2012 31384 92299 06-02-2012 02-15-18-18-22-29-30-35-36-37-37-40-41-44-51-55-63-64-65-70-76-85-88-88-90-94-99
04-09-2011 16584 07463 05-09-2011 04-06-18-19-26-26-38-39-42-43-47-53-58-59-62-63-63-64-72-73-79-80-88-90-91-93-98
17-08-2010 67884 21988 18-08-2010 02-06-10-11-20-27-27-41-47-48-52-54-57-59-59-71-74-76-79-80-81-81-81-87-88-92-94
25-07-2010 00484 99883 26-07-2010 00-02-03-06-07-16-19-22-31-32-44-46-49-52-54-55-72-73-74-78-79-83-90-93-93-93-98
07-07-2010 44284 12120 08-07-2010 00-05-06-06-09-12-17-20-23-28-29-36-45-45-45-48-53-54-60-64-78-82-82-84-86-88-97
06-07-2010 76284 44284 07-07-2010 03-06-08-10-12-19-23-28-28-29-39-39-40-54-54-61-64-70-80-80-84-90-91-92-92-95-99
27-04-2010 50884 73376 28-04-2010 02-06-09-13-19-20-22-23-26-28-33-39-44-46-50-54-58-59-59-60-66-70-76-85-86-91-94
29-05-2009 18084 89645 30-05-2009 10-11-11-14-14-14-17-18-19-25-27-27-29-32-45-48-53-58-59-60-63-67-75-77-86-88-99
21-01-2009 36184 82565 22-01-2009 04-08-08-08-17-19-20-21-29-37-49-55-59-62-65-65-68-69-71-73-74-74-75-84-84-93-93
12-09-2008 15784 03844 13-09-2008 04-05-09-09-11-12-20-25-31-31-38-38-40-42-42-44-51-52-54-61-63-65-70-89-92-96-96
04-08-2008 27984 54478 05-08-2008 08-08-11-14-16-22-23-25-26-31-39-43-44-57-58-66-66-67-67-69-73-78-78-91-95-95-96
23-03-2008 04384 07882 24-03-2008 01-03-03-05-08-11-16-21-24-38-42-47-50-51-52-61-70-76-79-79-81-82-87-88-93-95-98
21-12-2007 30084 19627 22-12-2007 01-02-02-05-05-07-13-17-23-23-25-26-27-27-27-39-40-44-60-62-65-70-72-85-90-91-92
01-11-2007 80884 36054 02-11-2007 01-02-06-12-27-31-32-34-43-44-47-50-51-53-54-55-57-59-63-66-71-73-76-77-79-87-93
06-08-2007 80484 14545 07-08-2007 06-07-11-21-25-26-27-34-45-46-59-60-63-64-64-65-70-71-71-75-77-83-83-84-88-91-93
28-05-2007 15684 47321 29-05-2007 00-04-05-07-15-17-21-25-30-36-42-46-47-53-56-58-58-70-71-78-81-86-92-93-96-96-98
28-03-2007 05784 07220 29-03-2007 01-08-17-19-20-21-24-28-32-35-36-38-59-60-63-68-70-72-80-81-89-89-91-91-91-92-96
10-01-2007 72984 18955 11-01-2007 04-06-09-13-19-21-30-32-39-40-45-45-48-48-55-55-57-62-67-71-72-77-89-94-95-96-97
10-11-2006 47384 54315 11-11-2006 08-10-10-15-18-19-24-30-32-33-35-41-43-43-53-65-66-68-69-79-80-84-91-93-95-96-99
18-10-2006 09584 76712 19-10-2006 02-02-08-12-15-16-22-31-41-46-49-50-52-55-60-61-62-66-74-76-78-79-89-91-93-98-98
29-09-2006 05384 53949 30-09-2006 02-06-07-09-16-17-17-27-30-37-41-49-49-53-53-55-56-63-65-74-75-80-82-88-92-95-95
11-09-2006 98084 03501 12-09-2006 01-02-03-12-29-33-38-42-45-45-52-54-56-56-61-63-64-65-65-69-71-73-79-89-94-97-97
15-08-2006 54084 61469 16-08-2006 00-02-03-04-18-24-26-28-31-32-35-43-44-48-50-53-54-55-69-73-77-77-80-83-90-91-96
15-05-2006 63784 23982 16-05-2006 00-14-22-26-26-36-36-36-38-39-42-44-51-51-51-55-57-64-66-66-68-73-76-79-81-82-94
25-02-2006 91484 61779 26-02-2006 01-03-10-11-13-14-16-22-24-24-27-31-35-43-44-45-50-54-58-61-66-75-79-81-87-94-98
01-10-2005 34584 50058 02-10-2005 02-05-13-13-14-24-28-30-31-31-39-41-46-53-53-57-58-61-70-75-78-81-82-83-92-95-96
08-06-2005 87584 89332 09-06-2005 02-03-09-10-13-14-14-17-27-28-32-36-40-44-45-54-56-57-58-61-65-70-71-82-86-89-94
11-05-2005 31884 71400 12-05-2005 00-13-21-24-25-25-25-27-27-31-31-35-37-43-44-46-47-49-50-55-70-72-73-77-85-85-91
06-02-2005 07684 96574 07-02-2005 01-04-07-09-15-24-26-29-35-35-37-39-41-46-55-56-70-74-76-78-81-87-88-89-91-97-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 84 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 84 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 84 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 84 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 84 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 84 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 84 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 84 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 51 – 15 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 84 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 43.
  • Hôm nay đề về 84 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 52.
  • Hôm nay đề về 84 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 02.
  • Hôm nay đề về 84 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 50 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 84 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  84.
  • Hôm nay đề về 84 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 81 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 84 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 37 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 84 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 72.
  • Hôm nay đề về 84 hôm sau đánh con gì? Cặp số 16 – 07 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 84 hôm sau đánh con gì? Những con số 19 – 08 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 84 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 84 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 84 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 84 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 84 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 84

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 84 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 84 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 84 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.