Bí thuật đề về 94 hôm sau đánh con gì chuẩn cao thủ

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 94

Bộ số Bộ số Bộ số
23 - 3 Lần 70 - 3 Lần 86 - 3 Lần
41 - 2 Lần 18 - 2 Lần 11 - 2 Lần
42 - 2 Lần 65 - 2 Lần 22 - 2 Lần
34 - 2 Lần 83 - 2 Lần 60 - 1 Lần
06 - 1 Lần 17 - 1 Lần 61 - 1 Lần
98 - 1 Lần 02 - 1 Lần 69 - 1 Lần
63 - 1 Lần 66 - 1 Lần 51 - 1 Lần
08 - 1 Lần 28 - 1 Lần 73 - 1 Lần
54 - 1 Lần 78 - 1 Lần 90 - 1 Lần
96 - 1 Lần 67 - 1 Lần 99 - 1 Lần
46 - 1 Lần 64 - 1 Lần 55 - 1 Lần
43 - 1 Lần 09 - 1 Lần 12 - 1 Lần
32 - 1 Lần 52 - 1 Lần 40 - 1 Lần
04 - 1 Lần 30 - 1 Lần 29 - 1 Lần
01 - 1 Lần 94 - 1 Lần 95 - 1 Lần
92 - 1 Lần 21 - 1 Lần 03 - 1 Lần
20 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 94

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 94

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
10-07-2024 81994 91323 11-07-2024 00-02-05-07-11-16-21-23-29-32-32-33-33-39-45-51-52-52-53-57-59-65-71-83-86-87-99
25-04-2024 36594 57620 26-04-2024 02-10-12-18-19-20-30-35-37-49-51-57-59-60-64-67-74-77-77-77-78-79-82-85-92-92-93
17-02-2024 58294 39903 18-02-2024 03-07-09-10-14-18-24-28-29-32-43-45-49-50-51-56-56-62-64-70-79-88-90-91-93-97-98
06-01-2024 72794 69618 07-01-2024 01-02-02-03-03-05-08-12-12-13-15-18-19-41-42-61-65-67-68-69-71-75-79-85-89-98-99
04-12-2023 87694 47521 05-12-2023 00-06-07-21-31-31-36-38-40-41-44-51-51-57-59-61-62-66-66-73-75-75-76-78-81-84-99
03-07-2023 96894 06883 04-07-2023 03-09-09-11-13-14-20-21-24-25-31-33-48-50-58-62-67-70-72-76-77-83-85-89-92-94-97
05-02-2023 06194 35492 06-02-2023 09-10-10-14-14-17-19-20-25-31-34-35-43-50-56-58-61-66-74-86-87-88-92-92-94-95-99
18-09-2022 14894 62198 19-09-2022 02-04-08-08-22-24-26-27-34-39-39-42-46-50-53-56-60-61-62-72-74-77-84-85-94-95-98
09-04-2022 34194 25295 10-04-2022 01-02-04-05-09-16-17-22-29-31-33-33-37-42-48-51-53-66-69-72-74-88-90-95-96-98-98
02-01-2022 93494 37061 03-01-2022 02-04-19-21-27-30-34-34-38-47-59-61-66-66-66-71-71-71-72-74-75-77-88-89-89-92-99
26-09-2021 21694 73011 27-09-2021 08-11-11-14-17-21-26-29-30-34-34-37-42-43-44-59-59-65-66-68-69-81-82-84-90-97-99
11-07-2021 38294 48323 12-07-2021 04-04-07-21-23-24-27-33-37-42-43-43-44-46-48-49-53-57-65-70-72-73-81-83-88-99-99
10-07-2021 53594 38294 11-07-2021 01-04-07-07-20-21-33-35-38-40-41-42-49-51-55-55-56-62-63-69-77-83-85-85-94-94-98
11-10-2020 82094 25618 12-10-2020 03-04-05-10-10-12-14-18-20-28-31-33-35-38-40-42-58-65-65-71-71-75-76-84-95-96-96
14-12-2019 46694 20806 15-12-2019 01-02-04-06-06-08-12-13-14-25-27-27-32-36-41-51-53-56-58-68-72-75-76-81-94-95-97
02-11-2019 93894 40911 03-11-2019 03-04-09-11-11-12-17-20-24-25-29-34-35-38-44-44-45-47-60-64-74-74-77-84-90-93-94
27-07-2019 65694 59008 28-07-2019 08-11-13-16-24-25-30-30-31-35-44-49-52-52-54-56-69-69-69-71-78-83-88-91-92-92-93
27-10-2018 13194 68886 28-10-2018 03-06-12-13-13-23-23-26-40-43-43-48-50-51-51-57-63-65-69-75-78-85-86-88-90-94-95
28-06-2018 51594 66983 29-06-2018 01-02-04-05-08-14-15-15-18-26-29-42-45-49-51-52-57-58-72-77-78-79-80-83-85-89-97
05-04-2018 37294 76309 06-04-2018 01-01-09-10-15-26-28-29-30-40-44-54-61-66-67-68-69-71-74-80-81-85-85-91-96-97-97
25-03-2018 96594 07223 26-03-2018 03-04-09-11-11-23-26-27-28-36-37-46-49-50-55-55-62-64-69-69-70-79-79-81-85-96-97
19-03-2018 08294 61165 20-03-2018 06-12-13-25-27-27-32-33-33-33-36-37-38-40-43-44-46-46-48-57-57-65-67-77-83-88-98
07-07-2017 28294 13786 08-07-2017 00-12-15-17-32-37-38-54-56-57-58-61-68-69-70-75-80-81-82-86-86-90-92-92-93-95-98
28-06-2017 82194 33512 29-06-2017 02-03-08-12-14-14-17-19-19-20-26-26-27-29-29-34-36-43-49-53-56-60-66-66-81-93-93
16-05-2017 99794 89370 17-05-2017 01-13-24-26-29-31-33-36-36-40-44-44-50-50-58-61-63-64-69-70-70-72-73-90-92-98-99
24-10-2016 94694 18942 25-10-2016 08-10-10-12-13-16-17-19-20-24-25-26-28-33-42-44-47-56-63-66-79-84-87-90-92-93-94
21-09-2016 76294 24509 22-09-2016 01-03-04-09-10-13-22-37-48-50-51-55-56-58-59-65-68-68-71-77-77-80-82-84-84-91-97
19-05-2016 59894 48441 20-05-2016 01-08-12-13-14-19-23-31-31-38-41-43-49-52-55-56-58-60-60-60-64-70-71-77-93-95-99
03-03-2016 59194 74704 04-03-2016 01-04-05-13-15-18-20-27-28-29-33-34-43-48-48-51-56-57-57-60-61-62-63-67-73-81-92
26-10-2015 16894 72228 27-10-2015 07-09-15-16-26-28-33-37-38-40-42-53-55-59-60-64-66-69-71-73-73-75-79-89-93-95-98
24-10-2015 21494 76970 25-10-2015 10-10-16-18-18-26-27-27-32-33-34-42-45-45-49-55-60-63-68-68-70-74-76-83-87-89-96
09-09-2015 81894 60043 10-09-2015 06-07-14-15-20-27-29-30-32-40-40-43-47-53-63-65-66-66-68-69-77-78-83-86-87-89-95
26-06-2014 11494 60240 27-06-2014 19-22-23-36-40-41-41-44-54-54-58-60-63-63-67-73-76-83-83-85-88-90-92-93-96-99-99
01-05-2014 89294 99852 02-05-2014 01-09-09-16-19-19-20-23-23-28-32-35-37-37-39-39-42-48-52-52-58-67-81-85-86-98-98
23-03-2014 27894 98417 24-03-2014 06-13-17-17-18-18-25-28-29-46-47-48-54-57-60-63-63-73-77-77-78-89-89-90-91-95-99
15-11-2013 50194 54106 16-11-2013 03-06-07-09-12-13-31-34-35-39-39-40-41-44-51-52-69-69-70-71-75-75-77-78-85-89-91
27-08-2013 39494 63396 28-08-2013 02-08-11-13-16-19-20-21-27-28-38-38-41-44-46-53-54-54-74-76-81-82-84-85-94-96-99
05-02-2013 23094 27690 06-02-2013 02-09-27-32-33-35-38-38-41-52-52-54-57-64-66-69-71-75-87-87-89-90-91-91-97-97-98
26-11-2012 33594 45808 27-11-2012 01-01-06-08-13-19-20-26-35-35-42-53-56-56-61-63-65-71-72-76-78-79-80-90-97-97-99
22-05-2012 81494 75086 23-05-2012 00-05-06-09-09-10-11-11-15-26-27-37-42-43-43-49-53-56-58-60-63-70-85-86-87-93-94
13-06-2011 75894 91651 14-06-2011 11-14-20-23-25-27-34-41-46-48-51-51-53-54-56-58-60-64-68-70-77-79-86-89-90-95-98
30-05-2011 04594 25166 31-05-2011 05-10-12-18-22-24-24-30-40-50-54-62-64-65-66-66-71-72-74-75-89-89-90-93-96-97-98
05-05-2011 21494 64832 06-05-2011 00-01-03-04-08-11-16-20-25-26-31-32-33-34-42-44-51-53-57-61-67-72-72-74-75-91-95
09-01-2011 51294 07641 10-01-2011 00-00-01-02-05-07-08-13-25-32-39-41-42-44-57-58-59-63-64-64-69-75-75-82-85-94-99
14-12-2010 60494 75178 15-12-2010 01-07-18-22-27-28-29-31-33-33-34-36-36-39-50-53-58-64-65-73-76-78-79-89-90-90-97
25-06-2010 84894 06306 26-06-2010 02-03-06-12-17-17-17-19-21-24-24-24-25-26-26-42-55-67-67-72-72-75-83-85-97-98-99
14-03-2010 53494 35806 15-03-2010 05-06-06-06-13-24-30-31-37-39-42-44-52-53-73-73-77-78-83-86-87-88-88-94-95-96-96
14-12-2009 00094 73634 15-12-2009 03-07-08-11-15-19-23-24-34-37-39-39-45-50-52-52-56-59-62-70-71-74-78-78-80-96-98
26-08-2009 92594 67655 27-08-2009 06-06-08-12-15-19-34-40-48-50-52-54-55-59-61-65-68-73-76-83-84-86-88-88-94-97-98
10-06-2009 61194 45864 11-06-2009 00-00-02-02-06-06-08-12-15-23-35-40-46-53-54-54-54-56-64-67-70-78-78-79-95-98-99
03-04-2009 33394 97301 04-04-2009 01-06-07-08-12-13-14-15-23-24-32-34-36-38-40-41-44-48-48-56-59-61-67-69-78-86-87
02-02-2009 33794 93822 03-02-2009 18-19-19-22-24-40-41-42-52-52-61-62-63-64-66-67-68-72-80-81-84-86-86-90-95-98-99
07-07-2008 80894 96370 08-07-2008 00-01-12-24-27-32-34-42-46-46-49-59-62-63-63-64-69-70-72-77-81-83-84-85-94-97-98
12-03-2008 96994 86246 13-03-2008 06-11-12-23-23-37-39-46-49-51-54-54-55-58-62-68-68-72-80-84-85-86-88-90-90-96-97
18-02-2008 41494 16765 19-02-2008 10-12-14-15-21-21-27-31-31-31-36-36-47-51-56-59-60-64-65-80-83-84-86-87-89-90-99
27-01-2008 85694 81960 28-01-2008 00-01-01-03-05-08-15-16-16-17-19-22-31-39-42-51-60-61-62-65-74-75-80-81-83-91-93
31-12-2007 22894 80263 01-01-2008 01-01-03-07-07-11-17-17-22-27-30-41-44-46-56-58-63-64-68-72-73-79-81-82-87-92-93
18-09-2007 36594 64554 19-09-2007 03-04-04-14-19-20-23-28-29-30-38-40-44-52-52-54-56-58-60-65-78-84-84-88-94-96-97
16-07-2007 79194 03869 17-07-2007 00-03-09-11-17-22-26-33-34-35-42-43-45-45-53-54-55-57-61-64-69-70-70-75-89-90-92
13-06-2007 10494 22099 14-06-2007 07-09-10-25-27-29-31-43-45-45-49-53-55-56-58-62-66-71-80-81-87-90-92-94-95-97-99
18-05-2007 79394 63029 19-05-2007 08-09-10-12-14-14-25-29-30-32-38-45-47-47-48-52-65-66-71-73-74-79-83-86-90-92-95
15-03-2007 57794 75934 16-03-2007 09-10-14-16-17-19-19-24-28-34-37-40-41-42-42-43-48-50-56-66-70-70-81-82-84-93-94
16-12-2006 40494 08122 17-12-2006 07-11-15-19-20-22-25-29-32-39-41-45-45-60-60-63-66-66-72-73-75-83-84-84-88-88-88
31-07-2006 62094 10502 01-08-2006 02-05-08-10-13-18-19-22-25-32-34-37-38-51-52-52-54-57-66-74-82-84-85-91-92-94-95
25-04-2006 76394 73273 26-04-2006 00-02-05-15-16-16-18-24-24-32-34-34-37-45-50-52-56-59-60-66-73-76-78-79-81-85-94
18-11-2005 94294 10230 19-11-2005 06-09-11-16-20-21-24-30-41-42-46-46-46-49-49-61-62-69-70-79-86-88-89-90-90-94-94
27-07-2005 85994 99167 28-07-2005 00-08-18-19-27-32-36-40-41-43-45-46-47-56-58-58-61-62-62-62-66-67-68-74-88-92-98
20-06-2005 44194 52742 21-06-2005 02-03-11-12-14-26-33-34-40-42-42-43-48-51-54-56-58-63-65-67-68-79-79-85-88-94-95

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 94 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 94 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 94 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 94 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 94 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 94 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 94 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 94 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 18 – 81 hoặc 27 – 72 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 94 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 06.
  • Hôm nay đề về 94 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 90.
  • Hôm nay đề về 94 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 23.
  • Hôm nay đề về 94 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 16 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 94 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 94 –  94.
  • Hôm nay đề về 94 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 18 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 94 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 84 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 94 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 25.
  • Hôm nay đề về 94 hôm sau đánh con gì? Cặp số 69 – 72 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 94 hôm sau đánh con gì? Những con số 30 – 15 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 94 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 94 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 94 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 94 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 94 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 94

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 94 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 94 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 94 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.