Thống kê đề về 87 hôm sau đánh con gì XSMB chuẩn nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 87

Bộ số Bộ số Bộ số
53 - 4 Lần 27 - 3 Lần 17 - 2 Lần
24 - 2 Lần 30 - 2 Lần 87 - 2 Lần
71 - 2 Lần 05 - 1 Lần 59 - 1 Lần
06 - 1 Lần 94 - 1 Lần 49 - 1 Lần
97 - 1 Lần 58 - 1 Lần 67 - 1 Lần
66 - 1 Lần 95 - 1 Lần 31 - 1 Lần
43 - 1 Lần 23 - 1 Lần 38 - 1 Lần
18 - 1 Lần 54 - 1 Lần 08 - 1 Lần
10 - 1 Lần 90 - 1 Lần 02 - 1 Lần
60 - 1 Lần 00 - 1 Lần 93 - 1 Lần
80 - 1 Lần 99 - 1 Lần 32 - 1 Lần
62 - 1 Lần 92 - 1 Lần 68 - 1 Lần
07 - 1 Lần 61 - 1 Lần 70 - 1 Lần
14 - 1 Lần 79 - 1 Lần 04 - 1 Lần
33 - 1 Lần 77 - 1 Lần 03 - 1 Lần
47 - 1 Lần 81 - 1 Lần 51 - 1 Lần
85 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 87

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 8 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 1 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 2 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 12 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 87

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-08-2023 47887 41830 19-08-2023 05-11-15-24-28-30-31-33-34-36-36-37-39-43-45-51-62-69-70-71-73-76-86-87-88-93-99
08-03-2023 73787 68205 09-03-2023 03-05-09-13-21-21-27-27-33-34-36-37-38-39-47-51-55-56-64-73-74-75-77-78-78-88-92
05-11-2022 33487 77471 06-11-2022 02-05-06-11-15-26-28-33-36-36-36-42-50-50-51-52-60-61-64-65-71-87-91-91-95-96-98
29-10-2022 73887 05085 30-10-2022 01-04-05-08-12-18-21-38-43-44-46-47-47-68-72-76-78-79-82-84-84-85-86-87-87-91-95
02-12-2021 27587 85507 03-12-2021 03-07-10-10-12-17-25-26-29-35-41-42-45-47-56-61-61-63-74-74-74-76-81-81-82-86-90
29-11-2021 28087 71738 30-11-2021 03-03-27-30-38-38-41-43-50-57-58-60-65-66-68-72-75-76-76-79-81-83-85-92-96-96-98
27-06-2021 13987 52658 28-06-2021 11-16-20-21-29-31-31-31-37-39-39-41-44-48-49-54-58-60-62-64-66-70-71-77-80-82-98
29-05-2021 81687 15553 30-05-2021 00-06-10-11-14-17-21-29-31-35-50-53-53-63-65-66-71-73-73-73-77-82-90-96-97-97-99
14-03-2021 45587 61924 15-03-2021 02-10-22-24-25-28-29-29-31-31-39-40-41-45-45-46-56-57-62-67-67-79-83-87-87-98-98
26-12-2020 80287 85971 27-12-2020 07-08-09-10-13-15-15-16-19-20-31-33-35-42-49-51-58-66-70-71-77-83-94-97-97-97-97
25-12-2020 36287 80287 26-12-2020 01-11-14-27-29-32-35-36-36-43-48-48-49-63-64-73-74-75-76-84-86-87-89-96-98-98-98
13-11-2020 88287 28106 14-11-2020 04-06-09-12-12-13-15-22-22-37-40-45-46-48-51-64-64-67-70-71-76-77-81-82-83-84-96
02-03-2020 73787 38823 03-03-2020 00-06-10-11-14-16-18-23-25-26-28-29-35-35-37-40-53-54-58-66-72-76-81-88-92-98-99
01-12-2019 57187 28797 02-12-2019 01-04-07-08-13-13-21-25-38-41-51-54-54-56-57-62-62-77-78-85-89-90-94-96-97-97-98
29-08-2018 19187 14660 30-08-2018 07-08-09-13-16-16-22-24-29-31-38-39-43-44-46-59-60-62-67-73-73-73-79-93-93-97-98
27-08-2018 52987 33327 28-08-2018 01-02-03-19-20-22-22-23-26-26-27-27-27-31-36-45-56-75-75-76-77-80-81-83-85-90-96
16-08-2018 89187 92527 17-08-2018 01-12-13-20-22-25-25-27-29-31-31-34-36-38-46-55-60-62-62-68-70-74-80-83-91-92-94
02-07-2018 23587 09530 03-07-2018 04-13-14-19-20-26-29-30-34-34-35-43-44-44-48-51-58-59-59-61-63-68-80-83-92-95-95
14-12-2017 21487 17168 15-12-2017 01-02-03-12-14-23-26-26-26-32-35-36-45-47-53-58-64-64-66-68-68-69-84-89-94-94-97
30-10-2017 13687 48743 31-10-2017 02-02-11-12-13-18-21-23-24-26-27-30-35-42-43-54-65-65-67-68-71-81-85-85-90-90-99
22-09-2017 10587 18770 23-09-2017 13-20-21-23-23-30-44-46-50-52-54-56-60-62-67-70-72-73-73-75-80-85-87-93-94-97-99
08-06-2017 29887 91192 09-06-2017 03-07-09-15-18-21-25-29-30-34-35-36-37-38-38-42-44-45-50-57-74-77-80-84-92-93-98
14-05-2017 30587 95749 15-05-2017 05-06-07-22-24-29-31-32-36-40-44-44-49-49-52-55-55-58-62-71-72-83-86-89-90-94-96
31-12-2016 26687 48951 01-01-2017 03-04-11-12-14-17-17-19-21-26-27-49-49-51-52-65-67-69-72-75-82-84-84-88-95-95-98
23-10-2016 99887 94694 24-10-2016 01-01-05-07-08-15-18-19-21-28-30-42-44-45-47-50-52-56-58-60-64-80-91-91-92-94-98
16-10-2016 87787 78953 17-10-2016 05-07-10-12-12-19-28-31-33-34-36-42-49-53-53-55-55-64-64-74-76-80-85-91-91-94-95
05-09-2016 22187 47831 06-09-2016 06-08-14-21-21-31-31-32-34-36-37-42-43-44-53-55-59-59-61-67-69-80-81-94-97-99-99
09-08-2016 08587 47054 10-08-2016 02-07-07-08-11-15-17-17-18-22-32-36-42-42-42-47-54-56-58-59-68-69-83-86-88-92-94
01-07-2016 48487 26361 02-07-2016 08-13-14-17-18-23-25-28-32-35-38-53-59-61-63-63-64-65-69-78-79-83-91-92-94-94-96
01-06-2016 18687 66602 02-06-2016 00-02-08-09-12-16-18-18-30-34-35-39-44-50-54-58-61-65-70-76-76-80-83-85-90-93-96
16-01-2016 40987 79881 17-01-2016 04-10-14-17-19-25-29-29-32-32-34-39-41-42-42-52-53-53-59-63-64-70-80-81-81-84-90
26-09-2015 92987 49047 27-09-2015 05-08-11-12-21-22-25-27-33-34-34-44-46-47-51-54-54-55-58-60-63-67-83-86-89-96-98
02-07-2015 19387 74762 03-07-2015 02-06-07-21-23-24-24-25-31-33-34-37-38-39-44-44-50-51-53-61-61-62-62-62-62-83-99
21-03-2015 49387 68603 22-03-2015 02-03-04-13-16-20-27-30-39-50-53-60-62-64-66-67-73-75-76-81-83-85-85-86-86-94-99
06-12-2014 02187 16777 07-12-2014 00-12-16-19-22-25-30-41-42-42-44-47-47-54-55-61-68-71-75-75-77-77-83-84-85-92-96
11-09-2014 51987 23832 12-09-2014 00-04-06-10-20-23-27-29-32-33-47-48-51-58-65-71-72-73-76-79-80-82-90-92-95-99-99
24-07-2014 40887 74199 25-07-2014 02-15-19-20-25-35-36-40-54-60-61-61-63-67-71-72-72-76-77-80-82-90-91-94-95-95-99
29-12-2013 87887 09706 30-12-2013 00-01-06-15-19-20-35-40-52-55-63-64-64-64-66-67-68-68-71-74-76-78-79-82-90-91-95
01-07-2013 13987 55195 02-07-2013 05-09-15-18-18-21-21-24-26-32-44-45-46-50-61-63-65-66-79-82-83-85-85-91-95-96-98
13-05-2013 66287 26866 14-05-2013 06-08-09-11-20-21-21-23-46-47-49-57-59-61-62-66-67-68-70-73-74-79-82-85-90-90-96
09-03-2013 97887 33433 10-03-2013 02-04-08-11-18-27-30-30-33-36-36-37-39-41-44-50-62-65-68-70-76-91-91-92-93-97-99
08-07-2012 65787 59759 09-07-2012 05-11-17-22-23-25-25-26-32-35-41-51-56-58-59-60-68-70-75-78-79-82-88-89-91-93-98
28-02-2012 23587 93318 29-02-2012 00-02-04-06-07-09-10-12-12-18-18-25-35-37-40-43-46-53-53-65-67-67-71-73-74-75-87
24-11-2011 77887 65880 25-11-2011 05-05-11-25-26-30-30-32-33-35-37-48-56-58-63-63-64-70-76-76-79-80-82-87-88-97-98
23-09-2010 32187 42793 24-09-2010 01-06-07-08-24-25-26-28-32-36-38-44-47-47-52-58-60-75-82-83-89-89-91-92-92-93-94
15-08-2010 67787 18017 16-08-2010 02-07-08-13-13-16-17-27-28-31-34-37-39-39-48-48-48-56-62-64-66-72-77-82-92-93-97
14-08-2010 81187 67787 15-08-2010 00-00-01-06-06-11-27-28-28-29-31-34-36-36-40-52-56-59-59-73-78-85-86-87-89-90-91
21-02-2010 93187 33953 22-02-2010 04-12-16-17-20-24-31-47-48-50-53-53-58-60-61-66-66-67-70-74-77-78-80-82-89-91-99
14-01-2009 30287 27090 15-01-2009 05-05-05-10-11-11-11-11-20-26-34-37-38-50-55-63-65-67-70-71-76-80-82-90-90-92-94
30-07-2008 24287 36524 31-07-2008 01-07-11-13-15-18-20-21-22-24-24-31-34-40-41-45-45-58-62-63-65-68-81-86-94-96-98
30-05-2008 11787 08906 31-05-2008 01-05-06-06-08-09-13-13-15-23-23-23-24-27-43-44-48-53-53-54-69-72-73-77-84-87-93
25-05-2008 68587 49205 26-05-2008 01-02-02-05-06-08-09-09-10-11-15-16-17-21-22-45-55-56-61-62-66-66-68-81-95-95-97
05-04-2008 83087 54804 06-04-2008 02-03-04-16-28-37-40-44-44-49-49-49-52-53-55-61-61-64-67-71-72-73-87-89-91-94-96
19-12-2007 42387 97510 20-12-2007 01-09-10-10-12-15-15-21-21-29-30-31-32-34-44-52-61-68-71-71-75-77-78-82-83-87-87
31-07-2007 29487 38217 01-08-2007 12-15-15-16-17-17-19-24-25-29-30-45-47-51-51-53-56-57-69-76-77-78-81-83-87-94-96
22-03-2007 66387 41400 23-03-2007 00-01-03-04-09-12-13-13-19-20-22-22-25-28-29-33-36-51-57-71-72-72-72-77-83-86-96
23-02-2007 50487 47053 24-02-2007 00-01-08-10-11-12-13-15-16-28-34-38-43-47-50-52-53-54-58-61-72-81-88-92-96-99-99
08-01-2007 58087 55967 09-01-2007 00-00-01-11-11-16-23-23-30-31-44-47-51-59-65-66-67-67-68-69-70-71-73-76-78-85-86
21-12-2005 45087 76127 22-12-2005 01-16-17-19-24-24-27-34-35-37-37-38-42-45-55-60-64-64-69-72-73-82-87-88-88-90-95
30-11-2005 74087 15508 01-12-2005 08-25-25-26-26-29-33-35-35-39-44-60-61-65-66-71-77-79-79-80-80-83-83-89-92-94-98
12-11-2005 85287 28979 13-11-2005 01-02-03-04-09-12-34-35-38-41-54-59-62-65-69-71-75-77-78-79-82-83-86-88-91-92-95
09-04-2005 96887 73014 10-04-2005 05-06-10-12-14-16-18-19-31-34-37-47-49-53-53-54-55-58-68-77-78-81-83-85-86-95-98

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 87 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 87 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 87 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 87 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 87 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 87 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 87 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 87 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 53 – 35 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 87 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 43.
  • Hôm nay đề về 87 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 74.
  • Hôm nay đề về 87 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 85.
  • Hôm nay đề về 87 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 61 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 87 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  87.
  • Hôm nay đề về 87 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 30 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 87 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 01 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 87 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 63.
  • Hôm nay đề về 87 hôm sau đánh con gì? Cặp số 76 – 06 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 87 hôm sau đánh con gì? Những con số 37 – 18 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 87 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 87 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 87 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 87 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 87 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 87

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 87 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 87 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 87 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.