Kết quả đề về 93 hôm sau đánh còn gì tỷ lệ trúng cao

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 93

Bộ số Bộ số Bộ số
95 - 5 Lần 19 - 3 Lần 66 - 3 Lần
49 - 2 Lần 47 - 2 Lần 15 - 2 Lần
38 - 2 Lần 76 - 2 Lần 30 - 2 Lần
17 - 2 Lần 23 - 2 Lần 55 - 2 Lần
61 - 2 Lần 93 - 1 Lần 31 - 1 Lần
99 - 1 Lần 72 - 1 Lần 29 - 1 Lần
22 - 1 Lần 53 - 1 Lần 45 - 1 Lần
02 - 1 Lần 13 - 1 Lần 80 - 1 Lần
07 - 1 Lần 58 - 1 Lần 98 - 1 Lần
70 - 1 Lần 34 - 1 Lần 63 - 1 Lần
96 - 1 Lần 71 - 1 Lần 18 - 1 Lần
94 - 1 Lần 39 - 1 Lần 01 - 1 Lần
11 - 1 Lần 87 - 1 Lần 03 - 1 Lần
60 - 1 Lần 57 - 1 Lần 35 - 1 Lần
73 - 1 Lần 65 - 1 Lần 08 - 1 Lần
69 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 93

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 2 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 12 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 10 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 93

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-08-2023 16893 41861 15-08-2023 00-01-02-04-06-08-08-17-22-26-35-45-45-54-56-59-61-62-67-68-75-77-78-88-90-97-99
26-06-2023 03493 49195 27-06-2023 06-07-07-09-09-13-19-23-24-29-36-39-43-44-59-61-62-63-71-74-79-81-82-92-95-96-97
09-09-2022 01293 17535 10-09-2022 03-06-11-12-16-16-21-24-31-32-35-36-37-40-43-47-48-50-55-62-68-70-74-78-79-83-98
18-08-2022 92993 75303 19-08-2022 03-08-15-15-15-15-17-20-24-27-30-31-32-44-44-50-55-55-57-61-75-85-90-92-95-96-98
22-07-2022 04093 15361 23-07-2022 00-03-05-22-27-31-38-42-45-46-48-50-51-53-53-54-55-61-61-70-72-73-80-87-93-96-97
19-07-2022 53393 25496 20-07-2022 07-14-14-15-18-20-23-27-28-29-35-35-37-39-45-48-55-61-72-76-80-87-87-90-92-93-96
08-03-2022 62593 08663 09-03-2022 02-10-15-17-33-38-41-41-48-48-49-53-54-60-62-63-71-75-77-79-84-85-87-89-90-95-96
09-01-2022 93093 08845 10-01-2022 06-07-21-22-24-33-35-36-43-45-48-50-52-54-55-63-63-64-64-73-73-77-81-81-82-86-96
22-11-2021 36593 24880 23-11-2021 06-09-11-16-17-17-23-25-31-31-37-39-39-42-52-54-63-74-80-80-81-83-89-89-93-98-99
16-09-2021 12093 35330 17-09-2021 05-10-15-19-29-30-30-32-41-49-51-53-58-60-66-67-75-76-77-78-78-79-79-89-90-94-99
20-08-2021 04793 69157 21-08-2021 00-01-03-12-12-14-14-15-19-27-28-32-36-40-41-44-46-47-56-57-64-74-78-79-84-91-94
08-05-2021 26493 76369 09-05-2021 01-04-05-06-11-12-12-13-15-36-42-46-46-48-49-50-55-58-60-66-69-72-84-87-94-98-99
01-04-2021 50393 01795 02-04-2021 06-08-10-15-15-16-17-19-33-43-43-45-48-50-51-52-58-66-67-68-81-82-82-86-88-91-95
24-12-2020 79993 36287 25-12-2020 03-11-12-14-22-23-35-35-49-49-49-50-51-52-54-55-59-61-67-72-76-80-86-87-91-93-96
21-12-2020 27693 81613 22-12-2020 00-02-06-08-13-16-28-36-43-52-53-60-61-62-62-64-67-71-75-76-79-79-80-85-87-90-92
17-11-2020 82093 88630 18-11-2020 02-05-05-06-12-16-20-30-30-38-41-43-49-56-58-60-64-67-68-68-71-78-88-90-91-96-99
06-09-2020 01993 13853 07-09-2020 03-09-11-15-23-25-35-37-38-43-48-49-52-52-53-54-55-55-61-61-62-69-75-91-92-93-94
22-08-2019 56093 79347 23-08-2019 01-12-18-21-23-31-34-38-39-47-48-62-63-66-67-72-73-76-78-80-80-87-87-89-89-91-94
02-04-2019 71393 18934 03-04-2019 06-16-18-29-30-31-34-34-37-42-47-48-52-52-64-73-75-76-77-77-80-81-86-88-92-96-98
23-12-2018 47793 50522 24-12-2018 03-05-07-16-20-22-22-24-30-32-34-37-43-48-49-51-52-61-63-64-66-76-81-82-88-96-99
08-12-2018 64793 77308 09-12-2018 03-04-06-08-14-22-25-26-27-35-44-45-45-47-48-49-51-55-59-59-61-68-77-82-84-86-99
11-11-2017 02893 99365 12-11-2017 02-04-14-20-23-27-30-33-36-38-40-46-50-56-57-65-65-65-66-66-75-84-85-86-86-97-99
10-09-2017 37993 08819 11-09-2017 04-07-07-08-14-15-16-18-18-19-26-28-31-36-41-45-51-72-81-81-83-85-88-90-95-97-98
09-07-2017 96993 32247 10-07-2017 01-04-15-16-18-19-20-31-36-40-42-46-46-47-51-53-60-63-73-78-83-84-85-89-96-96-97
21-11-2016 39593 89476 22-11-2016 03-04-06-09-11-12-23-28-34-35-39-45-46-49-50-51-54-68-75-76-77-78-82-83-84-90-92
13-06-2016 49093 25602 14-06-2016 01-02-07-09-10-13-20-26-28-29-30-32-32-33-52-56-57-58-61-61-75-78-87-89-92-97-99
08-04-2016 93793 45423 09-04-2016 02-03-07-09-11-17-23-23-23-24-26-32-34-37-43-49-53-63-67-68-72-75-76-80-87-91-93
16-03-2016 42093 98518 17-03-2016 05-05-07-12-18-24-32-38-57-61-63-64-68-69-69-71-73-75-75-78-84-85-87-88-89-93-98
23-06-2015 19993 36770 24-06-2015 03-12-19-24-27-32-35-38-38-41-41-50-56-59-59-60-63-70-73-74-75-78-86-92-95-98-99
26-04-2015 14493 53429 27-04-2015 04-04-07-07-15-15-17-18-21-23-29-29-35-36-39-40-48-55-58-61-76-77-77-81-86-88-89
28-02-2015 62393 58195 01-03-2015 00-03-05-08-12-16-26-33-34-37-43-52-54-55-63-64-67-68-68-70-73-73-79-84-92-93-95
25-09-2014 49293 08111 26-09-2014 06-07-11-11-18-18-19-22-23-23-23-28-29-39-48-49-52-57-70-72-74-75-78-81-93-94-96
04-04-2014 17893 04655 05-04-2014 06-08-14-18-19-25-27-28-33-33-36-40-40-42-43-43-50-55-60-60-61-62-62-66-87-89-97
07-10-2013 05393 81438 08-10-2013 02-03-06-07-13-25-28-29-32-34-38-43-47-47-48-48-58-65-65-71-71-71-72-72-83-87-99
05-09-2013 31593 27101 06-09-2013 01-01-09-24-26-31-32-32-38-42-44-44-45-54-58-62-65-66-70-80-83-86-90-95-97-98-98
18-02-2013 75593 41415 19-02-2013 00-02-07-08-09-10-13-15-15-26-32-40-42-42-59-59-62-68-73-74-75-88-90-90-94-95-98
12-01-2013 62793 26415 13-01-2013 06-06-15-15-30-31-32-34-38-40-43-43-51-59-59-60-66-68-70-72-73-82-82-82-86-91-92
21-10-2012 35693 35772 22-10-2012 04-14-14-18-19-27-27-28-29-30-32-38-42-43-50-53-54-58-59-68-72-81-82-86-88-90-98
18-10-2012 69893 38339 19-10-2012 02-14-14-16-21-25-26-29-34-39-42-43-47-48-50-50-51-51-55-66-68-68-75-79-85-94-96
11-05-2012 02893 33176 12-05-2012 05-08-12-14-15-20-28-28-29-29-31-31-32-37-40-41-49-52-58-68-75-76-80-81-82-92-94
06-04-2012 28993 53823 07-04-2012 03-05-22-23-24-24-25-27-31-34-34-36-37-38-39-49-50-55-57-62-63-65-66-75-78-80-88
06-01-2012 02193 24260 07-01-2012 01-04-12-29-31-33-38-38-41-44-48-50-51-58-59-60-64-64-64-73-88-88-88-92-95-96-97
20-08-2011 32193 86173 21-08-2011 01-05-07-09-12-17-21-27-29-30-34-44-53-57-58-58-61-62-73-77-77-78-78-83-85-88-97
08-05-2011 08493 69349 09-05-2011 02-04-05-21-23-25-29-40-41-42-49-50-50-59-60-70-71-75-76-82-85-93-94-94-94-97-98
25-03-2011 54393 13319 26-03-2011 04-09-12-12-15-19-22-24-35-38-41-46-48-53-53-56-57-59-60-64-65-66-72-79-85-86-96
22-12-2010 96593 26395 23-12-2010 02-02-07-11-13-25-27-28-28-31-34-37-38-39-56-58-66-68-69-73-75-77-80-83-83-87-95
23-10-2010 89193 92355 24-10-2010 02-04-08-09-22-23-23-24-25-34-34-38-42-42-48-51-52-54-55-56-62-64-66-67-68-76-85
24-09-2010 42793 77066 25-09-2010 00-03-04-05-08-20-22-25-26-27-33-38-41-46-49-61-64-66-72-77-79-80-80-88-88-89-90
11-06-2010 60593 87219 12-06-2010 02-07-12-15-19-21-24-27-28-36-41-46-48-55-60-62-63-65-66-68-76-78-84-86-88-89-95
30-12-2009 47193 70849 31-12-2009 01-04-04-10-21-35-35-36-38-40-43-49-57-60-62-68-72-78-83-86-86-91-92-93-93-97-99
30-11-2009 81793 43102 01-12-2009 02-04-06-07-11-19-21-26-28-30-33-34-35-40-41-51-59-60-60-70-74-78-93-94-94-94-99
22-01-2008 21893 62698 23-01-2008 05-23-26-26-28-41-41-44-45-46-58-62-66-68-73-74-74-78-80-82-89-90-91-94-98-99-99
12-01-2008 41093 36566 13-01-2008 02-02-04-14-14-19-22-24-24-25-26-28-31-36-36-37-39-60-66-75-75-76-76-84-90-92-93
18-10-2007 86293 30795 19-10-2007 01-06-09-14-21-23-27-30-37-38-45-46-50-51-52-66-67-68-74-78-80-84-86-87-89-95-95
30-08-2007 25693 42117 31-08-2007 07-10-17-23-26-26-30-31-32-38-51-53-55-55-58-59-59-59-60-60-63-70-71-84-87-93-97
30-06-2007 06293 94817 01-07-2007 02-06-09-13-16-17-24-29-34-34-36-36-38-44-48-53-56-65-66-71-80-81-82-82-91-93-94
15-05-2007 83693 24258 16-05-2007 01-03-05-08-14-20-20-28-34-38-39-45-50-55-58-58-62-62-65-67-69-72-74-75-75-87-91
29-04-2007 06993 46099 30-04-2007 02-06-15-24-32-33-35-39-41-42-43-47-50-56-58-59-62-63-70-71-72-75-77-93-99-99-99
04-02-2007 68493 40131 05-02-2007 03-05-06-09-17-17-20-21-22-31-31-34-37-38-52-53-55-58-58-60-65-66-68-72-91-94-94
07-06-2006 05593 92871 08-06-2006 03-05-08-08-09-12-13-15-19-21-21-29-29-31-38-52-54-63-71-75-81-86-87-87-90-94-97
17-11-2005 74793 94294 18-11-2005 01-02-06-08-11-17-20-22-25-27-27-30-35-46-46-49-61-63-64-72-73-76-79-92-94-96-99
10-10-2005 75293 00966 11-10-2005 03-04-05-06-16-21-29-34-38-40-43-46-46-49-52-54-54-57-59-64-66-67-70-80-84-93-95
09-10-2005 12393 75293 10-10-2005 03-04-19-27-30-34-36-38-40-42-44-44-57-59-59-60-65-67-71-75-77-78-87-93-95-96-96
06-09-2005 02993 84338 07-09-2005 01-06-16-18-19-19-21-25-29-33-33-38-44-50-62-66-68-68-84-85-86-87-88-91-94-96-96
19-07-2005 78993 54407 20-07-2005 07-09-14-14-15-15-20-22-22-23-34-35-36-41-42-47-54-64-69-69-77-79-84-87-91-93-97

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 93 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 93 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 93 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 93 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 93 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 93 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 93 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 93 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 50 – 05 hoặc 27 – 72 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 93 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 07.
  • Hôm nay đề về 93 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 82.
  • Hôm nay đề về 93 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 23.
  • Hôm nay đề về 93 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 16 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 93 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  93.
  • Hôm nay đề về 93 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 24 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 93 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 84 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 93 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 25.
  • Hôm nay đề về 93 hôm sau đánh con gì? Cặp số 69 – 57 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 93 hôm sau đánh con gì? Những con số 29 – 15 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 93 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 93 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 93 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 93 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 93 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 93

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 93 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 93 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 93 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.