Tuyệt chiêu đề về 99 hôm sau đánh con gì ăn lớn chuẩn xác

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 99

Bộ số Bộ số Bộ số
43 - 3 Lần 47 - 2 Lần 17 - 2 Lần
97 - 2 Lần 87 - 2 Lần 50 - 2 Lần
89 - 2 Lần 37 - 2 Lần 66 - 2 Lần
69 - 2 Lần 79 - 2 Lần 48 - 2 Lần
34 - 2 Lần 23 - 2 Lần 38 - 1 Lần
98 - 1 Lần 24 - 1 Lần 04 - 1 Lần
45 - 1 Lần 41 - 1 Lần 65 - 1 Lần
71 - 1 Lần 28 - 1 Lần 07 - 1 Lần
09 - 1 Lần 80 - 1 Lần 08 - 1 Lần
06 - 1 Lần 91 - 1 Lần 75 - 1 Lần
62 - 1 Lần 59 - 1 Lần 00 - 1 Lần
35 - 1 Lần 82 - 1 Lần 78 - 1 Lần
20 - 1 Lần 88 - 1 Lần 57 - 1 Lần
68 - 1 Lần 85 - 1 Lần 81 - 1 Lần
03 - 1 Lần 26 - 1 Lần 84 - 1 Lần
52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 99

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 1 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 12 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 10 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 99

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
17-03-2024 39399 78723 18-03-2024 02-06-08-08-13-13-23-23-23-24-25-27-29-29-47-49-53-62-63-76-78-79-82-89-90-95-97
23-11-2023 57999 20952 24-11-2023 03-03-09-10-11-20-27-32-36-40-44-52-53-58-60-61-62-63-64-72-74-76-80-81-86-90-91
11-08-2023 90299 06848 12-08-2023 04-15-21-24-24-27-29-31-32-32-35-37-43-48-51-52-64-65-67-72-73-80-82-84-86-87-91
24-10-2022 05499 50604 25-10-2022 02-03-04-08-10-13-16-27-35-36-40-44-49-51-54-58-61-65-67-72-74-78-79-81-84-97-98
04-03-2022 42399 84917 05-03-2022 00-04-07-15-17-22-25-26-29-34-34-39-44-44-57-59-68-71-76-77-79-80-80-82-82-90-99
29-01-2022 11699 67466 30-01-2022 01-09-12-14-18-20-23-30-36-37-40-45-57-58-62-64-66-68-69-71-73-77-80-81-94-97-98
23-06-2021 98699 17879 24-06-2021 04-10-19-19-22-22-24-28-35-35-37-39-44-52-55-59-62-67-72-75-79-82-85-86-92-94-96
20-06-2021 64799 60141 21-06-2021 00-02-04-10-11-17-20-25-25-26-30-31-32-35-41-48-58-59-63-69-72-73-80-81-83-89-98
09-06-2021 81099 92979 10-06-2021 06-08-09-13-18-32-35-35-36-40-42-42-43-43-45-50-57-61-65-67-68-74-79-82-84-96-98
18-04-2019 54399 73588 19-04-2019 00-02-04-07-08-14-15-20-23-24-29-30-35-42-51-51-55-58-68-69-70-74-84-88-92-93-95
26-03-2019 94499 63559 27-03-2019 10-15-15-16-20-27-32-36-44-44-47-52-52-58-59-59-64-68-68-71-77-80-83-84-89-90-94
12-03-2019 37899 55062 13-03-2019 03-09-12-14-15-21-25-27-37-40-44-45-46-49-52-59-59-61-62-64-70-72-72-77-81-82-84
08-02-2019 32999 65826 09-02-2019 01-02-07-09-13-14-15-17-19-23-24-26-29-32-42-44-46-52-52-53-55-59-65-70-72-74-79
08-07-2018 75299 14845 09-07-2018 00-04-05-17-23-29-31-34-39-39-40-40-45-48-50-57-63-65-65-67-69-71-72-73-80-93-95
12-06-2018 64199 03937 13-06-2018 00-03-08-10-22-23-27-29-37-43-52-60-62-66-73-76-78-79-81-81-82-89-90-92-92-97-97
09-06-2018 54099 01603 10-06-2018 03-04-06-17-22-31-33-34-37-45-46-50-55-66-67-67-67-67-73-74-74-75-77-80-89-90-96
12-02-2018 40999 56489 13-02-2018 02-20-22-23-23-24-25-31-35-49-49-51-52-53-56-57-63-66-66-76-78-80-87-89-89-92-95
25-08-2017 87899 76103 26-08-2017 03-13-20-21-23-30-33-37-38-39-43-45-52-52-57-58-65-69-72-75-81-88-90-91-93-99-99
24-05-2017 31099 20369 25-05-2017 07-09-12-26-29-37-38-41-46-48-50-52-52-69-69-76-77-78-81-82-82-83-84-87-89-93-96
22-10-2016 57699 99887 23-10-2016 02-03-04-07-10-13-13-14-15-19-23-25-26-28-32-39-51-54-54-57-59-63-85-86-87-89-90
02-08-2016 99399 82837 03-08-2016 00-03-08-20-20-25-28-32-34-37-37-51-52-53-55-56-59-61-62-73-75-82-83-84-88-90-98
15-05-2015 14199 93043 16-05-2015 08-17-18-21-26-27-35-38-41-42-42-43-45-48-49-51-54-58-64-65-66-74-81-81-86-90-95
03-04-2015 59199 45881 04-04-2015 00-02-03-05-08-17-17-21-26-27-27-27-30-32-34-35-36-40-40-55-56-57-58-60-62-69-81
09-03-2015 80299 91950 10-03-2015 09-09-10-17-20-21-25-30-32-34-43-46-49-50-52-59-60-61-62-64-64-78-79-82-82-87-93
29-12-2014 18799 22297 30-12-2014 00-01-12-14-15-16-16-18-22-28-30-32-33-34-37-50-50-53-55-56-70-78-86-86-91-95-97
03-08-2014 28099 53604 04-08-2014 03-04-05-06-09-17-22-25-29-31-39-39-40-56-65-66-66-66-71-72-76-77-78-78-80-84-92
25-07-2014 74199 32143 26-07-2014 00-04-07-12-13-18-18-23-24-27-29-32-38-39-43-50-54-64-74-77-81-83-89-92-93-97-99
17-05-2014 73499 30547 18-05-2014 00-06-10-17-24-26-28-38-39-40-47-57-59-61-61-66-67-69-70-72-79-85-87-89-90-97-98
29-01-2014 13899 30-01-2014
10-12-2013 44099 49375 11-12-2013 00-02-03-06-07-17-17-17-25-30-30-31-37-50-57-64-65-67-71-72-74-75-75-79-85-86-97
19-10-2013 35399 91284 20-10-2013 01-02-09-12-12-15-15-15-27-29-31-35-35-38-42-47-61-62-65-72-76-79-84-86-88-88-90
23-06-2013 53599 52324 24-06-2013 09-13-14-16-19-21-23-24-34-36-40-43-52-53-61-70-71-72-72-74-75-77-78-79-80-90-94
18-12-2012 92199 49391 19-12-2012 02-05-05-14-20-21-23-26-28-29-30-35-36-36-42-51-54-59-61-61-62-73-78-86-89-91-94
21-11-2012 72199 08000 22-11-2012 00-04-07-11-17-21-22-29-30-34-36-37-40-41-42-43-50-54-56-62-66-81-86-86-87-89-97
16-09-2012 48799 61498 17-09-2012 01-04-05-07-09-13-20-22-39-46-49-53-63-64-68-69-74-75-76-78-80-85-90-90-94-98-99
10-09-2012 52499 53809 11-09-2012 08-09-09-10-12-13-14-15-18-19-23-25-27-32-33-36-37-41-54-61-64-72-74-79-83-85-91
31-08-2012 39999 17223 01-09-2012 01-03-10-13-14-20-22-23-23-24-25-26-29-37-42-44-45-46-48-50-50-58-70-80-88-92-95
20-04-2012 45299 68885 21-04-2012 07-19-22-23-32-39-48-54-58-66-67-68-69-71-72-72-72-77-79-84-85-86-88-89-93-93-96
06-03-2012 73599 99806 07-03-2012 05-06-09-16-19-24-25-28-34-39-41-42-46-47-57-60-64-68-69-71-72-77-82-86-93-97-98
27-02-2012 88299 23587 28-02-2012 00-02-17-21-24-28-33-33-36-42-51-56-56-57-63-63-64-73-75-78-79-87-90-92-93-95-96
06-02-2012 92299 30097 07-02-2012 05-11-13-14-20-20-24-26-29-29-30-36-43-50-56-56-62-63-70-70-70-71-75-78-82-93-97
20-01-2012 39699 25750 21-01-2012 04-07-10-16-17-18-24-31-37-43-44-45-47-50-50-52-53-64-66-67-74-77-77-80-85-87-96
20-02-2011 75599 61338 21-02-2011 00-07-08-16-16-33-38-41-42-44-49-51-54-57-61-62-65-67-83-83-85-86-86-89-92-94-96
09-02-2011 79899 59300 10-02-2011 00-02-05-11-18-19-20-21-29-32-41-44-46-46-51-52-59-60-62-62-66-83-90-90-91-95-99
01-11-2010 98499 38907 02-11-2010 01-07-10-12-14-16-19-23-27-45-50-50-52-53-56-56-59-61-62-67-70-75-78-85-86-93-93
07-09-2010 47799 16308 08-09-2010 02-03-03-05-07-08-20-22-24-27-32-33-34-36-40-40-40-42-48-53-62-68-68-74-82-92-97
21-06-2010 67499 92628 22-06-2010 00-09-11-12-13-15-21-22-24-24-25-28-30-31-32-36-36-48-50-52-55-58-67-69-82-95-98
05-06-2010 74699 69934 06-06-2010 09-11-11-14-14-15-19-21-23-24-27-29-34-36-36-44-48-48-50-61-61-71-75-77-78-80-95
18-03-2010 14899 45948 19-03-2010 01-02-03-05-06-07-17-33-39-48-48-52-52-54-56-58-62-62-72-74-77-82-83-94-98-99-99
22-12-2009 62099 33807 23-12-2009 07-12-13-15-16-17-26-34-39-40-41-46-49-57-63-67-69-73-74-76-77-77-79-90-91-91-95
13-11-2009 53099 86668 14-11-2009 07-07-11-16-16-24-27-28-33-34-34-35-35-37-39-45-51-52-52-53-55-58-68-77-79-93-94
27-10-2009 98899 65989 28-10-2009 06-08-16-17-19-20-22-26-27-33-33-41-42-42-46-50-54-59-67-75-75-84-88-89-89-93-93
22-07-2009 32399 65943 23-07-2009 10-10-11-12-13-18-31-34-37-38-38-38-39-40-41-43-44-46-46-55-58-69-75-79-83-84-96
15-05-2009 51699 37457 16-05-2009 09-10-11-11-13-13-16-20-24-33-34-35-36-39-46-49-50-50-53-54-55-57-67-69-69-95-95
17-04-2009 56399 71534 18-04-2009 00-02-04-18-19-23-24-25-28-29-32-33-34-34-37-37-41-42-54-56-63-67-69-74-82-91-97
02-10-2008 09199 48720 03-10-2008 08-20-26-30-32-37-40-44-46-46-53-53-55-57-57-57-59-69-74-77-80-81-82-86-87-87-95
22-06-2008 88299 51917 23-06-2008 00-00-04-04-04-04-16-17-23-25-33-37-52-53-53-56-56-64-68-70-72-73-75-88-90-98-99
18-03-2008 06299 02180 19-03-2008 00-07-09-10-13-15-15-16-18-30-33-34-37-38-39-44-54-55-56-59-61-67-80-82-87-87-97
31-01-2008 48499 13478 01-02-2008 01-04-05-06-08-12-20-25-27-29-29-29-34-35-39-43-48-51-58-58-64-67-76-77-78-78-89
11-11-2007 45499 04947 12-11-2007 02-08-10-14-26-26-26-32-34-35-40-43-47-49-50-52-52-62-72-78-79-83-86-88-91-91-97
23-08-2007 61299 02982 24-08-2007 10-14-15-15-17-17-20-21-26-29-33-34-36-40-44-46-54-55-63-72-73-76-78-81-82-83-97
20-06-2007 60499 91366 21-06-2007 00-07-09-15-17-19-19-26-33-37-38-41-41-45-55-57-61-62-66-68-71-74-75-78-81-83-83
14-06-2007 22099 79335 15-06-2007 12-17-18-20-24-27-31-35-35-36-36-39-39-41-48-51-55-56-60-71-82-85-88-91-96-97-99
30-04-2007 46099 18971 01-05-2007 02-05-10-14-23-27-41-41-52-58-58-59-61-62-63-71-72-75-75-86-87-90-90-92-93-95-98
16-09-2006 38599 16469 17-09-2006 00-07-08-09-18-31-31-31-32-40-42-45-47-51-52-52-52-53-66-68-69-71-75-88-94-95-96
28-08-2006 21999 22965 29-08-2006 00-03-13-15-19-22-30-32-32-32-33-36-37-38-41-42-42-43-51-55-61-65-67-70-78-92-93

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 99 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 99 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 99 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 99 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 99 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 99 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 99 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 99 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 18 – 81 hoặc 38 – 83 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 99 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 74.
  • Hôm nay đề về 99 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 12.
  • Hôm nay đề về 99 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 35.
  • Hôm nay đề về 99 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 61 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 99 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 99 –  99.
  • Hôm nay đề về 99 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 09 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 99 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 68 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 99 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 19.
  • Hôm nay đề về 99 hôm sau đánh con gì? Cặp số 65 – 85 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 99 hôm sau đánh con gì? Những con số 12 – 07 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 99 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 99 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 99 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 99 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 99 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 99

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 99 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 99 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

99 hay còn có tên gọi khác là lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 99 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.