Kinh nghiệm đề về 88 hôm sau đánh con gì dễ trúng nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 88

Bộ số Bộ số Bộ số
93 - 5 Lần 64 - 3 Lần 48 - 3 Lần
87 - 2 Lần 35 - 2 Lần 42 - 2 Lần
66 - 2 Lần 82 - 2 Lần 50 - 2 Lần
45 - 2 Lần 77 - 2 Lần 36 - 2 Lần
31 - 1 Lần 02 - 1 Lần 40 - 1 Lần
17 - 1 Lần 22 - 1 Lần 07 - 1 Lần
94 - 1 Lần 08 - 1 Lần 76 - 1 Lần
73 - 1 Lần 15 - 1 Lần 74 - 1 Lần
00 - 1 Lần 05 - 1 Lần 06 - 1 Lần
65 - 1 Lần 83 - 1 Lần 68 - 1 Lần
54 - 1 Lần 20 - 1 Lần 16 - 1 Lần
28 - 1 Lần 38 - 1 Lần 21 - 1 Lần
53 - 1 Lần 33 - 1 Lần 44 - 1 Lần
14 - 1 Lần 91 - 1 Lần 90 - 1 Lần
43 - 1 Lần 97 - 1 Lần 04 - 1 Lần
70 - 1 Lần 27 - 1 Lần 49 - 1 Lần
80 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 88

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 44 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 3 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 10 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 11 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 1 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 88

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
26-10-2023 26788 74036 27-10-2023 02-07-07-08-09-11-13-13-14-20-23-36-41-41-48-49-50-55-60-67-72-73-82-90-95-98-98
24-10-2023 91388 61380 25-10-2023 16-18-19-20-32-36-42-42-46-47-49-49-49-52-52-53-54-62-71-73-74-79-80-83-85-93-93
20-10-2023 42888 57349 21-10-2023 02-03-06-10-15-17-18-24-27-33-40-43-49-54-55-56-65-65-67-76-76-82-84-87-88-93-94
08-10-2023 75188 91245 09-10-2023 03-04-11-17-19-25-28-29-30-35-40-45-50-50-51-51-56-56-64-65-68-70-72-76-84-90-92
03-08-2023 80288 56177 04-08-2023 02-06-19-21-25-27-29-36-37-38-44-45-47-47-56-61-62-62-66-72-73-77-79-82-86-86-88
09-06-2023 84288 01936 10-06-2023 02-02-07-14-16-22-28-33-36-36-37-38-39-40-44-45-47-50-52-54-58-63-68-81-84-88-95
13-12-2022 96688 48507 14-12-2022 07-07-08-11-13-18-19-22-24-25-28-37-41-44-44-46-51-56-58-64-68-72-75-79-87-95-96
01-09-2022 69488 03138 02-09-2022 00-01-02-09-10-10-11-13-14-17-33-33-35-36-38-38-41-50-54-57-62-65-69-71-75-83-87
28-11-2021 55988 28087 29-11-2021 00-04-10-13-20-21-24-26-27-31-34-35-40-43-60-63-63-64-66-73-75-80-87-87-88-90-97
21-10-2021 93188 56628 22-10-2021 05-05-06-07-13-15-17-19-20-28-29-44-53-60-60-61-62-65-66-66-70-71-72-74-79-82-93
21-07-2021 47188 23166 22-07-2021 00-03-10-10-10-13-14-20-23-27-31-33-46-46-49-63-66-66-70-71-74-77-79-88-93-96-97
04-01-2021 42988 19376 05-01-2021 04-04-09-14-17-23-24-30-36-37-42-47-54-54-57-65-66-68-70-76-76-83-85-88-96-98-98
23-12-2020 80188 79993 24-12-2020 05-05-06-14-24-25-29-35-43-43-44-49-55-58-62-62-64-65-66-74-75-89-92-93-94-97-98
20-12-2020 45188 27693 21-12-2020 02-11-12-17-18-27-36-37-38-44-47-60-76-79-79-80-83-85-85-85-88-89-93-93-97-98-99
21-07-2020 51088 20942 22-07-2020 03-07-13-15-16-16-16-26-38-39-42-44-55-55-62-64-74-74-75-79-83-85-88-94-94-96-97
30-12-2019 18988 94908 31-12-2019 02-04-08-08-12-14-17-29-29-39-42-45-48-54-64-66-67-71-75-77-77-84-86-90-91-92-98
03-07-2019 07188 19120 04-07-2019 02-02-07-13-20-25-30-31-41-47-50-51-53-57-57-58-60-63-65-68-72-82-88-95-96-96-99
25-04-2019 44188 41702 26-04-2019 00-00-01-02-07-12-13-16-19-23-23-27-33-33-34-41-48-51-57-75-84-88-88-88-92-92-95
19-04-2019 73588 78697 20-04-2019 01-02-05-17-18-19-25-30-31-31-32-36-47-52-54-60-62-63-66-70-83-84-96-97-97-98-98
06-04-2019 61188 98764 07-04-2019 00-01-02-04-10-12-14-28-31-34-40-42-45-46-47-49-51-52-56-59-60-64-66-68-71-72-97
01-02-2019 08988 93843 02-02-2019 04-19-21-22-30-31-31-41-42-43-44-44-44-46-46-49-51-54-71-75-78-83-88-90-91-96-99
14-12-2018 47788 22750 15-12-2018 00-03-06-09-12-14-20-28-30-31-35-41-48-50-52-54-55-59-71-74-77-78-80-81-83-89-96
05-12-2018 12188 81154 06-12-2018 01-01-04-06-22-29-32-33-37-38-38-44-54-54-62-64-67-67-74-78-84-86-88-89-93-94-97
15-11-2018 33888 52348 16-11-2018 06-07-09-13-17-20-24-27-28-30-38-47-48-50-53-57-58-63-66-72-85-86-86-89-92-93-93
14-09-2018 21588 59077 15-09-2018 01-02-07-10-17-18-19-23-32-32-37-45-48-56-59-60-68-70-77-78-80-80-83-88-90-93-94
05-09-2018 93788 00964 06-09-2018 02-04-04-05-05-09-09-09-13-34-35-35-47-51-52-53-54-54-57-60-64-64-77-87-88-89-93
10-04-2018 79188 34765 11-04-2018 00-11-16-18-22-25-31-41-41-46-49-49-51-59-60-63-65-73-81-83-83-84-90-90-94-97-97
28-03-2018 23588 46168 29-03-2018 00-00-03-08-13-35-35-38-42-44-44-44-47-50-58-62-65-67-68-69-76-80-83-88-90-93-98
17-07-2017 05488 11666 18-07-2017 00-03-14-16-19-19-22-22-31-38-40-43-43-43-47-55-59-60-66-79-81-82-83-87-91-92-95
17-04-2016 03388 70502 18-04-2016 02-06-12-12-21-23-28-36-38-44-46-48-50-52-52-52-56-56-57-64-72-82-82-83-85-93-93
07-04-2016 26188 93793 08-04-2016 04-08-11-18-23-24-25-29-31-33-42-57-58-60-61-61-62-69-78-79-81-83-86-87-93-93-99
17-02-2016 01788 31635 18-02-2016 02-05-08-14-19-21-29-29-31-35-41-44-45-49-59-62-64-65-67-69-72-74-75-77-94-95-97
24-07-2015 95488 15890 25-07-2015 00-05-08-15-17-21-21-24-26-36-37-38-42-43-47-56-59-61-63-67-73-75-88-90-90-94-96
07-03-2015 31288 55427 08-03-2015 02-08-09-09-22-22-23-27-28-30-33-34-36-36-36-61-62-62-67-68-75-79-85-90-94-94-98
27-02-2015 48088 62393 28-02-2015 05-06-09-09-14-22-24-27-30-32-46-52-55-56-59-65-66-70-74-75-77-77-78-93-93-96-98
27-01-2015 89188 43550 28-01-2015 09-12-21-24-25-26-28-30-31-34-37-43-45-45-50-59-65-69-72-74-80-84-87-87-94-97-97
14-01-2015 62988 29806 15-01-2015 01-06-07-17-22-22-28-28-28-38-40-51-55-58-59-59-65-66-75-82-84-86-87-89-89-93-99
22-08-2014 91788 54448 23-08-2014 00-00-02-05-11-13-17-23-24-25-27-34-36-36-42-48-50-50-52-57-58-68-73-76-85-92-93
01-08-2014 10688 80945 02-08-2014 04-04-07-08-11-17-18-21-22-23-24-29-31-31-33-34-34-35-41-45-48-49-62-68-69-72-90
25-03-2014 55788 45482 26-03-2014 02-07-07-07-18-19-21-27-30-36-40-41-42-48-53-55-64-67-78-82-84-85-86-86-90-94-95
26-08-2013 87388 39494 27-08-2013 01-03-04-10-11-16-21-23-26-27-33-34-38-40-48-66-67-69-70-71-75-75-79-81-92-94-94
30-06-2013 20888 13987 01-07-2013 04-06-06-09-09-16-17-20-24-34-38-43-45-49-52-53-66-68-72-72-73-76-80-87-87-91-91
22-01-2013 07088 89406 23-01-2013 01-06-10-11-11-16-29-30-32-32-37-54-57-63-69-75-76-80-83-83-84-86-91-92-95-95-96
29-11-2012 59488 13907 30-11-2012 07-11-15-22-23-25-26-30-36-36-37-41-48-52-54-56-60-69-75-75-79-79-81-84-94-96-98
06-11-2012 43188 25905 07-11-2012 05-07-08-09-16-18-19-19-21-23-24-24-32-38-41-43-44-50-54-56-56-59-64-90-93-95-96
29-08-2012 35188 60106 30-08-2012 06-07-15-15-18-20-24-28-29-32-45-47-54-61-62-66-68-68-69-69-70-71-74-82-86-90-98
26-12-2011 56788 34207 27-12-2011 02-07-10-11-14-20-21-22-27-28-29-37-44-46-51-53-66-66-68-69-71-71-76-82-86-89-92
26-08-2011 78588 71491 27-08-2011 03-03-07-15-19-19-29-30-33-36-39-40-44-45-45-46-48-59-61-65-70-75-91-92-94-94-96
29-07-2011 85288 72414 30-07-2011 04-09-12-13-14-14-26-33-37-45-48-48-52-53-59-61-63-66-72-74-76-83-89-91-95-96-97
25-04-2011 65188 16142 26-04-2011 01-03-09-09-15-18-19-22-24-26-26-31-32-35-38-41-42-43-49-60-65-67-71-72-86-90-92
28-02-2011 48688 57722 01-03-2011 01-03-10-10-19-22-22-31-32-38-38-42-45-47-54-54-57-61-62-62-63-64-66-68-77-86-86
17-01-2011 52688 57235 18-01-2011 04-07-14-18-21-23-26-28-34-34-35-39-39-48-52-55-64-70-73-75-82-82-90-90-92-93-95
18-08-2010 21988 84383 19-08-2010 00-06-07-12-13-15-19-21-28-30-33-34-35-39-46-47-63-68-80-82-83-85-86-87-90-91-94
09-07-2010 29988 68944 10-07-2010 03-04-17-17-27-31-38-42-44-48-50-56-57-58-65-66-68-74-75-82-84-86-88-89-91-98-99
28-05-2010 14388 45333 29-05-2010 01-04-05-06-06-08-10-16-17-21-25-27-33-34-36-37-52-54-64-68-74-74-77-78-81-94-99
29-12-2009 04088 47193 30-12-2009 00-02-03-06-11-15-21-34-41-43-43-44-49-50-52-53-58-65-67-74-74-74-75-84-91-93-99
12-10-2009 17188 25517 13-10-2009 10-17-17-17-18-18-18-23-24-34-37-46-47-50-51-53-56-67-68-76-77-77-87-88-95-98-99
03-10-2009 80188 76770 04-10-2009 03-10-20-23-26-27-28-28-31-32-32-38-38-40-41-51-51-57-59-65-70-71-71-85-90-94-95
24-08-2009 83188 68840 25-08-2009 07-10-14-22-25-27-36-40-41-51-52-61-61-63-64-71-72-74-75-84-85-89-92-93-96-99-99
23-11-2008 21688 57531 24-11-2008 01-08-19-21-25-29-31-40-46-47-64-68-69-73-73-74-76-77-80-81-82-82-85-85-86-90-99
08-05-2008 87688 47082 09-05-2008 03-04-11-15-26-33-35-35-38-44-45-47-49-52-56-60-62-63-68-72-76-77-78-79-81-82-90
08-04-2008 99688 34400 09-04-2008 00-06-09-14-15-16-18-22-28-34-36-38-39-44-47-48-55-66-68-72-75-80-83-84-90-91-91
08-02-2008 30288 96348 09-02-2008 05-06-17-21-22-23-23-24-26-31-33-40-47-48-54-65-69-73-75-80-82-87-88-89-93-95-98
29-01-2008 84188 36074 30-01-2008 07-20-21-22-23-33-36-39-40-43-44-45-51-53-56-59-60-60-71-74-82-88-88-89-92-94-97
23-10-2007 50888 38915 24-10-2007 03-04-08-15-15-20-21-22-22-29-30-31-37-41-47-56-59-59-60-63-64-73-75-75-79-83-92
20-10-2006 96088 66453 21-10-2006 01-01-02-04-08-19-24-25-28-34-34-38-43-45-47-47-53-56-60-65-74-75-76-82-83-89-90
17-08-2006 84688 74016 18-08-2006 02-03-07-10-13-16-18-21-25-27-28-36-39-40-45-49-51-55-56-69-69-77-78-82-85-88-90
13-01-2006 03188 98421 14-01-2006 01-02-13-19-20-21-23-27-29-29-32-34-35-40-43-58-60-62-64-64-65-70-71-81-87-92-98
27-08-2005 07288 83404 28-08-2005 00-03-04-04-06-08-12-22-23-28-28-33-48-48-52-57-64-73-75-85-88-89-94-95-96-97-98
23-08-2005 22888 69773 24-08-2005 09-14-14-19-22-23-24-30-34-34-37-40-49-50-54-56-59-73-74-75-85-87-92-93-95-97-97
16-07-2005 21488 09464 17-07-2005 02-10-14-30-31-32-44-46-47-47-49-51-52-53-55-58-58-58-64-68-68-71-71-72-74-78-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 88 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 88 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 88 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 88 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 88 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 88 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 88 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 88 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 53 – 35 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 88 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 17.
  • Hôm nay đề về 88 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 59.
  • Hôm nay đề về 88 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 23.
  • Hôm nay đề về 88 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 61 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 88 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  88.
  • Hôm nay đề về 88 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 31 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 88 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 08 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 88 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 63.
  • Hôm nay đề về 88 hôm sau đánh con gì? Cặp số 76 – 06 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 88 hôm sau đánh con gì? Những con số 37 – 18 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 88 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 88 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 88 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 88 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 88 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 88

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 88 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 88 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

88 hay còn có tên gọi khác là lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 88 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.