Soi cầu bạch thủ lô kép hôm nay XSMB ăn liên tục

Soi cầu bạch thủ lô kép hôm nay XSMB đang là phương pháp được nhiều người áp dụng để tìm ra bạch thủ lô kép. Nếu bạn muốn biết cách soi cầu bạch thủ lô kép và cách thực hiện soi cầu, hãy đọc nội dung mà trang web Soicausochuan đang cung cấp ngay dưới đây.

Bạch thủ lô kép XSMB ngày hôm nay

Ngày Bạch thủ lô képKết quả
09/02/202488chờ
08/02/202422Trượt
07/02/202455Trượt
06/02/202422Trượt
05/02/202466Trượt
04/02/202455Trượt
03/02/202455Trượt
02/02/202466Trượt
01/02/202488Trượt
31/01/202422Trượt
30/01/202466Trượt
29/01/202433Trượt
28/01/202499Trượt
27/01/202400Trượt
26/01/202433Ăn 33
25/01/202455Trượt
24/01/202422Ăn 22
23/01/202411Ăn 11
22/01/202411Trượt
21/01/202466Trượt
20/01/202400Ăn 00
19/01/202488Ăn 88
18/01/202433Ăn 33
17/01/202433Ăn 33
16/01/202477Trượt
15/01/202411Trượt
14/01/202466Trượt
13/01/202455Trượt
12/01/202433Ăn 33
11/01/202444Trượt
10/01/202499Trượt
09/01/202477Ăn 77
08/01/202422Trượt
07/01/202488Trượt
06/01/202477Trượt
05/01/202433Trượt
04/01/202455Trượt
03/01/202455Trượt
02/01/202499Trượt
01/01/202400Trượt
31/12/202333Trượt
30/12/202366Trượt
29/12/202355Trượt
28/12/202300Trượt
27/12/202344Ăn 44
26/12/202399Trượt
25/12/202388Ăn 88
24/12/202355Trượt
23/12/202333Ăn 33
22/12/202366Trượt
21/12/202311Trượt
20/12/202311Trượt
19/12/202300Trượt
18/12/202322Trượt
17/12/202344Trượt
16/12/202300Trượt
15/12/202388Trượt
14/12/202377Ăn 77
13/12/202333Trượt
12/12/202366Trượt
11/12/202322Trượt
10/12/202311Trượt
09/12/202333Ăn 33
08/12/202322Trượt
07/12/202388Trượt
06/12/202311Ăn 11
05/12/202311Trượt
04/12/202399Trượt
03/12/202333Trượt
02/12/202399Trượt
01/12/202300Ăn 00
30/11/202388Trượt
29/11/202344Trượt
28/11/202399Ăn 99
27/11/202311Trượt
26/11/202388Ăn 88
25/11/202366Trượt
24/11/202355Trượt
23/11/202399Ăn 99
22/11/202366Trượt
21/11/202366Ăn 66
20/11/202388Ăn 88
19/11/202311Trượt
18/11/202399Trượt
17/11/202311Trượt
16/11/202399Trượt
15/11/202311Trượt
14/11/202388Trượt
13/11/202344Ăn 44
12/11/202322Trượt
11/11/202355Ăn 55
10/11/202333Trượt
09/11/202366Trượt
08/11/202355Trượt
07/11/202344Trượt
06/11/202311Trượt
05/11/202355Trượt
04/11/202333Trượt
03/11/202322Trượt
02/11/202377Ăn 77
01/11/202377Ăn 77
31/10/202311Ăn 11
30/10/202366Trượt
29/10/202333Trượt
28/10/202300Trượt
27/10/202388Trượt
26/10/202322Trượt
25/10/202333Trượt
24/10/202355Ăn 55
23/10/202311Ăn 11
22/10/202344Trượt
21/10/202399Trượt
20/10/202322Ăn 22
19/10/202377Trượt
18/10/202333Trượt
17/10/202344Trượt
16/10/202300Ăn 00
15/10/202399Ăn 99
14/10/202399Trượt
13/10/202311Trượt
12/10/202355Trượt
11/10/202377Ăn 77
10/10/202399Trượt
09/10/202344Trượt
08/10/202399Trượt
07/10/202311Ăn 11
06/10/202311Trượt
05/10/202300Trượt
04/10/202322Trượt
03/10/202355Ăn 55
02/10/202355Trượt
01/10/202388Ăn 88
30/09/202333Trượt
29/09/202311Trượt
28/09/202300Ăn 00
27/09/202344Trượt
26/09/202355Trượt
25/09/202377Ăn 77
24/09/202355Trượt
23/09/202366Trượt
22/09/202355Trượt
21/09/202333Trượt
20/09/202333Ăn 33
19/09/202366Ăn 66
18/09/202344Ăn 44
17/09/202300Trượt
16/09/202322Trượt
15/09/202399Ăn 99
14/09/202355Trượt
13/09/202355Trượt
12/09/202366Trượt
11/09/202344Trượt
10/09/202366Ăn 66
09/09/202355Trượt
08/09/202311Trượt
07/09/202300Trượt
06/09/202333Trượt
05/09/202344Ăn 44
04/09/202311Ăn 11
03/09/202388Trượt
02/09/202366Trượt
01/09/202322Trượt
31/08/202399Trượt
30/08/202300Ăn 00
29/08/202399Trượt
28/08/202377Trượt
27/08/202322Trượt
26/08/202388Trượt
25/08/202333Trượt
24/08/202399Trượt
23/08/202366Trượt
22/08/202377Trượt
21/08/202344Trượt
20/08/202344Trượt
19/08/202300Trượt
18/08/202366Trượt
17/08/202344Trượt
16/08/202355Ăn 55
15/08/202300Ăn 00
14/08/202355Trượt
13/08/202333Trượt
12/08/202333Trượt
11/08/202399Ăn 99
10/08/202377Trượt
09/08/202322Trượt
08/08/202399Trượt
07/08/202388Trượt
06/08/202366Trượt
05/08/202311Trượt
04/08/202388Ăn 88
03/08/202355Trượt
02/08/202355Ăn 55
01/08/202322Trượt
31/07/202344Trượt
30/07/202355Trượt
29/07/202333Trượt
28/07/202311Trượt
27/07/202300Trượt
26/07/202388Trượt
25/07/202355Trượt
24/07/202366Ăn 66
23/07/202355Trượt
22/07/202355Ăn 55
21/07/202366Ăn 66
20/07/202399Trượt
19/07/202388Trượt
18/07/202366Ăn 66
17/07/202388Trượt
16/07/202399Trượt
15/07/202366Trượt
14/07/202333Ăn 33
13/07/202333Trượt
12/07/202322Trượt
11/07/202399Trượt
10/07/202300Trượt
09/07/202322Ăn 22
08/07/202322Trượt
07/07/202311Trượt
06/07/202311Trượt
05/07/202388Ăn 88
04/07/202399Trượt
03/07/202399Trượt
02/07/202344Trượt
01/07/202344Trượt
30/06/202366Ăn 66
29/06/202333Trượt
28/06/202344Trượt
27/06/202388Trượt
26/06/202344Trượt
25/06/202322Trượt
24/06/202366Trượt
23/06/202377Trượt
22/06/202377Trượt
21/06/202333Trượt
20/06/202322Ăn 22
19/06/202366Ăn 66
18/06/202311Trượt
17/06/202333Trượt
16/06/202300Trượt
15/06/202344Ăn 44
14/06/202300Ăn 00
13/06/202366Trượt
12/06/202355Trượt
11/06/202377Trượt
10/06/202377Trượt
09/06/202300Ăn 00
08/06/202311Ăn 11
07/06/202377Ăn 77
06/06/202366Trượt
05/06/202388Trượt
04/06/202399Trượt
03/06/202399Ăn 99
02/06/202300Trượt
01/06/202300Ăn 00
31/05/202344Ăn 44
30/05/202344Trượt
29/05/202344Trượt
28/05/202377Ăn 77
27/05/202355Trượt
26/05/202311Ăn 11
25/05/202344Trượt
24/05/202355Trượt
23/05/202377Trượt
22/05/202377Trượt
21/05/202322Trượt
20/05/202388Ăn 88
19/05/202322Trượt
18/05/202311Trượt
17/05/202388Trượt
16/05/202355Trượt
15/05/202399Trượt
14/05/202399Ăn 99
13/05/202399Trượt
12/05/202333Trượt
11/05/202333Trượt
10/05/202322Trượt
09/05/202355Trượt
08/05/202322Trượt
07/05/202300Trượt
06/05/202344Trượt
05/05/202344Trượt
04/05/202322Ăn 22
03/05/202311Trượt
02/05/202399Trượt
01/05/202333Trượt
30/04/202300Trượt
29/04/202377Trượt
28/04/202300Ăn 00
27/04/202377Trượt
26/04/202322Ăn 22
25/04/202355Ăn 55
24/04/202366Trượt
23/04/202355Trượt
22/04/202366Trượt
21/04/202333Trượt
20/04/202388Trượt
19/04/202311Trượt
18/04/202311Trượt
17/04/202333Ăn 33
16/04/202388Trượt
15/04/202333Trượt
14/04/202366Trượt
13/04/202366Ăn 66
12/04/202388Trượt
11/04/202399Trượt
10/04/202344Trượt
09/04/202311Trượt
08/04/202344Ăn 44
07/04/202377Trượt
06/04/202399Trượt
05/04/202366Ăn 66
04/04/202399Trượt
03/04/202377Trượt
02/04/202388Trượt
01/04/202388Trượt
31/03/202355Trượt
30/03/202333Trượt
29/03/202311Trượt
28/03/202344Ăn 44
27/03/202333Ăn 33
26/03/202333Trượt
25/03/202355Trượt
24/03/202311Trượt
23/03/202355Trượt
22/03/202333Trượt
21/03/202366Trượt
20/03/202377Ăn 77
19/03/202300Trượt
18/03/202355Trượt
17/03/202399Trượt
16/03/202366Trượt
15/03/202388Trượt
14/03/202300Trượt
13/03/202388Ăn 88
12/03/202366Ăn 66
11/03/202344Trượt
10/03/202388Ăn 88
09/03/202399Trượt
08/03/202366Trượt
07/03/202366Ăn 66
06/03/202333Trượt
05/03/202322Trượt
04/03/202311Trượt
03/03/202300Trượt
02/03/202355Trượt

>> Soi cầu dự đoán chính xác XSMB hôm nay

>> Soi cầu vip 4 số miễn phí ăn liên tục

>> Cặp lô xiên 2 đẹp nhất hôm nay – Soi cầu xiên 2 chuẩn

Khái niệm soi cầu bạch thủ lô kép

Khái niệm soi cầu bạch thủ lô kép

Lô kép miền Bắc là phương pháp soi cầu lô phổ biến được áp dụng rộng rãi trên thị trường. Với độ chính xác cao, bạn có thể tìm hiểu cách bắt lô kép hiệu quả nhất.

Cụ thể, lô kép là cặp số có hai chữ số giống nhau, bao gồm các số từ 00 đến 99. Khi đánh lô kép, bạn sẽ không phải lo lắng về việc đánh sai số.

Tuy nhiên, để chinh phục lô kép, bạn cần dựa trên kinh nghiệm của mình, không có quy luật cứng nhắc nào. Việc chơi song thủ lô kép miền Bắc sẽ giúp bạn có tỷ lệ chiến thắng cao và tiết kiệm chi phí cho quá trình chơi. Hiện nay, lô kép được chia thành những loại sau đây:

Lô kép bằng

Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu về lô kép bằng – đây là một trong những loại lô kép đơn giản nhất và được sử dụng phổ biến tại KQXS miền Bắc. Đây là hình thức chơi mà người chơi tham gia nhiều nhất bởi tính đơn giản của nó. Người chơi chỉ cần thông báo với nhà cái rằng họ muốn đánh lô kép bằng, và sau đó, nhà cái sẽ hiểu rằng họ đang muốn chơi những con số nào, chẳng hạn như: 00, 11, 22, 44, 55, 66, 77, …

Lô kép lệch

Lô kép lệch là những cặp số có hai chữ số bằng nhau, ví dụ như 05-50, 16-61, 38-83,… Trong cách chơi lô đề, bóng kép lệch được tính bằng sự khác nhau giữa số hàng chục và số hàng đơn vị của cặp số, kết quả được trả về là 5 đơn vị.

Lô kép âm

Lô kép âm là một loại lô kép có ít sự lựa chọn hơn so với lô kép bằng và lô kép lệch. Với nhiều người chơi, khái niệm về lô kép âm vẫn còn khá mới mẻ. Các con số thường xuất hiện trong lô kép âm bao gồm: 07-70, 14-41, 29-92, 36-63, 58-85, … Khi chơi lô kép âm, người chơi thường sử dụng bóng âm, tức là bóng của tất cả các con số. Ví dụ: bóng âm của số 0 là số 7, bóng âm của số 1 là số 4, …

Ưu, nhược điểm của soi cầu bạch thủ lô kép

Ưu, nhược điểm của soi cầu bạch thủ lô kép

Phương pháp bạch thủ lô và bạch thủ đề là một trong những cách chơi được nhiều người ưa chuộng và có hiệu quả cao trong lô đề. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có những ưu và nhược điểm khác nhau. Dưới đây là những thông tin về cách chơi bạch thủ lô miền Bắc để bạn hiểu rõ hơn.

Ưu điểm

Bạch thủ lô được nhiều người lựa chọn không chỉ vì sự tình cờ mà còn vì những ưu điểm đáng kể sau đây:

 • Chi phí đầu tư ít nhưng lợi nhuận thu được rất lớn. Thay vì đánh nhiều số, bạn chỉ cần đánh một con số duy nhất để đạt được hiệu quả kinh tế cao.
 • Phù hợp với những người mới chơi lô đề và chưa có nhiều kinh nghiệm.
 • Tỷ lệ trúng thưởng cao. Với 27 giải thưởng mỗi ngày, tỷ lệ trúng bạch thủ của bạn sẽ cao hơn so với khi chơi dàn hoặc song thủ lô miền Bắc.

Nhược điểm 

Chơi bạch thủ lô kép cũng có những nhược điểm riêng của nó. Phương pháp này không phù hợp với những người có tính cẩn thận và muốn đảm bảo an toàn vốn đầu tư. Những người này thường sẽ chọn thêm một số lượng lớn con số để đánh, vì thế hiệu quả không cao bằng khi chơi độc thủ lô.

Một điều cần lưu ý là khi chơi bạch thủ lô, bạn sẽ thắng được nhiều, nhưng nếu thua thì mất hết. Vì vậy, bạn cần sẵn sàng về tâm lý cũng như phải có chiến lược chơi phù hợp để đạt được kết quả tốt nhất.

Bí kíp soi cầu bạch thủ lô kép siêu chuẩn hôm nay

Bí kíp soi cầu bạch thủ lô kép siêu chuẩn hôm nay

Việc chơi bạch thủ lô kép trong khung 1 ngày cũng giống như việc chơi lô thông thường. Người chơi có thể áp dụng các cách soi cầu hoặc dựa trên 2 dấu hiệu như lô đầu câm, đuôi câm hoặc 2 số đầu GĐB là số kép để dự đoán kết quả xổ số miền Bắc. Tuy nhiên, cần ưu tiên một số phương pháp chơi đề kép song thủ riêng biệt để đảm bảo an toàn. Dưới đây là một phương pháp bắt bạch thủ lô kép hiệu quả được nhiều cao thủ sử dụng với tỷ lệ trúng cao. Bạn có thể tham khảo và thực hiện các bước sau đây:

Cách chơi bạch thủ lô kép hiệu quả được nhiều cao thủ sử dụng có các bước như sau:

 • Bước 1: Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc vào ngày thứ hai và chú ý đến hai số đầu hoặc đuôi của Giải Đặc Biệt (GĐB). Nếu hai số này trùng nhau thì chọn đó làm bạch thủ lô kép khung 1 ngày hôm nay để đánh.
 • Bước 2: Nuôi lô kép đã chọn từ 5-7 ngày và nếu trúng lô thì dừng lại và chọn lô khác.

Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp này, người chơi cần cẩn thận và xem xét kỹ nguồn vốn của mình để đảm bảo phù hợp với từng ngày nuôi. Đặc biệt, nên chú ý đến ngày nuôi thứ 4 và thứ 7 vì thường có khả năng về cầu rất cao.

Phương pháp soi cầu bạch thủ lô kép hôm nay này phù hợp cho những người đã biết cách soi cầu chính mỗi ngày và muốn tìm kiếm thêm cơ hội để có thu nhập. Tuy nhiên, đây là phương pháp đơn giản và hiệu quả.

Kinh nghiệm soi cầu lô kép XSMB hôm nay

Kinh nghiệm soi cầu lô kép XSMB hôm nay

Để giúp mọi người tự tin hơn trong việc soi cầu và có cơ hội chiến thắng khi chơi lô kép miền Bắc hôm nay, đây là những kinh nghiệm đáng quý mà bạn không nên bỏ qua:

Theo các chuyên gia lô đề, cho dù bạn chọn bạch thủ hay song thủ, nếu áp dụng cách nuôi lô theo khung thời gian thì khả năng thu lãi sẽ cao hơn so với việc đánh lô trong ngày. Ít nhất là 2 ngày mới có thể tối ưu hóa vốn đầu tư.

Bạn phải liên tục theo dõi KQXS để đưa ra những giải pháp đúng thời điểm.

Hãy chuẩn bị tâm lý thoải mái cùng với nguồn vốn đầy đủ. Tránh soi cầu theo cảm tính để tránh thua lỗ. Vì vậy, từ bước đầu tiên của việc soi cầu, bạn cần phải thật cẩn thận.

Tổng hợp cách soi cầu bạch thủ lô kép rồng bạch kim

Nếu bạn chưa tìm ra phương pháp nào hiệu quả để soi cầu lô kép rồng bạch kim, hãy tham khảo những cách sau đây để có cơ hội ăn tiền tốt nhất.

Soi cầu bạch thủ lô kép miễn phí theo đầu – đuôi đề

Soi cầu bạch thủ lô kép miễn phí theo đầu – đuôi đề

Khi xét đến đầu đuôi trong việc soi cầu, nếu thấy GĐB có 2 số đầu hoặc cuối giống nhau, cần ghi lại ngay. Sau đó, tiếp tục theo dõi trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nếu trong thời gian đó vẫn xuất hiện 2 con kép đó, bạn có thể yên tâm nuôi chúng trong khoảng thời gian 5-7 ngày.

Soi cầu bạch thủ lô kép 366 theo lô câm

Để tìm ra các cầu lô câm hôm đó, bạn cần phân tích bảng KQXS theo cách này. Sau đó, bạn cần chờ đợi xem trong hai ngày tiếp theo có xuất hiện cùng con lô câm đó hay không. Nếu trong hai ngày đầu tiên không có kết quả, bạn nên tiếp tục nuôi số đó trong 4 ngày, vì đây là thời gian chắc chắn để lô kép xuất hiện.

Soi cầu bạch thủ lô kép theo bạc nhớ như cao thủ

Phương pháp bạc nhớ là một phương pháp được rất nhiều người biết đến. Nếu bạn chưa hiểu rõ quy luật chơi, bạn có thể xem chi tiết hơn ở dưới đây:

 • Nếu hôm nay số đặc biệt là 22, khả năng cao ngày mai sẽ có số đặc biệt là 11.
 • Nếu hôm nay số đặc biệt là 33 hoặc 88, khả năng cao ngày mai sẽ có số đặc biệt là 00.
 • Nếu hôm nay số đặc biệt là 44, khả năng cao ngày mai sẽ có số đặc biệt là 99.
 • Nếu hôm nay số đặc biệt là 33, khả năng cao ngày mai sẽ có số đặc biệt là 66 hoặc 22.
 • Nếu hôm nay số đặc biệt là 77, khả năng cao ngày mai sẽ có số đặc biệt là 00.
 • Nếu hôm nay số đặc biệt là 11, khả năng cao ngày mai sẽ có số đặc biệt là 99.

Dự đoán cầu lô theo đầu đặc biệt của ngày thứ 2

Dự đoán cầu lô theo đầu đặc biệt của ngày thứ 2

Để dự đoán kết quả lô kép miền Bắc hôm nay, ta có thể dựa vào số đầu tiên của giải đặc biệt thứ 2 và sử dụng chúng để đánh trong cả tuần. Nếu số 0 xuất hiện ở giữa thì có thể sẽ về đề kép 00 trong vài ngày tới. Trong trường hợp đó, ta nên lấy cầu đề mới và nuôi trong 7 ngày, đến khi nó về thì dừng lại. Tuy nhiên, khi đang nuôi, ta không được bỏ giữa chừng, vì nếu bỏ và nó về sau đó thì sẽ là một sự lãng phí và tiếc nuối.

Soi cầu lô kép chuẩn theo kết quả giải 7 

Nếu bạn muốn dự đoán lô kép hôm nay, bạn có thể áp dụng phương pháp dựa trên số đầu tiên và số cuối cùng trong giải 7. Khi hai số này giống nhau, bạn nên lấy nó để đánh đề kép và nuôi trong khoảng 3-4 ngày. Vì vậy, bạn có thể tìm thấy con số kép may mắn bằng cách dựa trên kết quả xổ số giải 7, với 4 dãy số 2 chữ số. Khi số đầu tiên của một cặp trùng với số dưới cùng của cặp 4, bạn nên nuôi cặp trùng đó trong 3-4 ngày để có khả năng về cao nhất cho lô kép. Tuy nhiên, bạn không nên nuôi quá lâu, vì khoảng thời gian từ 3-4 ngày được xác định là thích hợp nhất để nuôi lô đạt khả năng về cao nhất.

Kết luận

Từ bài viết trên, rất nhiều anh em có thể đã nắm được hầu hết các phương pháp soi cầu bạch thủ lô kép miền Bắc hôm nay. Khi áp dụng cách chơi này vào thực tế, chúng ta mới có thể nhận ra giá trị lớn và đem lại kết quả thắng lợi tốt cho bản thân.