XSMB hôm nay đề về 95 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 95

Bộ số Bộ số Bộ số
65 - 3 Lần 75 - 2 Lần 97 - 2 Lần
84 - 2 Lần 25 - 2 Lần 21 - 2 Lần
60 - 2 Lần 98 - 2 Lần 39 - 2 Lần
40 - 2 Lần 95 - 2 Lần 67 - 2 Lần
14 - 2 Lần 10 - 2 Lần 85 - 2 Lần
02 - 1 Lần 47 - 1 Lần 74 - 1 Lần
49 - 1 Lần 00 - 1 Lần 17 - 1 Lần
54 - 1 Lần 08 - 1 Lần 06 - 1 Lần
11 - 1 Lần 61 - 1 Lần 94 - 1 Lần
56 - 1 Lần 80 - 1 Lần 79 - 1 Lần
34 - 1 Lần 76 - 1 Lần 63 - 1 Lần
82 - 1 Lần 22 - 1 Lần 32 - 1 Lần
99 - 1 Lần 58 - 1 Lần 96 - 1 Lần
15 - 1 Lần 46 - 1 Lần 18 - 1 Lần
19 - 1 Lần 42 - 1 Lần 45 - 1 Lần
43 - 1 Lần 53 - 1 Lần 72 - 1 Lần
20 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 95

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 8 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 13 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 95

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
03-01-2024 62495 10240 04-01-2024 02-12-13-18-20-27-28-30-34-36-40-47-49-61-62-62-63-64-65-67-71-72-73-74-78-94-96
28-06-2023 97495 06920 29-06-2023 01-13-16-17-20-24-26-35-36-36-38-43-44-47-60-68-73-75-76-83-83-87-90-92-92-98-99
27-06-2023 49195 97495 28-06-2023 03-05-06-06-15-18-20-20-30-32-47-47-48-49-61-65-68-76-82-83-89-89-93-94-95-96-98
12-04-2023 37195 44265 13-04-2023 03-04-07-08-09-11-12-19-35-38-46-49-57-60-60-60-61-63-65-66-67-89-92-96-98-99-99
12-03-2023 56695 17375 13-03-2023 03-05-10-11-11-20-20-23-25-29-32-50-51-55-56-69-72-74-75-80-83-87-88-89-94-95-95
07-08-2022 80395 76821 08-08-2022 03-06-07-07-12-14-15-16-21-23-24-26-27-29-31-34-35-38-43-46-52-56-58-69-71-92-97
09-07-2022 10295 17772 10-07-2022 06-12-13-15-17-17-18-19-20-25-29-37-40-41-45-52-55-64-67-71-72-77-79-83-91-95-99
20-05-2022 78195 85198 21-05-2022 00-09-12-13-27-27-30-30-31-33-37-38-44-47-53-58-59-64-64-74-80-80-89-91-93-98-99
22-04-2022 31695 77318 23-04-2022 09-12-13-15-18-18-18-22-38-40-41-45-45-54-55-57-58-63-68-76-78-80-80-83-85-97-98
10-04-2022 25295 86317 11-04-2022 00-01-01-06-10-11-16-17-18-21-31-31-34-35-40-41-43-46-48-58-64-70-71-72-74-83-90
10-11-2021 43595 33422 11-11-2021 00-04-12-13-18-19-20-22-24-24-26-34-40-47-48-49-56-61-61-64-68-72-74-78-82-93-98
14-04-2021 74295 90982 15-04-2021 00-03-06-10-10-16-19-23-32-34-36-37-37-37-42-42-44-46-46-49-56-61-61-62-65-73-82
02-04-2021 01795 44110 03-04-2021 03-05-08-10-10-13-17-25-28-30-33-35-37-38-61-63-66-67-74-75-77-81-83-86-91-91-95
28-03-2021 31295 03000 29-03-2021 00-01-03-08-12-25-38-40-48-56-57-58-58-62-62-63-70-70-72-73-82-89-90-94-94-99-99
17-01-2021 55095 92549 18-01-2021 02-04-05-08-13-17-20-21-23-25-35-38-38-41-49-49-53-58-59-69-77-78-84-86-94-95-97
15-05-2020 41795 75146 16-05-2020 08-11-13-23-24-28-28-30-30-35-36-44-45-46-51-51-52-61-65-71-72-75-75-78-79-82-92
13-05-2020 12795 33963 14-05-2020 04-07-12-15-24-28-42-43-44-45-45-46-46-63-65-67-71-71-72-74-75-77-78-81-83-90-93
26-06-2019 90895 51776 27-06-2019 02-04-07-17-20-20-23-26-27-31-34-47-49-54-55-55-56-64-64-65-66-68-71-75-76-86-88
23-06-2019 84095 82084 24-06-2019 01-05-06-06-11-13-16-16-22-24-31-36-39-44-44-48-50-58-62-64-72-72-74-84-85-90-96
05-07-2018 92295 93514 06-07-2018 02-10-14-14-22-24-28-31-31-44-44-49-55-56-57-75-77-81-82-82-84-86-87-90-94-94-99
04-07-2018 31995 92295 05-07-2018 02-04-08-14-15-18-21-22-28-28-29-36-40-44-46-53-58-68-68-71-80-83-88-95-97-98-99
06-02-2018 68495 74825 07-02-2018 01-01-04-06-12-15-17-25-32-43-50-52-55-60-64-72-73-77-79-80-81-84-88-88-92-93-96
21-10-2017 75095 45353 22-10-2017 03-05-07-09-15-17-23-25-28-28-34-37-44-45-53-55-55-55-59-74-76-78-79-84-87-90-97
12-09-2017 76795 64060 13-09-2017 04-06-12-18-24-24-24-34-38-39-40-57-57-59-60-60-62-69-69-73-82-88-89-95-95-99-99
06-05-2017 61795 26439 07-05-2017 04-05-18-20-27-27-29-37-39-39-43-47-53-57-62-66-67-72-75-77-81-83-86-87-94-95-98
12-03-2017 63995 51674 13-03-2017 02-09-19-20-21-28-32-39-39-40-40-41-43-47-47-58-61-65-66-68-70-72-74-78-86-93-99
03-04-2016 27895 57747 04-04-2016 00-11-12-15-16-20-27-32-35-37-37-40-43-47-50-51-55-58-64-65-71-73-74-75-83-87-99
06-12-2015 94295 85725 07-12-2015 03-03-09-21-22-25-28-31-34-40-42-43-45-47-48-50-55-57-61-62-63-71-80-83-84-86-92
03-08-2015 60895 63108 04-08-2015 05-05-06-08-19-23-25-25-33-35-47-50-52-60-61-67-68-71-72-77-80-82-88-90-91-98-98
07-06-2015 53295 86884 08-06-2015 04-05-05-18-19-20-21-21-24-35-35-36-37-39-41-48-52-63-69-76-76-76-77-80-83-84-90
14-05-2015 44195 14199 15-05-2015 01-03-03-07-08-12-19-26-27-28-36-38-44-49-50-52-60-61-63-65-72-73-73-85-86-87-99
01-03-2015 58195 23297 02-03-2015 04-08-09-09-16-19-19-22-27-47-49-52-52-57-58-61-68-69-81-83-83-88-89-94-94-97-99
10-01-2015 43895 89443 11-01-2015 03-04-07-10-18-20-21-25-25-28-28-39-43-54-54-58-60-61-72-77-85-86-86-90-92-92-93
12-03-2014 67195 47934 13-03-2014 00-08-09-09-15-15-17-30-32-34-45-46-47-51-52-52-57-58-66-68-69-72-78-84-90-93-99
12-02-2014 74795 47208 13-02-2014 00-02-04-08-08-10-22-23-23-24-26-26-28-33-52-58-59-62-63-69-78-80-84-88-94-96-96
16-10-2013 73595 56279 17-10-2013 00-07-09-11-16-22-22-25-25-31-33-34-39-42-45-54-57-61-64-68-70-79-79-82-82-91-99
02-07-2013 55195 91840 03-07-2013 02-09-10-12-17-17-29-40-48-54-55-61-63-63-66-68-69-74-78-81-86-88-90-92-93-96-97
03-06-2013 51795 78098 04-06-2013 02-04-06-09-11-19-27-36-36-41-43-54-55-55-64-69-70-74-81-83-85-88-95-95-95-96-98
16-04-2013 25895 64261 17-04-2013 08-26-27-28-29-30-35-38-40-48-49-50-52-54-61-62-72-75-75-79-81-81-84-86-87-88-97
20-12-2011 85495 70139 21-12-2011 11-12-13-16-17-19-38-39-41-42-43-44-45-55-55-67-67-67-68-70-73-77-86-92-96-97-99
28-05-2011 11595 54914 29-05-2011 03-08-09-14-15-30-36-37-37-38-38-42-43-45-45-50-51-51-56-60-60-63-66-67-81-92-94
13-04-2011 61495 82680 14-04-2011 09-11-13-17-19-22-29-32-33-34-34-35-39-40-44-47-52-52-59-60-68-79-79-80-94-97-97
02-04-2011 29995 61085 03-04-2011 00-10-10-16-20-22-23-31-37-38-38-42-42-43-44-48-53-56-59-65-71-78-81-85-90-95-96
23-12-2010 26395 34032 24-12-2010 04-12-15-15-26-29-31-32-34-36-37-48-61-62-66-67-68-69-72-73-76-87-87-87-88-95-97
26-10-2010 81395 61211 27-10-2010 03-10-10-11-16-18-19-22-26-30-31-33-38-42-53-56-61-65-68-73-74-77-78-79-79-90-99
16-07-2010 92395 47615 17-07-2010 05-08-09-15-23-26-28-28-36-37-39-41-49-51-56-57-61-68-71-79-80-81-83-85-95-99-99
21-05-2010 92095 65496 22-05-2010 12-14-16-22-29-29-30-30-32-37-38-40-45-49-59-62-68-72-77-77-86-88-89-96-97-97-98
14-04-2010 87595 60656 15-04-2010 00-00-01-02-05-06-09-10-12-12-16-16-16-20-22-25-27-37-42-50-56-56-59-74-75-89-98
09-01-2010 86595 48345 10-01-2010 01-07-08-16-19-22-26-30-31-33-36-39-43-44-45-47-57-58-58-65-68-70-71-88-89-90-97
20-12-2009 14895 76997 21-12-2009 00-02-02-04-09-17-17-17-19-20-22-27-27-32-38-53-60-62-70-74-78-78-80-88-89-90-97
28-06-2009 93395 47965 29-06-2009 09-13-14-18-26-32-35-37-38-41-44-51-57-57-60-63-65-68-74-79-82-82-83-89-94-95-99
13-04-2009 70695 56954 14-04-2009 03-08-11-13-20-22-24-31-33-37-38-41-45-48-51-54-55-57-58-59-60-71-75-75-78-79-87
24-08-2008 92495 55175 25-08-2008 11-17-19-20-22-26-27-45-49-55-56-60-64-64-73-73-75-76-77-79-82-84-84-85-87-91-97
08-08-2008 32895 96458 09-08-2008 04-06-08-10-10-11-16-18-22-22-24-29-38-51-51-52-54-55-58-62-63-66-67-67-71-85-86
28-06-2008 96695 52142 29-06-2008 07-07-08-17-25-28-38-38-38-41-42-42-42-46-49-56-61-62-64-74-81-86-88-91-93-93-98
12-02-2008 06095 35506 13-02-2008 04-05-06-09-16-17-24-33-38-39-46-52-59-64-67-70-80-80-83-85-86-90-93-93-95-98-99
18-11-2007 31195 41002 19-11-2007 02-04-05-06-11-14-23-37-38-44-51-55-55-57-63-64-67-71-73-74-78-87-89-92-92-95-95
21-10-2007 56695 71365 22-10-2007 00-02-13-30-31-45-46-48-50-54-61-63-65-70-71-75-81-81-81-82-84-86-88-89-94-95-98
19-10-2007 30795 57085 20-10-2007 02-10-22-24-28-34-38-43-44-48-50-52-56-58-62-64-66-72-75-82-83-84-85-85-91-97-97
14-03-2007 56895 57794 15-03-2007 07-15-19-21-21-23-26-29-30-33-34-36-50-53-60-63-65-68-70-73-76-83-85-94-94-97-99
29-06-2006 84695 59067 30-06-2006 07-07-08-09-21-28-29-33-34-36-40-47-54-59-64-66-67-71-84-86-87-91-91-94-97-97-98
07-11-2005 24795 84860 08-11-2005 07-07-10-12-16-18-20-25-29-31-35-42-43-55-56-60-60-61-67-68-70-77-77-83-86-97-99
03-09-2005 23095 64267 04-09-2005 00-06-07-08-09-13-14-20-24-27-27-28-37-45-46-60-61-67-67-74-75-75-81-81-84-84-85
13-08-2005 59595 92519 14-08-2005 02-02-13-15-19-20-28-29-30-38-43-46-48-48-49-55-60-68-68-73-75-76-77-81-83-98-99
15-04-2005 47795 77010 16-04-2005 00-01-07-10-11-12-12-14-15-26-30-30-33-34-44-51-53-55-59-62-63-65-69-77-79-93-98
22-01-2005 58495 94121 23-01-2005 10-11-13-21-22-22-27-28-32-39-43-47-50-57-57-63-66-67-75-76-78-78-79-83-87-97-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 95 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 95 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 95 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 95 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 95 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 95 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 95 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 95 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 18 – 81 hoặc 27 – 72 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 95 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 06.
  • Hôm nay đề về 95 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 85.
  • Hôm nay đề về 95 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 23.
  • Hôm nay đề về 95 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 24 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 95 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 95 –  95.
  • Hôm nay đề về 95 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 18 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 95 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 78 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 95 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 19.
  • Hôm nay đề về 95 hôm sau đánh con gì? Cặp số 69 – 72 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 95 hôm sau đánh con gì? Những con số 30 – 15 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 95 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 95 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 95 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 95 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 95 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 95

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 95 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 95 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 95 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.