Nuôi lô kép khung 2 ngày miễn phí chuẩn 100

Phương pháp chơi lô kép khung 2 ngày được đánh giá cao bởi nhiều cao thủ lô đề vì tính hiệu quả của nó. Nếu bạn quan tâm đến phương pháp này, hãy đọc ngay bài viết dưới đây của soicausochuan để tìm hiểu thêm chi tiết và những thông tin hữu ích.

Thống kê lô kép khung 2 ngày XSMB miễn phí

Ngày Lô képKết quả
09/02->10/02/202422 - 66chờ
07/02->08/02/202477 - 44Ăn 77
05/02->06/02/202444 - 99Trượt
03/02->04/02/202411 - 55Trượt
01/02->02/02/202499 - 77Ăn 99, Ăn 77
30/01->31/01/202433 - 77Trượt
28/01->29/01/202433 - 77Trượt
26/01->27/01/202477 - 88Ăn 88
24/01->25/01/202422 - 77Ăn 22
22/01->23/01/202400 - 22Ăn 00, Ăn 22
20/01->21/01/202433 - 66Trượt
18/01->19/01/202488 - 00Ăn 88, Ăn 00
16/01->17/01/202444 - 33Ăn 44, Ăn 33
14/01->15/01/202444 - 33Ăn 44
12/01->13/01/202411 - 66Trượt
10/01->11/01/202400 - 44Trượt
08/01->09/01/202455 - 22Ăn 55
06/01->07/01/202422 - 99Ăn 99
04/01->05/01/202433 - 77Trượt
02/01->03/01/202488 - 11Trượt
31/12->01/01/202411 - 55Ăn 55
29/12->30/12/202300 - 22Trượt
27/12->28/12/202366 - 22Ăn 66
25/12->26/12/202344 - 22Ăn 44
23/12->24/12/202399 - 44Ăn 44
21/12->22/12/202377 - 88Trượt
19/12->20/12/202377 - 55Ăn 77, Ăn 55
17/12->18/12/202355 - 22Ăn 55
15/12->16/12/202311 - 00Trượt
13/12->14/12/202322 - 44Ăn 44
11/12->12/12/202311 - 00Ăn 11
09/12->10/12/202333 - 88Ăn 33, Ăn 88
07/12->08/12/202344 - 88Ăn 44
05/12->06/12/202388 - 22Ăn 88
03/12->04/12/202344 - 00Trượt
01/12->02/12/202322 - 55Ăn 22, Ăn 55
29/11->30/11/202333 - 00Ăn 33
27/11->28/11/202366 - 33Trượt
25/11->26/11/202311 - 00Trượt
23/11->24/11/202300 - 22Trượt
21/11->22/11/202322 - 33Ăn 22
19/11->20/11/202399 - 11Ăn 99
17/11->18/11/202333 - 66Ăn 66
15/11->16/11/202355 - 00Ăn 55
13/11->14/11/202300 - 55Ăn 00, Ăn 55
11/11->12/11/202366 - 44Ăn 66
09/11->10/11/202399 - 22Ăn 22
07/11->08/11/202344 - 99Trượt
05/11->06/11/202377 - 00Ăn 77
03/11->04/11/202322 - 99Ăn 99
01/11->02/11/202355 - 77Ăn 55, Ăn 77
30/10->31/10/202377 - 55Trượt
28/10->29/10/202311 - 44Trượt
26/10->27/10/202399 - 88Ăn 88
24/10->25/10/202300 - 44Trượt
22/10->23/10/202355 - 99Trượt
20/10->21/10/202377 - 00Trượt
18/10->19/10/202399 - 44Ăn 99, Ăn 44
16/10->17/10/202388 - 22Ăn 88, Ăn 22
14/10->15/10/202388 - 99Ăn 99
12/10->13/10/202333 - 44Ăn 33, Ăn 44
10/10->11/10/202355 - 00Ăn 55
08/10->09/10/202344 - 77Trượt
06/10->07/10/202399 - 55Trượt
04/10->05/10/202388 - 22Trượt
02/10->03/10/202366 - 88Trượt
30/09->01/10/202311 - 44Ăn 11, Ăn 44
28/09->29/09/202311 - 88Ăn 88
26/09->27/09/202311 - 99Ăn 11, Ăn 99
24/09->25/09/202333 - 00Ăn 33
22/09->23/09/202344 - 33Trượt
20/09->21/09/202355 - 33Ăn 33
18/09->19/09/202355 - 00Ăn 55
16/09->17/09/202322 - 66Ăn 66
14/09->15/09/202322 - 99Ăn 22, Ăn 99
12/09->13/09/202388 - 22Trượt
10/09->11/09/202388 - 66Ăn 66
08/09->09/09/202311 - 22Ăn 11
06/09->07/09/202377 - 33Ăn 77, Ăn 33
04/09->05/09/202366 - 33Trượt
02/09->03/09/202344 - 22Trượt
31/08->01/09/202399 - 44Ăn 99
29/08->30/08/202355 - 33Trượt
27/08->28/08/202344 - 99Ăn 44
25/08->26/08/202377 - 44Ăn 44
23/08->24/08/202377 - 11Trượt
21/08->22/08/202311 - 99Ăn 99
19/08->20/08/202355 - 22Trượt
17/08->18/08/202366 - 33Trượt
15/08->16/08/202344 - 22Ăn 22
13/08->14/08/202377 - 00Trượt
11/08->12/08/202399 - 33Ăn 99
09/08->10/08/202322 - 44Trượt
07/08->08/08/202355 - 77Ăn 77
05/08->06/08/202333 - 99Ăn 33
03/08->04/08/202311 - 33Trượt
01/08->02/08/202322 - 11Trượt
30/07->31/07/202300 - 55Trượt
28/07->29/07/202344 - 66Ăn 44
26/07->27/07/202377 - 55Ăn 55
24/07->25/07/202399 - 88Trượt
22/07->23/07/202388 - 33Ăn 88, Ăn 33
20/07->21/07/202366 - 00Ăn 66
18/07->19/07/202344 - 11Trượt
16/07->17/07/202355 - 11Trượt
14/07->15/07/202344 - 22Trượt
12/07->13/07/202399 - 44Ăn 44
10/07->11/07/202333 - 00Ăn 33
08/07->09/07/202333 - 44Ăn 33
06/07->07/07/202322 - 66Ăn 22, Ăn 66
04/07->05/07/202366 - 55Trượt
02/07->03/07/202399 - 22Ăn 99
30/06->01/07/202300 - 77Trượt
28/06->29/06/202333 - 88Trượt
26/06->27/06/202333 - 44Ăn 44
24/06->25/06/202366 - 00Trượt
22/06->23/06/202344 - 77Ăn 44
20/06->21/06/202333 - 55Ăn 33, Ăn 55
18/06->19/06/202311 - 99Ăn 99
16/06->17/06/202388 - 55Ăn 88, Ăn 55
14/06->15/06/202344 - 11Ăn 44, Ăn 11
12/06->13/06/202300 - 55Trượt
10/06->11/06/202366 - 44Ăn 44
08/06->09/06/202322 - 33Trượt
06/06->07/06/202377 - 22Ăn 77, Ăn 22
04/06->05/06/202333 - 11Trượt
02/06->03/06/202333 - 11Trượt
31/05->01/06/202311 - 55Trượt
29/05->30/05/202388 - 33Ăn 33
27/05->28/05/202399 - 22Trượt
25/05->26/05/202344 - 11Ăn 11
23/05->24/05/202344 - 55Ăn 44
21/05->22/05/202333 - 88Ăn 33
19/05->20/05/202344 - 66Ăn 66
17/05->18/05/202300 - 88Ăn 00
15/05->16/05/202344 - 33Ăn 44
13/05->14/05/202366 - 22Ăn 22
11/05->12/05/202399 - 55Ăn 55
09/05->10/05/202399 - 66Trượt
07/05->08/05/202311 - 66Trượt
05/05->06/05/202377 - 22Ăn 22
03/05->04/05/202322 - 44Ăn 22
01/05->02/05/202388 - 00Ăn 88, Ăn 00
29/04->30/04/202388 - 55Ăn 88, Ăn 55
27/04->28/04/202366 - 99Ăn 66, Ăn 99
25/04->26/04/202355 - 33Ăn 55
23/04->24/04/202355 - 99Trượt
21/04->22/04/202377 - 00Ăn 77
19/04->20/04/202344 - 66Trượt
17/04->18/04/202311 - 99Ăn 11, Ăn 99
15/04->16/04/202366 - 99Ăn 99
13/04->14/04/202366 - 99Ăn 66, Ăn 99
11/04->12/04/202366 - 33Ăn 66, Ăn 33
09/04->10/04/202311 - 66Trượt
07/04->08/04/202399 - 77Trượt
05/04->06/04/202377 - 44Ăn 44
03/04->04/04/202322 - 77Trượt
01/04->02/04/202333 - 00Trượt
30/03->31/03/202377 - 88Trượt
28/03->29/03/202399 - 66Ăn 99, Ăn 66
26/03->27/03/202399 - 00Ăn 00
24/03->25/03/202399 - 22Ăn 99, Ăn 22
22/03->23/03/202366 - 99Trượt
20/03->21/03/202344 - 88Trượt
18/03->19/03/202311 - 33Ăn 33
16/03->17/03/202388 - 55Trượt
14/03->15/03/202355 - 22Ăn 22
12/03->13/03/202311 - 77Ăn 11, Ăn 77
10/03->11/03/202399 - 11Ăn 11
08/03->09/03/202300 - 55Ăn 00, Ăn 55
06/03->07/03/202333Trượt
04/03->05/03/202377Trượt
02/03->03/03/202377 - 44Ăn 77

>> Song thủ lô khung 5 ngày bất bại

>> Nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày đẹp nhất

>> Soi cầu 1 số duy nhất XSMB

Lô kép khung 2 ngày là gì?

Lô kép khung 2 ngày là gì?

Nuôi lô kép là phương pháp chơi lô đề mà người chơi chọn các con số giống nhau để đánh lô. Các con số lô kép này bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 và 99. Khi nuôi lô kép khung 2 ngày, người chơi sẽ chọn một trong các con số lô kép này và đánh trong khoảng thời gian 2 ngày.

Dù có vẻ đơn giản, nhưng thực tế nuôi lô kép khung 2 ngày lại khá khó đối với những người chơi không có nhiều thời gian hoặc kỹ thuật. Lý do là số lượng các con số lô kép này khá ít, nhưng tần suất xuất hiện lại khá cao. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn được đánh giá là hiệu quả và thường được ưa chuộng bởi những cao thủ lô đề.

Phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày cực chính xác

Nuôi lô kép khung 2 ngày theo đầu câm, đuôi câm

Nuôi lô kép khung 2 ngày theo đầu câm, đuôi câm

Cách nuôi lô kép khung 2 ngày theo đầu đuôi câm sẽ thực hiện như sau:

  • Bước 1: Anh em cần quan sát kết quả xổ số hàng ngày, nếu thấy ngày hôm trước có đầu câm hoặc đuôi câm, thì đó là dấu hiệu cho thấy kép có thể về trong ngày tiếp theo.
  • Bước 2: Anh em sẽ nuôi lô kép có đầu câm hoặc đuôi câm trong khung 2 ngày. Nếu có trường hợp cả đầu câm và đuôi câm xuất hiện, thì anh em sẽ nuôi đầu câm trong khung 3 ngày và nuôi đuôi câm trong khung 2 ngày.

Nuôi lô kép khung 2 ngày rồng bạch kim từ bạc nhớ

Ngoài phương pháp soi cầu đầu câm đuôi câm đã đề cập ở trên, anh em có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ để dự đoán kết quả xổ số một cách dễ dàng hơn. Chi tiết của phương pháp này như sau:

  • Nếu ngày hôm trước có đuôi câm 0, thì ngày hôm sau có khả năng sẽ về các con số kép 00, 20, 80. Vì vậy, anh em nên nuôi lô kép bạch thủ 00 trong khung 2 ngày.
  • Nếu ngày hôm trước có đuôi câm 2, thì ngày hôm sau có thể sẽ về các con số kép 22, 52, 82. Vì vậy, anh em nên nuôi lô kép bạch thủ 22 trong khung 2 ngày.
  • Nếu ngày hôm trước có đuôi câm 8, thì ngày hôm sau có khả năng sẽ về các con số kép 08, 18, 88. Vì vậy, anh em nên nuôi lô kép bạch thủ 88 trong khung 2 ngày.
  • Nếu ngày hôm trước có đuôi câm 9, thì ngày hôm sau có thể sẽ về các con số kép 29, 39, 99. Vì vậy, anh em nên nuôi lô kép bạch thủ 99 trong khung 2 ngày.
  • Nếu ngày hôm trước có đầu câm 4, thì ngày hôm sau có khả năng sẽ về các con số kép 40, 44, 45. Vì vậy, anh em nên nuôi lô kép bạch thủ 44 trong khung 2 ngày.

Nuôi lô kép khung 2 ngày dựa theo lô giải 7

Nuôi lô kép khung 2 ngày dựa theo lô giải 7

Phương pháp soi cầu lô kép giải 7 vẫn là lựa chọn của nhiều người chơi có kinh nghiệm. Cách nuôi lô kép khung 2 ngày dựa trên dấu hiệu báo kép giải 7 xổ số miền Bắc như sau:

  • Nếu số đầu tiên của giải 7.1 giống với số cuối của giải 7.4, thì anh em nên nuôi lô kép bạch thủ là chính chữ số đó trong vòng 2 ngày tiếp theo.
  • Nếu số cuối của giải 7.1 trùng với số đầu của giải 7.4, thì anh em nên chọn số đó làm bạch thủ và nuôi khung 2 ngày tiếp theo.
  • Lưu ý: Với lô kép nuôi theo giải 7, anh em nên dừng sau 2-3 ngày nếu không thấy xuất hiện. Nếu vẫn cố chơi thì số tiền phải bỏ ra có thể rất lớn.

Trên đây là một số phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày, được nhiều người chơi lô đề kinh nghiệm áp dụng thành công. Hi vọng các phương pháp này sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho các bạn. Chúc các bạn sớm tìm ra những con số may mắn để có thêm niềm vui khi chơi. Đồng thời, anh em đừng quên ủng hộ các bài viết tiếp theo trên trang web soicausochuan.net nhé.