Tuyệt chiêu đề về 92 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 92

Bộ số Bộ số Bộ số
55 - 3 Lần 12 - 3 Lần 42 - 2 Lần
87 - 2 Lần 98 - 2 Lần 69 - 2 Lần
64 - 2 Lần 78 - 2 Lần 45 - 2 Lần
44 - 2 Lần 15 - 1 Lần 92 - 1 Lần
82 - 1 Lần 84 - 1 Lần 06 - 1 Lần
62 - 1 Lần 86 - 1 Lần 72 - 1 Lần
56 - 1 Lần 96 - 1 Lần 02 - 1 Lần
80 - 1 Lần 25 - 1 Lần 28 - 1 Lần
14 - 1 Lần 24 - 1 Lần 71 - 1 Lần
29 - 1 Lần 91 - 1 Lần 94 - 1 Lần
17 - 1 Lần 61 - 1 Lần 39 - 1 Lần
48 - 1 Lần 68 - 1 Lần 11 - 1 Lần
66 - 1 Lần 97 - 1 Lần 60 - 1 Lần
13 - 1 Lần 85 - 1 Lần 18 - 1 Lần
00 - 1 Lần 31 - 1 Lần 67 - 1 Lần
05 - 1 Lần 47 - 1 Lần 08 - 1 Lần
34 - 1 Lần 79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 92

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 1 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 7 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 92

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-04-2024 26592 29379 20-04-2024 05-17-20-22-22-29-33-33-48-51-54-57-60-63-63-79-79-85-86-89-89-90-90-92-95-99-99
20-03-2023 24192 81664 21-03-2023 00-09-12-15-18-20-26-31-32-33-33-34-36-37-39-48-51-54-57-59-61-62-63-64-68-85-86
06-02-2023 35492 18198 07-02-2023 01-03-04-06-11-16-17-23-44-45-49-61-61-62-64-65-65-71-80-83-84-86-86-92-96-98-99
18-11-2022 32592 66534 19-11-2022 00-03-03-04-04-10-20-29-31-34-34-39-50-52-53-53-54-62-66-67-69-69-73-76-83-84-98
04-08-2022 27492 49513 05-08-2022 01-11-13-13-14-15-16-22-23-23-23-30-31-40-45-47-67-69-73-74-84-88-88-89-91-93-94
29-06-2022 38892 58839 30-06-2022 01-18-28-28-30-30-32-37-39-41-43-46-50-51-64-67-72-75-76-76-88-88-88-88-91-91-95
22-04-2021 56292 98860 23-04-2021 07-09-11-24-25-26-26-28-32-35-41-47-52-53-55-60-62-67-68-68-77-78-81-84-86-92-94
05-03-2021 66992 61918 06-03-2021 01-08-11-13-18-18-25-27-30-34-37-40-42-45-46-47-55-57-60-60-61-64-68-71-82-90-98
09-02-2021 38792 04629 10-02-2021 00-04-07-08-10-12-21-22-29-32-33-34-36-39-40-44-61-62-63-64-68-75-75-78-81-87-89
12-01-2021 16592 02769 13-01-2021 09-13-13-14-16-29-35-36-46-47-54-58-59-60-62-69-69-71-71-72-76-78-85-86-88-95-99
23-07-2020 09592 57597 24-07-2020 05-15-16-19-22-23-24-25-26-29-31-32-52-52-54-54-57-58-69-70-72-73-80-83-83-94-97
08-11-2019 37892 26502 09-11-2019 00-00-02-03-09-50-58-60-63-67-72-73-73-74-77-77-83-85-88-90-91-91-93-93-95-95-98
19-01-2019 71892 65208 20-01-2019 08-10-11-11-14-22-23-35-45-47-52-54-58-60-69-71-72-74-76-79-79-82-87-87-89-92-95
29-07-2018 69492 19672 30-07-2018 05-06-06-22-22-24-35-38-41-43-43-44-46-51-54-72-80-81-83-84-85-87-90-92-97-97-98
22-07-2018 77892 95786 23-07-2018 02-03-09-10-14-23-25-27-27-27-29-44-49-50-54-54-56-58-64-68-72-76-76-83-86-90-95
26-06-2018 53992 31098 27-06-2018 01-01-02-10-16-21-21-33-39-41-42-47-49-58-65-72-74-82-82-83-84-89-92-92-96-98-99
09-12-2017 83892 99478 10-12-2017 02-04-06-09-13-13-19-20-21-23-23-25-26-32-44-45-53-59-71-78-80-81-90-94-97-99-99
01-11-2017 83492 99761 02-11-2017 00-05-12-17-27-27-28-41-42-44-49-50-53-58-58-59-61-67-68-73-82-87-88-93-97-97-98
09-06-2017 91192 43869 10-06-2017 00-09-11-16-17-27-28-32-32-35-42-44-47-48-48-51-53-58-62-62-69-70-78-89-90-92-94
12-05-2017 08792 58255 13-05-2017 02-05-07-08-12-13-19-19-21-22-26-33-48-53-53-54-55-70-70-76-76-82-83-84-92-96-97
11-02-2017 78292 94247 12-02-2017 03-05-15-18-20-25-29-29-31-31-35-36-40-41-47-47-52-55-58-59-62-69-70-71-88-92-94
05-01-2017 86192 97266 06-01-2017 00-04-07-08-23-27-37-41-44-51-51-52-55-61-64-66-66-69-70-75-76-80-82-85-87-91-98
27-11-2016 37392 78162 28-11-2016 01-06-07-08-11-12-16-18-20-22-22-23-27-30-39-43-44-46-57-62-62-67-69-70-70-78-79
06-07-2016 18292 35917 07-07-2016 02-06-07-17-17-20-22-25-33-33-35-35-35-36-39-44-50-57-61-63-67-72-80-82-85-94-97
05-06-2016 51092 34206 06-06-2016 02-05-06-08-09-09-22-36-39-41-42-51-53-57-60-64-74-76-77-80-82-85-86-88-89-90-96
18-05-2016 28192 59894 19-05-2016 06-07-08-28-29-31-32-35-36-37-37-38-39-41-49-53-57-57-65-67-73-74-86-86-89-94-97
30-03-2016 61692 44978 31-03-2016 02-02-08-11-15-19-21-23-24-25-27-27-30-38-44-45-58-60-60-64-64-69-71-78-85-92-96
28-01-2016 12792 76011 29-01-2016 02-11-19-21-24-24-24-29-31-38-48-54-54-61-62-65-66-72-79-80-81-86-88-90-90-92-92
14-09-2015 73292 36312 15-09-2015 04-08-10-12-14-23-27-29-31-31-32-36-37-38-48-50-64-64-65-71-71-75-79-83-87-97-99
05-07-2015 21792 20484 06-07-2015 00-05-12-14-19-26-30-33-33-35-36-37-39-50-61-68-70-72-77-81-84-85-86-89-93-96-98
08-11-2014 62292 37305 09-11-2014 01-01-04-05-08-24-26-28-30-38-40-47-52-55-55-58-59-65-70-71-71-72-74-77-86-91-92
14-08-2014 83192 61468 15-08-2014 13-16-20-31-32-34-41-42-43-46-48-49-49-52-54-56-63-65-65-68-71-80-84-85-90-92-97
28-11-2013 61492 92748 29-11-2013 06-11-11-12-12-12-17-24-25-26-29-30-34-37-39-41-48-52-60-72-72-79-79-85-88-90-93
26-03-2013 51492 45571 27-03-2013 01-01-03-04-13-15-22-23-24-25-26-42-43-48-52-58-61-63-64-70-71-84-84-88-88-90-95
15-03-2013 90692 06544 16-03-2013 14-21-23-25-32-32-34-35-36-41-44-45-46-48-49-50-51-51-52-54-55-61-61-64-69-90-93
08-10-2012 91692 68128 09-10-2012 01-02-08-22-23-24-27-28-31-36-45-60-63-64-64-66-66-69-70-73-78-85-87-91-92-95-99
06-07-2012 28192 24485 07-07-2012 05-20-21-23-30-34-39-41-41-44-49-52-54-57-60-60-61-64-68-78-85-87-89-89-89-93-95
18-06-2012 63692 80625 19-06-2012 02-02-03-13-16-18-21-22-25-28-30-31-43-43-45-47-50-51-59-64-66-81-81-84-87-88-97
12-03-2012 81692 12912 13-03-2012 00-01-10-12-17-21-23-26-33-35-36-42-53-53-61-63-69-70-72-72-79-84-85-92-95-96-99
18-12-2011 81892 98682 19-12-2011 01-05-06-07-12-21-22-25-25-26-28-30-33-34-37-43-45-46-47-53-58-59-71-74-82-90-97
01-09-2011 94392 26844 02-09-2011 05-05-06-07-07-08-17-18-21-23-27-33-39-44-54-67-72-72-73-76-76-77-83-91-95-98-99
29-09-2010 37192 96964 30-09-2010 04-07-09-22-33-37-42-50-50-52-54-59-60-64-64-65-68-72-76-82-83-83-83-86-87-90-96
21-09-2010 28192 75824 22-09-2010 00-00-03-10-13-15-18-19-20-24-26-26-34-35-46-51-51-53-55-69-70-74-78-85-86-89-92
16-09-2010 46292 73045 17-09-2010 00-00-02-03-05-10-13-25-31-31-34-35-37-39-45-46-47-52-56-76-76-85-88-88-92-94-94
23-06-2010 54492 15091 24-06-2010 01-01-11-15-19-21-23-26-40-40-43-51-59-69-73-73-79-86-88-89-91-92-95-95-96-98-99
08-05-2010 44892 39067 09-05-2010 05-06-17-18-21-22-22-26-29-39-40-42-43-51-53-54-55-56-63-67-69-71-73-74-83-88-96
08-04-2010 81192 45855 09-04-2010 00-01-02-05-08-12-17-22-26-28-43-45-46-48-49-55-56-58-62-66-68-70-77-81-85-89-92
11-08-2009 12692 80814 12-08-2009 00-05-08-08-10-11-12-14-14-15-17-17-18-22-28-29-35-50-64-65-70-74-74-76-77-90-98
22-05-2009 02092 93302 23-05-2009 02-07-15-16-21-26-29-30-32-33-40-40-42-42-42-45-55-56-58-59-73-73-80-89-91-93-97
04-12-2008 33092 61506 05-12-2008 06-07-09-09-10-12-25-29-29-45-51-53-53-54-55-56-62-65-70-72-75-77-80-84-92-94-95
23-02-2008 93992 92131 24-02-2008 01-01-06-11-29-30-31-35-40-47-48-52-62-66-67-72-75-77-80-81-84-85-86-87-91-95-96
23-12-2007 76092 36142 24-12-2007 01-03-06-10-12-19-20-25-26-26-26-30-41-42-43-43-49-61-63-64-69-71-81-85-88-94-97
16-09-2007 22292 11055 17-09-2007 01-06-10-16-25-29-39-39-47-48-54-55-56-59-62-62-64-65-65-69-76-77-78-83-84-88-91
26-05-2007 39292 61412 27-05-2007 01-05-10-12-12-15-19-22-26-34-34-35-46-48-49-49-53-53-55-66-73-78-86-87-89-93-95
09-04-2007 09692 11780 10-04-2007 02-12-16-16-16-29-31-36-42-43-43-57-66-66-77-77-80-80-81-82-82-88-89-90-91-94-95
21-03-2007 79092 66387 22-03-2007 00-02-09-09-12-14-22-23-40-42-48-52-56-57-59-62-66-67-69-72-78-82-84-87-94-99-99
10-03-2007 95392 00100 11-03-2007 00-02-03-06-09-09-18-20-21-24-26-35-38-43-44-47-64-66-71-72-74-78-81-85-95-95-98
12-06-2006 52292 33402 13-06-2006 02-02-05-06-06-10-10-11-15-17-24-29-37-40-46-48-58-62-64-65-65-66-68-70-85-86-95
11-06-2006 41492 52292 12-06-2006 01-01-01-02-05-15-21-22-32-36-36-40-41-49-49-54-57-60-64-71-78-83-92-92-93-94-95
31-03-2006 77592 21042 01-04-2006 06-14-14-16-20-23-25-26-31-32-35-42-43-44-48-53-54-58-65-70-82-84-90-90-91-96-97
20-12-2005 35292 45087 21-12-2005 01-04-14-14-16-23-29-30-30-34-44-46-47-52-61-65-67-67-69-73-73-76-87-93-93-96-99
12-09-2005 37192 69796 13-09-2005 00-04-06-09-14-16-24-32-34-36-38-39-42-42-45-50-54-54-56-62-70-73-95-95-95-96-96
15-08-2005 99092 99656 16-08-2005 06-06-07-11-14-19-19-24-24-33-37-40-44-52-54-56-58-62-65-68-70-75-82-85-95-96-99
16-06-2005 04692 28645 17-06-2005 00-09-15-23-24-26-27-33-33-34-35-40-42-45-48-50-56-57-61-62-62-67-68-74-95-97-98
16-01-2005 43592 22715 17-01-2005 00-05-07-08-12-15-15-15-20-23-27-35-36-37-56-56-61-62-64-69-70-79-79-88-88-93-94

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 92 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 92 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 92 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 92 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 92 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 92 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 92 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 92 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 50 – 05 hoặc 27 – 72 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 92 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 18.
  • Hôm nay đề về 92 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 37.
  • Hôm nay đề về 92 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 78.
  • Hôm nay đề về 92 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 23 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 92 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  92.
  • Hôm nay đề về 92 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 64 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 92 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 08 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 92 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 25.
  • Hôm nay đề về 92 hôm sau đánh con gì? Cặp số 69 – 58 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 92 hôm sau đánh con gì? Những con số 29 – 90 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 92 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 92 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 92 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 92 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 92 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 92

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 92 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 92 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 92 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.